Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 15 '13 lit>rus Likiškėlių kaimas село Ликишкеляй Алитуского района pro closed ok
- May 5 '12 lit>rus Viešoji įstaiga Tauragės apskrities vaikų ir paauglių krizių centras Таурагское областное государственное учреждение pro closed no
4 May 5 '12 lit>rus ūkininkės ūkis земледельческое хозяйство pro closed ok
4 Aug 10 '10 lit>rus juostinė pavara ременный/ленточный привод pro closed ok
- Jan 13 '10 lit>rus įskaito savo priešpriešinius reikalavimus Предъявить свои встречные требования (предложения) pro just_closed no
4 Sep 10 '09 lit>rus atskaitymo sistemų gamyba производство измерительных приборов pro closed ok
- Jan 20 '09 lit>rus Klijuotinės sandūros клейкая соединительная лента pro open no
- Sep 5 '08 lit>rus Oficialaus siūlymo cirkuliaras Циркулярное письмо с официальным предложением pro just_closed no
- Jun 1 '08 lit>rus PAGRINDINIŲ, SPECIALIŲJŲ PROFESINIŲ IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ NUOSTATAI Основные положения программ начального, специального профессионального и общего среднего образования pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered