Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 5 '10 bul>rus Операторът няма да извършва експлоатация категория II, която се различава от ста Оператор не будет про(из)водить эксплуатацию второй категории, отличную от стандартной pro just_closed no
4 Jul 25 '09 pol>rus Instalacja olejowa smarowania stawidła - zasilana opadowo. ... задвижки - подключается гравитационным способом pro closed ok
Asked | Open questions | Answered