Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 8 '16 deu>pol auf die Rüge des Abnehmers abstellen uwzględnić skargę odbiorcy pro closed no
4 Aug 8 '16 deu>pol auf den Einwand einer verspäteten Mängelrüge verzichten Dostawca rezygnuje w tym zakresie z zarzutu spóźnionego zgłoszenia wad pro closed no
4 May 22 '16 pol>deu zatrudniony w przedmiocie najmu Beschäftigter im Mietgegenstand pro closed no
4 Apr 15 '16 deu>pol Personenmehrheit Podmiot wieloosobowy pro closed no
4 Oct 25 '15 pol>eng stacja nadania forwarding station pro closed ok
- Jul 2 '13 deu>pol Nachwirkung Dalsze (dodatkowe) działanie układu zbiorowego pomimo jego upływu pro open no
4 Dec 12 '14 pol>deu przyjmować do realizacji in Auftrag nehmen pro closed no
4 Dec 12 '14 deu>pol verwirkt staje się należna pro closed ok
4 Oct 4 '14 deu>pol Unvollständigkeitsprotokoll für die Ausfuhrmeldung Protokół dotyczący niekompletności danych/dokumentów do zgłoszenia celnego w procedurze wywozu pro closed ok
4 Jul 7 '14 deu>pol Zulassungsdienst Usługa rejestracji pojazdu pro closed ok
4 Apr 7 '14 pol>deu do dalszych czynności zur weiteren Veranlassung pro closed no
4 Nov 11 '13 deu>pol (auf seine Kosten) ablösen (na własny koszt) wykupić pro closed no
4 Nov 11 '13 deu>pol Eigentümer und uneingeschränkter Besitzer Właściciel i nieograniczony (w prawach) posiadacz pro closed no
4 Sep 23 '13 pol>deu postawić w stan natychmiastowej wymagalności zur sofortigen Zahlung fällig stellen pro closed no
4 Apr 21 '13 pol>deu potrącenia i odliczenia einbehaltene Beträge und Abzüge pro closed ok
4 Apr 21 '13 pol>deu należności zustehender Betrag pro closed ok
- Oct 16 '12 pol>deu umowy śmieciowe Prekäre Beschäftigungsverträge pro closed ok
4 Sep 18 '12 deu>pol Überlassungsvertrag Umowa powierzenia pro closed ok
4 May 10 '11 pol>deu nabywa od producenta towary na własność die Ware zum Eigentum vom Hersteller erwerben pro closed ok
4 Apr 2 '11 deu>pol Unzuständigkeit Niewłaściwość pro closed ok
- Jan 16 '11 deu>pol umlagefähig podlegające przeniesieniu na najemcę pro open no
4 Dec 18 '10 pol>deu stan czynny spadku pro viribus hereditatis pro closed ok
4 Mar 3 '09 pol>deu Oddział Niederlassung pro closed ok
4 Oct 8 '08 deu>pol Einsatzvertrag Umowa o pracę doraźną pro closed no
4 Oct 5 '08 pol>deu biorący do używania Der Entleiher nimmt den Vertragsgegenstand zum Gebrauch an pro closed no
4 Aug 30 '08 deu>pol Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia pro closed no
4 Aug 25 '08 deu>pol Nichteigentumsrechte prawa niemajątkowe pro closed ok
- Dec 4 '07 pol>deu Zastawnik oraz użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu Der Pfandgläubiger oder der Benutzer dürfen das Stimmrecht nicht ausüben pro just_closed no
- Nov 21 '07 deu>pol Zentralregulierungsvertrag Umowa faktoringu pro just_closed no
4 Oct 24 '07 deu>pol Der Wert der vorstehenden Erklärungen wird aus Kostengründen mit 100€ angegeben Ze względu na koszty wartość powyższego oświadczenia zostaje zadeklarowana w wysokości 100 euro pro closed no
- Sep 29 '07 pol>deu pobierać pożytki sich Sachfrüchte/Rechtsfrüchte aneignen pro closed ok
4 Sep 24 '07 pol>deu hipoteka umowna zwykla na kwote... na rzecz.... Verkehrshypothek pro closed no
- Jul 9 '07 pol>deu rewizja TDT; nr rejestracyjny TDT Transporttechnische Überwachung pro closed no
4 Mar 24 '07 deu>pol salomonische Klausel klauzula salwatoryjna pro closed no
Asked | Open questions | Answered