Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 31 '16 pol>pol (ś) średnio pro closed no
4 May 27 '15 pol>eng Warstwy cergowskie (so-called) Cergowa layers pro closed ok
- May 23 '15 pol>eng LPC personalizacja/kastomizacja na końcowym etapie produkcji (opakowań) pro just_closed no
4 May 19 '15 eng>pol pseudo response regulator pseudoregulator odpowiedzi pro closed ok
4 Apr 17 '15 pol>eng rozkrzewiać się tiller pro closed ok
4 Apr 1 '15 pol>eng matematyka wielkich macierzy mathematics of large matrices, algebra of large matrices pro closed ok
- Mar 23 '15 eng>pol Acknowledgement of the work by others podawanie/przedstawianie źródeł (przytaczanych) informacji/danych pochodzących z prac innych autorów pro closed ok
4 Mar 21 '15 eng>pol intergenerational replication odtwarzanie/przekazywanie [*] z pokolenia na pokolenie pro closed ok
2 Feb 23 '15 eng>pol lactylate ester of a fatty acid ester mleczanowy kwasu tłuszczowego pro closed no
4 Feb 6 '15 eng>pol glycerol 1,3-diglycerolate di(meth)acrylate dimetakrylan glicerolo-1,3-diglicerolanu pro closed ok
4 Jan 21 '15 eng>pol primary translation polypeptide of VWF pierwotny polipeptyd (po)translacyjny VWF pro closed ok
3 Jan 21 '15 eng>pol antigen half-life okres półtrwania jako antygen, okres półtrwania w charakterze antygenu pro closed ok
4 Jan 17 '15 pol>eng geny cech niezależnych genes for independent traits pro closed ok
4 Jan 17 '15 pol>eng cechy wzajemnie sprzężone mutually correlated traits, traits correlated with each other pro closed ok
4 Jan 17 '15 pol>eng dziedziczenie sprzężone z płcią sex-linked inheritance pro closed ok
- Jan 15 '15 pol>eng ilość i liczba bakterii amount and number of bacteria pro closed no
4 Jan 14 '15 pol>eng obszary naczyniowe vascular regions/areas pro closed ok
4 Jan 14 '15 pol>eng różnicowanie leukocytów white blood cell differentiation pro closed ok
4 Jan 12 '15 eng>pol solid content consists of cellulose in a buffer, and glycerine w skład żelu wchodzi substancja stała, jak celuloza w buforze, oraz gliceryna pro closed ok
4 Jan 12 '15 pol>eng prześwietlony (las) lit through (forest) pro closed ok
4 Jan 14 '15 pol>eng preparat Dondersa Donders' model (of lung/respiration mechanics) pro closed ok
4 Jan 14 '15 pol>eng torakograf pneum(at)ograph, spirograph pro closed ok
- Jan 13 '15 pol>eng postać niechrobotkowa other than Cladonio-Pinetum type, other than cladonietosum type pro closed ok
4 Jan 7 '15 eng>pol polyoxyethylene-660-12-hydroxystearate 12-hydroksystearynian polioksyetylenu (660) pro closed ok
4 Dec 26 '14 pol>eng koenzym bakterii bacteria(-synthesized) coenzyme pro closed ok
4 Jan 3 '15 eng>pol erodible ulegający erozji pro closed ok
- Dec 21 '14 pol>eng chelatowość chelating/chelate properties pro closed ok
4 Dec 21 '14 pol>eng w postaci utlenionej i nierozpuszczalnej in the oxidized and insoluble form pro closed ok
4 Dec 21 '14 pol>eng forma kobaltu (II) the cobalt(II) form pro closed ok
- Dec 19 '14 pol>eng miejska oczyszczalnia ścieków town/city sewage treatment plant pro closed ok
4 Dec 19 '14 pol>eng (OH)20 (OH)20 pro closed ok
4 Dec 14 '14 pol>eng rozdrobnić comminute pro closed ok
- Dec 10 '14 pol>eng wypromować doktora supervise a doctoral student to successful completion pro closed ok
4 Dec 9 '14 pol>eng dokumentacyjny documentary pro closed ok
- Dec 1 '14 pol>eng konserwator (historic) preservationist pro closed ok
- Nov 29 '14 pol>eng zbić hack off pro closed ok
4 Nov 26 '14 eng>pol telluric germs bakterie glebowe pro closed ok
4 Nov 25 '14 pol>eng intron A - intron A – pro closed ok
4 Nov 20 '14 eng>pol tusk brosma pro closed ok
4 Nov 19 '14 eng>pol six-day Ci Ci w sześciodniowym materiale/produkcie pro closed ok
3 Oct 30 '14 eng>pol Liquefon Unit jednostka zwana Liquefon Unit; liquefon pro closed ok
4 Oct 16 '14 eng>pol tarsal contact kontakt (po)przez stopy pro closed ok
- Oct 11 '14 eng>pol lethal challenge kontrola całkowitego zniszczenia (mikroorganizmów/drobnoustrojów) pro open no
4 Oct 7 '14 eng>pol chrome-nickel-boride content zawartość borku chromu i (borku) niklu pro closed ok
4 Oct 5 '14 pol>eng fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni fusarium foot and root rot pro closed ok
- Oct 3 '14 pol>eng kurz vs. pył dust and fines pro closed ok
2 Jun 29 '14 pol>eng analiza wielowariantowa multivariate analysis pro closed ok
4 Jun 17 '14 eng>pol jurisdiction obszar działania pro closed ok
4 Jun 4 '14 eng>pol nonlinear white male mice samce białych myszy niepochodzące z jednej linii (hodowlanej) pro closed ok
4 Jun 3 '14 pol>eng uproszczona mieszanka pełnoporcjowa simplified complete feed mixture pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last