https://www.proz.com/profile/647406?show_mode=kudoz&sub_mode=answered&dsid=95

Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 6 pol>eng resztkowa tkanka gruczołowa residual glandular tissue pro closed no
4 Nov 13 pol>eng skupiska leukocytów white blood cell aggregates pro closed no
4 Nov 7 pol>eng MAG: MONCH storeroom pro closed no
- Nov 6 eng>pol stable on medications stałe dawki leków pro open no
4 Oct 30 pol>eng OK i OA patellar reflex, ankle jerk reflex pro closed no
4 Oct 22 pol>eng RTG KLATKA PIERSIONA 2Z CHEST RADIOGRAPH (2 images) pro closed ok
4 Oct 22 pol>eng obrazy T1 i T2 zależne T1-weighted and T2-weighted images (scans) pro closed ok
4 Oct 17 eng>pol stroke damage uszkodzenia w wyniku udaru (mózgu) pro closed no
4 Oct 15 eng>pol disruption uszkodzenie pro closed no
4 Oct 15 eng>pol splenic capsule torebka śledziony pro closed no
4 Oct 15 eng>pol omentum sieć pro closed no
- Oct 15 eng>pol unremarkable brak istotnych zmian pro closed no
4 Oct 7 pol>eng AP AP pro closed no
4 Oct 7 pol>eng sc. SC pro closed no
4 Oct 7 pol>eng skrór "KAN w opisie EKG channel pro closed no
4 Sep 25 pol>eng św. isomorphic pro closed no
4 Sep 25 pol>eng Układ K Coagulation tests pro closed no
4 Sep 25 pol>eng skrobia starch pro closed no
- Sep 25 pol>eng w pp. in the specimen pro closed no
4 Sep 24 pol>eng w/n normal pro closed no
3 Sep 19 pol>eng kąt sterczowo-pęcherzykowy prostate-seminal vesicle angle pro closed no
4 Sep 13 eng>pol left radial AVF przetoka tętniczo-żylna w zakresie tętnicy promieniowej lewej pro closed ok
4 Sep 11 pol>eng chód dwu- i czterowiarowy two- and four-point gait pro closed no
4 Sep 11 pol>eng PW w echokardiografii serca posterior wall pro closed ok
4 Aug 19 eng>pol pseudarthrosis staw rzekomy pro closed no
4 Jun 12 eng>pol carina of trachea ostroga tchawicy pro closed ok
4 Apr 23 pol>eng PI first delivery pro closed no
4 Apr 23 pol>eng CV fifth pregnancy pro closed no
4 Mar 15 pol>eng tkanka łączna międzypęczkowa interfascicular connective tissue pro closed ok
4 Aug 23 '18 pol>eng Przestrzenie podpajęczynówkowe subarachnoid spaces pro closed ok
4 Jun 6 '18 eng>pol collapse zapadanie się pro closed no
4 Jun 5 '18 pol>eng wykładniki (w chorobach) markers pro closed no
4 Jun 5 '18 eng>pol investigational eksperymentalny pro closed no
- Nov 1 '17 pol>eng F:N female: normal pro closed ok
4 Aug 24 '17 pol>eng plamy wątrobowe liver spots pro closed ok
4 Aug 23 '17 pol>eng klemastyna clemastine pro closed ok
4 Jul 24 '17 pol>eng wole guzkowe tarczycy nodular goiter pro closed no
- Mar 2 '17 pol>eng staw miedzywyrostkowy facet joint pro closed no
- Feb 22 '17 pol>eng Cień śródpiersia mediastinal contours pro closed ok
4 Jan 4 '17 pol>eng pseudotorebka stawu biodrowego pseudocapsule of the hip (joint) pro closed no
4 Jan 4 '17 pol>eng ubytki cystyczne cystic cavities pro closed no
4 Nov 8 '16 pol>eng pierścień nerwowo-siatkówkowy neuroretinal rim pro closed no
- Oct 17 '16 eng>pol substernally pod mostkiem pro closed no
4 Sep 28 '16 pol>eng palpacyjnie prawidłowe normal on palpation pro closed no
4 Aug 25 '16 pol>eng zatarty (kąt przeponowo-żebrowy) obscured pro closed no
4 Jul 18 '16 pol>eng e-orto orthochromatic erythroblasts pro closed ok
- Jul 17 '16 pol>eng po PO pro closed no
- Jun 16 '16 eng>pol asthmachronic obstructive pulmonary disease (COPD) overlap syndrome zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) pro closed no
4 Jun 9 '16 pol>eng leki stale podawane regular medications pro closed no
4 May 23 '16 eng>pol Contain using bunding. ograniczyć [wyciek] przez obwałowanie pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next