Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 10 '15 eng>pol Introduction to Logic and Automata wprowadzenie do logiki i automatów pro closed ok
4 Apr 9 '15 eng>pol graduation from reception (into Year 1) promocja z klasy zerowej do pierwszej pro closed ok
4 Dec 11 '14 eng>pol Central Pennsylvania College Central Penn College pro closed no
- Nov 10 '14 pol>eng krajoznawstwo cultural and regional studies pro closed ok
- Jun 29 '14 eng>pol grade level rok studiów pro closed no
- Jun 27 '14 eng>pol overage retention in placement możliwość dłuższego pozostania w obecnym miejscu (nauki) pro just_closed no
4 Jun 13 '14 eng>pol nearly able prawie opanował pro closed ok
4 Jun 17 '14 eng>pol jurisdiction obszar działania pro closed ok
- Jun 4 '14 eng>pol academic and disciplinary probation zawieszony w prawach ucznia pro closed ok
- May 7 '14 pol>eng wykład informacyjny instructional lecture pro closed no
4 Apr 2 '14 pol>eng przep.term. prep. term pro closed ok
- Dec 30 '13 pol>eng oddział przedszkolny nursery class pro closed ok
4 Dec 9 '13 eng>pol controlled assessments zadania egzaminacyjne pro closed ok
- Nov 20 '13 pol>eng w zakresie opieki częściowej on a part-time basis pro closed ok
- Nov 12 '13 eng>pol IQ-Achievement Discrepancy Model model niezgodności między ilorazem inteligencji a osiągnięciami pro open no
4 Nov 10 '13 pol>eng poznanie naukowe scientific cognition pro closed ok
- Nov 9 '13 pol>eng we współczesnym poznaniu in contemporary knowledge acquisition pro closed no
4 Oct 14 '13 eng>pol course administrator koordynator studiów pro closed ok
4 Oct 5 '13 eng>pol Live English module moduł Live English pro closed ok
4 Oct 5 '13 eng>pol shape coding resources materiały do nauczania metodą Shape Coding pro closed ok
- Sep 22 '13 eng>pol marginal year rok z oceną dopuszczającą pro closed no
4 Sep 11 '13 eng>pol Credit at Level Entry One zaliczenie na poziomie Entry 1 pro closed ok
- Jun 29 '13 pol>eng wyodrębniony lokal flat constituting separate property pro closed ok
4 Jun 13 '13 eng>pol curation content treść, którą łatwo się opiekować pro closed ok
4 Jun 13 '13 eng>pol data would be disaggregated dane zostałyby zdezagregowane pro closed ok
4 Jun 10 '13 eng>pol masters level qualifications kwalifikacje na poziomie magisterium pro closed ok
4 Jun 9 '13 pol>eng egzamin szóstoklasisty primary school final exam pro closed ok
4 Jun 9 '13 eng>pol employment based route osobom pracującym zawodowo możliwość uzyskania pro closed no
4 Jun 9 '13 eng>pol portfolio of Senior Awards portfel certyfikatów wyższego stopnia pro closed ok
4 Jun 6 '13 eng>pol Level 2 Certificate certyfikat poziomu 2 pro closed ok
- May 19 '13 pol>eng studia pierwszego stopnia first degree studies pro closed no
4 May 7 '13 eng>pol making marks stawianie znaków pro closed ok
4 May 7 '13 eng>pol provision entitlement tu: zajęcia programowe pro closed ok
4 May 1 '13 pol>eng raźna grupa docelowa various target groups pro closed ok
4 Mar 13 '13 eng>pol Assistant Vice Principal zastępca dyrektora pro closed ok
4 Jan 30 '13 eng>pol ZUNAEESO ZUNAEESO pro closed ok
- Jan 13 '13 eng>pol paths of inequality schematy nierówności pro closed ok
4 Dec 13 '12 eng>pol from a standardized position z ustandaryzowanego punktu odniesienia pro closed ok
- Nov 26 '12 pol>eng bogata obudowa dydaktyczna rich educational content pro closed ok
4 Oct 23 '12 pol>eng Jednostka nieferyjna does not close during school holidays pro closed ok
4 Sep 25 '12 pol>eng przekazujący transferor pro closed ok
4 Sep 24 '12 eng>pol Z: ESOL Th Numeracy Gp E Z: ESOL Threshold Liczenie Grupa E pro closed ok
4 Sep 24 '12 eng>pol ESOL Threshold Joshua ESOL Threshold Joshua pro closed ok
4 Aug 2 '12 pol>eng uprawnienia qualifications pro closed ok
4 Aug 2 '12 eng>pol Grade Learning Grade Learning pro closed ok
- Jul 31 '12 eng>pol services pomoc pro closed ok
4 Jul 2 '12 eng>pol entrance scholarship stypendium dla studentów przyjętych na studia drugiego stopnia pro closed ok
4 Jun 27 '12 eng>pol co-Secretary Generals współsekretarze generalni pro closed ok
4 Jun 27 '12 eng>pol international arbitration community osoby związane z sądownictwem polubownym w różnych krajach pro closed ok
4 Jun 12 '12 pol>eng przejście technologiczne service passage pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search