Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 16 '19 eng>bul Warranty Retention запазване/съхранение на гаранцията pro just_closed no
4 Oct 18 '18 bul>eng гласувам дивидент that voted/approved the dividend pro closed no
4 Jul 6 '18 eng>bul a restricted person лице с ограничение за... / лице със забрана да... pro closed ok
- Mar 17 '17 bul>eng Такси издадени валутни преводи charges/fees for completed wire/bank transfers pro open no
4 Mar 31 '16 eng>bul trust deed тръстов (доверителен) договор/договор за доверително управление/акт за учредявае на доверителна со pro closed no
- May 19 '14 bul>eng служебен превод routine wire / transaction // bank / third party - initiated transaction pro closed ok
- Apr 30 '14 eng>bul banks’ compliance desks банкови отдели за финансов контрол/надзор // за контрол на транзакциите pro closed ok
- Feb 28 '14 bul>eng щат full-time [employee/s] / on the pay-roll / on the staff pro closed ok
- Feb 17 '14 eng>bul tender brief кратка информация / резюме за подаване на оферти / участие в търг pro closed no
4 Feb 17 '14 eng>bul supporting tenders съпровождащи оферти pro closed no
- Jul 25 '13 eng>bul on-us transaction наша междубанкова транзакция / транзакция в банковата група pro closed ok
4 Aug 16 '12 eng>bul Negative pledge отрицателен залог / отказ от залог pro closed ok
- Jun 25 '12 eng>bul c.€150 цена €150 pro closed ok
4 Jun 18 '12 eng>bul days past due дни на просрочие pro closed ok
4 Jun 18 '12 eng>bul remit information разплащателна информация pro closed ok
- Jun 18 '12 eng>bul credit hold задържане/замразяване на [плащанията по] кредитна линия pro closed ok
- May 4 '12 bul>eng промил coefficient / factor / ratio pro closed ok
4 Apr 11 '12 bul>eng авансиране по фактура advance payment on an invoice / advance invoice payment pro closed ok
- Sep 18 '11 eng>bul Term and Day Year Basis срок и падеж на годишна основа / база pro closed ok
4 Sep 14 '11 bul>eng разлика the outstanding balance pro closed ok
- Jul 28 '11 bul>eng остатъчни дялове remaining company shares pro closed ok
4 Jul 28 '11 bul>eng система за отчетност system of accountability / accountability system pro closed ok
4 Jun 10 '11 bul>eng опрощаване на обезщетения за майчинство remission of [illegally received] maternity benefits pro closed ok
- May 5 '11 bul>eng фискална рамка fiscal/financial limit/framework pro closed ok
4 Apr 13 '11 bul>eng поименна справка detailed/nominative/itemized/employee-specific reference/information/statement pro closed ok
4 Mar 27 '11 eng>bul to be placed on a retainer получавам предварителен хонорар / хонорар за упълномощаване pro closed ok
4 Mar 19 '11 bul>eng масово блокиране на сметки mass blocking of accounts / mass account blocking pro closed ok
- Jan 10 '11 bul>eng доначисляване на допълнителни такси и комисиони charging of additional fees and commissions pro closed ok
4 Dec 28 '10 bul>eng толеранс (за плащане) grace period pro closed ok
4 Dec 27 '10 bul>eng валутна обезпеченост Foreign Currency Reserves / Foreign Еxchange Reserves pro closed ok
- Oct 11 '10 bul>eng индексиране (на проект) (project) adjustment / indexation pro closed ok
4 Aug 27 '10 bul>eng ЕД или ЕКД SE or SCE pro closed ok
4 Aug 5 '10 bul>eng ДОО [State] Social Security pro closed ok
- May 28 '10 bul>eng усвоена част от кредит credit [part] utilized / used // the utilized part of the credit pro closed ok
- Feb 27 '10 bul>eng образователно-квалификационна степен educational degree / Educational pro closed ok
4 Oct 21 '09 bul>eng по груби сметки As per the general/rough estimate/calculation easy closed ok
4 Oct 15 '09 bul>eng тежко финансово състояние in a bad/poor/dire financial situation/condition/state pro closed ok
- Mar 11 '09 eng>bul default in all but the most extreme circumstances [да избегне] пресрочване на плащане освен при изключителни [/извънредни] обстоятелства pro closed no
4 Apr 13 '08 eng>bul Performance Credit кредит изпълнение/успеваемост pro closed ok
- Apr 13 '08 eng>bul Non-technical asset поддържане на основни данни Капитал/Активи от нетехническо естество pro closed ok
4 Apr 2 '08 eng>bul commission dollars [със средства от плащания по] дължими комисионни pro closed ok
- Mar 16 '08 eng>bul arm's length transactions сделки по реалната пазарна стойност pro just_closed no
- Feb 25 '08 eng>bul variation index възможно/допустимо отклонение в стойността pro closed ok
- Feb 25 '08 eng>bul gross back брутно възнаграждение за отминал период pro closed no
- Feb 27 '07 eng>bul General Faculty нещатен преподавател/нещатни преподаватели pro open no
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search