Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 23 eng>pol excursions up to 35° (krótkotrwałe) odchylenie do 35° pro closed no
4 Oct 21 eng>pol conduit artery function (parametry) czynnościowe tętnic typu sprężystego pro closed no
- Oct 17 pol>eng położone grzbietowo located dorsally pro open no
4 Oct 6 pol>eng w przodozgięciu anteflexed pro closed no
4 Oct 2 pol>eng obwód distal portion pro closed no
4 Oct 2 pol>eng amputowana tętnica total occlusion pro closed no
4 Sep 24 pol>eng 1 Z 1 image pro closed no
4 Sep 24 pol>eng na obwodzie with peripheral distribution pro closed no
4 Sep 22 pol>eng (r) diastole pro closed no
- Sep 22 pol>eng obniżenie i wypadanie narządów rodnych uterine descent and prolapse pro closed ok
4 Sep 21 pol>eng RVSP 40+15= 45 mmHg, IA 1 st. grade 1 AR pro closed no
4 Sep 17 pol>eng metoda drzwi wahadłowych swinging door technique pro closed no
4 Sep 15 pol>eng pojedyncze ogniska rozedmy okołoprzegrodowej single sites of periseptal emphysema pro closed ok
4 Sep 13 pol>eng zmieniona włóknista otrzewna peritoneum with fibrotic lesions pro closed no
4 Sep 13 pol>eng wytworzyć odmę otrzewnową to create pneumoperitoneum pro closed no
4 Sep 7 pol>eng r.p.p. esophageal hiatus pro closed no
- Jul 8 pol>eng op pack pro closed no
4 May 27 pol>eng reakcja magnesowa magnet reflex pro closed ok
4 May 24 pol>eng mózgoczaszka neurocranium pro closed no
4 May 23 pol>eng Wyrostki sutkowate kości skroniowych o zachowanej powietrzności. mastoid processes (of the temporal bones) with preserved pneumatization pro closed no
4 May 23 pol>eng układ komorowy nadnamiotowy supratentorial ventricular system pro closed no
4 May 7 pol>eng Wyrównawcze ustawienie głowy compensatory head posture pro closed ok
4 May 6 eng>pol neuroligin-neurexin-SHANK neuroligina, neureksyna i SHANK pro closed no
4 May 6 eng>pol stress-responsive reagujący na stres pro closed no
4 May 6 eng>pol AChE acetylocholinoesteraza pro closed no
4 Apr 21 pol>eng w części dalszej (polip) in the distal portion pro closed no
4 Apr 21 pol>eng dowątrobowo hepatopetal blood flow pro closed ok
- Apr 21 pol>eng zapada się oddechowo prawidłowo normal respiratory collapse pro closed ok
4 Apr 1 pol>eng związki czwartorzędowe quaternary compounds pro closed ok
4 Apr 1 pol>eng wirus bezosłonkowy non-enveloped virus pro closed ok
4 Apr 1 pol>eng miano zakaźne infectious titer pro closed ok
4 Mar 30 eng>pol C&C leki na kaszel i przeziębienie pro closed ok
4 Mar 13 eng>pol Mouse anti Human IgM antibody mysie przeciwciało przeciwko ludzkiej IgM pro closed ok
1 Mar 5 pol>eng kasa IR cash desk at the Rheumatology Institute pro closed no
- Jan 23 eng>pol intestinal subocclusion podniedrożność jelit pro just_closed no
4 Jan 14 pol>eng N.T. hypertension pro closed no
4 Jan 12 eng>pol DC procedure procedura zdecentralizowana pro closed no
4 Jan 7 pol>eng pośredniooporowy (with) intermediate resistance pro closed no
4 Dec 19 '19 pol>eng wsk is indicated pro closed no
4 Dec 19 '19 pol>eng tk.okołowzł. perinodal tissue pro closed no
4 Dec 6 '19 pol>eng resztkowa tkanka gruczołowa residual glandular tissue pro closed no
4 Nov 13 '19 pol>eng skupiska leukocytów white blood cell aggregates pro closed no
4 Nov 7 '19 pol>eng MAG: MONCH storeroom pro closed no
4 Nov 5 '19 eng>pol oral availability dostępność po podaniu doustnym pro closed no
4 Oct 30 '19 pol>eng OK i OA patellar reflex, ankle jerk reflex pro closed no
4 Oct 22 '19 pol>eng RTG KLATKA PIERSIONA 2Z CHEST RADIOGRAPH (2 images) pro closed ok
4 Oct 22 '19 pol>eng obrazy T1 i T2 zależne T1-weighted and T2-weighted images (scans) pro closed ok
4 Oct 17 '19 eng>pol stroke damage uszkodzenia w wyniku udaru (mózgu) pro closed no
4 Oct 15 '19 eng>pol disruption uszkodzenie pro closed no
4 Oct 15 '19 eng>pol splenic capsule torebka śledziony pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last