Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 20 '15 pol>eng przyłącze power service connection pro open no
- Oct 20 '15 pol>eng posadzka cementowa zatarta na gładko smooth-trowelled cement floor, smooth finish(ed) cement floor pro open no
4 Oct 18 '15 eng>pol panting plate płyta dylatacyjna pro closed no
- Oct 17 '15 pol>eng "głuche" miejsca hollow spots pro closed ok
4 Sep 14 '15 eng>pol chemical sensitive paper papier nieodporny/podatny na działanie środków chemicznych pro closed ok
4 Sep 14 '15 eng>pol burst disc membrana bezpieczeństwa, przepona bezpieczeństwa pro closed ok
4 Sep 13 '15 pol>eng półka krawężnika (corner) leg flange, flange of a/the (corner) leg pro closed no
- Sep 12 '15 eng>pol unison ring pierścień synchronizujący pro open no
- Sep 12 '15 eng>pol spanner wrench klucz maszynowy pro open no
4 Jun 23 '15 eng>pol Ramp differential expansion pomiar wydłużenia względnego z (dodatkowym) wykorzystaniem części stożkowej (wału) pro closed ok
3 Jun 24 '15 eng>pol first-out reset reset (wskazania/wskaźnika) pierwszego zadziałania/uruchomienia pro closed ok
4 Jun 24 '15 eng>pol Ramp stożek (ścięty) pro closed ok
4 Jun 22 '15 pol>eng wagon ładowny loaded wagon/car(riage) pro closed ok
4 Jun 17 '15 pol>eng szwy robocze construction joints pro closed ok
4 Jun 13 '15 eng>pol Inverse Time Neutral Overcurrent zabezpieczenie nadprądowe punktu neutralnego o charakterystyce (czasowo/prądowo-)zależnej pro closed ok
4 Jun 12 '15 eng>pol Tap setting ustawienie odczepu, nastawa odczepu pro closed ok
4 Jun 11 '15 pol>eng nielasujący się non-slaking pro closed ok
4 Jun 7 '15 eng>pol filling piece wypełniacz pro closed ok
4 Jun 7 '15 eng>pol coil distributor rozdzielacz spiralny pro closed ok
4 Jun 7 '15 eng>pol to make a sharp edge wykonać wyraźną/ostrą krawędź pro closed ok
4 Jun 7 '15 eng>pol larger pitch większy skok (narzędzia), większa szerokość (paska) pro closed ok
4 May 27 '15 eng>pol depression podciśnienie pro closed ok
4 May 19 '15 eng>pol well behaved liquid ciecz o typowym zachowaniu, ciecz zachowująca się typowo, ciecz o typowych właściwościach pro closed ok
- May 18 '15 eng>pol technically inclined osoby, które interesują się szczegółami technicznymi pro closed no
- May 16 '15 eng>pol sensed wykrywana pro closed ok
4 May 17 '15 eng>pol so that it can't flail around aby się nie przemieszczała/poruszała (pod wpływem odrzutu) pro closed ok
4 May 16 '15 eng>pol vessel tan-tan długość części walcowej zbiornika pro closed ok
4 May 17 '15 eng>pol multi-bank valve assemblies / hydraulic manifolds wyspy zaworowe / rozdzielacze hydrauliczne pro closed ok
- May 17 '15 eng>pol nitrous oxide to fuel ratio napis/opis „nitrous oxide to fuel ratio”, czyli stosunek/proporcja nitro do paliwa/benzyny pro closed ok
4 May 17 '15 eng>pol trigger switch przełącznik spustowy; przełącznik pracy pro closed ok
4 May 15 '15 eng>pol without bar bez prowadnicy (łańcucha) pro closed ok
- May 11 '15 eng>pol flush cut saw blade tarcza/brzeszczot/ostrze do cięcia przy ścianie pro closed ok
4 May 11 '15 eng>pol steel blank półwyrób stalowy, prefabrykat stalowy pro closed ok
- May 8 '15 eng>pol Low Surface Tension Strike Through niska przełamywalność (sił) napięcia powierzchniowego pro just_closed no
4 May 6 '15 eng>pol on UVC hardware 3380 na urządzenia(ch) UVC 3380 pro closed ok
4 May 5 '15 eng>pol running spout wylewka pro closed ok
- May 2 '15 pol>eng formatka pre-form(ed hood) pro open no
4 May 3 '15 pol>eng niedopił (felling) hinge pro closed ok
- Apr 29 '15 pol>eng doświetlanie allowing/letting/bringing/providing/admitting more daylight pro closed no
4 Apr 28 '15 pol>eng zasuwa odchylna tilt(ing) (type) gate pro closed ok
4 Apr 28 '15 pol>eng zasuwa opróżniająca bombowo bomb door type discharge gate pro closed ok
4 Apr 22 '15 pol>eng właściwości ścieralne/ścieralność/ wear properties / susceptibility to abrasion pro closed ok
4 Apr 19 '15 eng>pol pull chain łańcuch manewrowy pro closed ok
- Apr 9 '15 pol>eng ruch pieszy (for) walking pro closed no
4 Apr 9 '15 pol>eng klamra zaciskowa skręcana U-bolt clamp pro closed ok
4 Apr 8 '15 eng>pol Field manager kierownik terenowy pro closed ok
4 Apr 3 '15 pol>eng rozpływ mieszanki pyłowo-powietrznej pulverized coal-air mixture distribution pro closed ok
4 Apr 2 '15 eng>pol rack płyta (montażowa) pro closed ok
4 Apr 1 '15 pol>eng odzysk masy asfaltowej recovery of asphalt mass/mix(ture) pro closed ok
4 Mar 31 '15 eng>pol REVERSE REEL zwijany odwrotnie przedłużacz bębnowy pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last