Dynamic content (javascript) disabled in this profile. FAQ | Settings...


Member since Aug '07

Working languages:
English to Romanian
Spanish to Romanian
Romanian to English
Romanian to Spanish
French to Romanian

Isabela Andrian
English to Spanish
Law (general)
anamaria bulgariu
High thoughts must have high language.

Botosani, Botosani, Romania
Local time: 10:59 EET (GMT+2)

Native in: Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
 • PayPal accepted
 • Send message through ProZ.com Yahoo IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
29 positive reviews
This person has served as a ProZ.com moderator
This person has won one or more ProZ.com translation contests
This person is a top KudoZ point holder in English to Romanian, Spanish to Romanian, Romanian to English
What anamaria bulgariu is working on
info
Oct 20, 2020 (posted via ProZ.com):  90k marketing translation project on biometric data collection, body temperature measurement, facial, FP and palm recognition software. ...more, + 2 other entries »
Total word count: 25000

Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Computers: SoftwareOther
Certificates, Diplomas, Licenses, CVsAccounting
Law: Taxation & CustomsMetallurgy / Casting
Marketing / Market ResearchEngineering (general)
Construction / Civil EngineeringAutomotive / Cars & Trucks


Rates
English to Romanian - Rates: 0.08 - 0.10 EUR per word / 35 - 40 EUR per hour
Spanish to Romanian - Rates: 0.08 - 0.10 EUR per word / 30 - 35 EUR per hour
Romanian to English - Rates: 0.08 - 0.10 EUR per word / 35 - 40 EUR per hour
Romanian to Spanish - Rates: 0.08 - 0.10 EUR per word / 35 - 40 EUR per hour
French to Romanian - Rates: 0.08 - 0.10 EUR per word / 35 - 40 EUR per hour

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1895, Questions answered: 795, Questions asked: 446
Payment methods accepted Visa, MasterCard, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 3
 Spanish to Romanian: 1st Annual ProZ.com Translation Contest - Entry #6200
Source text - Spanish
Al fin, su marido se cansó de quedar bien con ella y se fue a quedar bien con alguien más.
Los primeros días Ofelia sintió la soledad como un cuchillo y se tuvo tanta pena que andaba por la casa a ratos ruborizada y a ratos pálida. [...]

Un día cambió los cuadros de pared, otro regaló sillas del comedor que de tanto ser modernas pasaron de moda. [...]. Al último arremetió contra su sala, segura de que urgía cambiar la tela de los sillones.
El tapicero llegó al mismo tiempo en que le entregaron por escrito la petición formal de divorcio. La puso a un lado para pensar en cosas más tangibles que el desamor en ocho letras. Trajinó en un muestrario buscando un color nuevo y cuando se decidió por el verde pálido el tapicero llamó a dos ayudantes que levantaron los muebles rumbo al taller.
[...] Ofelia los vio irse y siguió con la mirada el rastro de cositas que iban saliendo de entre los cojines: un botón, dos alfileres, una pluma que ya no pintaba, unas llaves de quién sabe dónde, un boleto de Bellas Artes que nunca encontraron a tiempo para llegar a la función, el rabo de unos anteojos, dos almendras que fueron botana y un papelito color de rosa, doblado en cuatro, que Ofelia recogió con el mismo sosiego con que había ido recogiendo los demás triques.
Lo abrió. Tenía escrito un recado con letras grandes e imprecisas que decía: «Corazón: has lo que lo que tu quieras, lo que mas quieras, has lo que tu decidas, has lo que mas te convenga, has lo que sientas mejor para todos».
«¿Has?», dijo Ofelia en voz alta. ¿Su marido se había ido con una mujer que escribía «haz» de hacer como «has» de haber? ¿Con una que no le ponía el acento a «tú» el pronombre y lo volvía «tu» el adjetivo? ¿Con alguien capaz de confundir el «más» de cantidad con el «mas» de no obstante?
La ortografía es una forma sutil de la elegancia de alma, quien no la tiene puede vivir en donde se le dé la gana.
Según el pliego que debía firmar, la causa del divorcio era incompatibilidad de caracteres. «Nada más cierto», pensó ella. «La ortografía es carácter». Firmó.
Translation - Romanian
În cele din urmă, soţul ei se sătură să se aibă bine cu ea şi se duse să se aibă bine şi cu altcineva.
În primele zile, Ofelia simţi singurătatea ca pe un cuţit şi era atât de necăjită încât umbla prin casă câteodată îmbujorată, câteodată lividă. [...]

Într-o zi, schimbă locul tablourilor pe perete, în alta dădu în dar scaunele din sufragerie care de moderne ce erau au devenit demodate. [...]. În cele din urmă, s-a năpustit în salon, sigură că era neapărat nevoie să schimbe tapiţeria de pe fotolii.
Tapiţerul ajunse în acelaşi timp în care îi înmânară cererea oficială de divorţ. O puse la o parte ca să se poată gândi la lucruri mai lumeşti decât lipsa iubirii din şase litere. Cotrobăi în colecţia de mostre căutând o culoare nouă şi când se hotărî pentru verdele pal, tapiţerul chemă cele două ajutoare care ridicară mobilele pentru a le duce la atelier.
[...] Ofelia îi văzu plecând şi urmări cu privirea urma lucruşoarelor care tot ieşeau la iveală dintre perne: un nasture, două ace, un condei care nu mai scria, nişte chei de cine ştie unde, un bilet la belearte pe care nu îl găsiră la timp pentru a ajunge la reprezentaţie, coada unei lunete, două migdale care fuseseră odată aperitiv şi o hârtiuţă de culoare roz, împăturită în patru, pe care Ofelia o culese cu acelaşi calm cu care culesese şi celelalte nimicuri.
O deschise. Pe ea era scris un mesaj cu litere mari şi neclare care spunea: «Iubire: fa ce vrei, ce vrei tu mai mult, fa ce hotarasti, fa ce-ti comvine mai mult, ce crezi ca va fi mai bine pentru toti».
«Fa?», spuse Ofelia cu voce tare. Soţul ei se duse cu o femeie care scria «fă» de la a face ca «fa» de la fată? Cu una care nu scria cu diacritice? Cu cineva care era în stare să confunde categoriile gramaticale?
Ortografia este o formă subtilă de eleganţă a inimii, iar cine nu o are, poate trăi unde are chef.
După cum declara, cauza divorţului era incompatibilitatea de caractere. «Nimic mai adevărat.», gândi ea. «Ortografia înseamnă caracter.» Semnă.
This entry won a contest Spanish to Romanian: 9th ProZ.com Translation Contest - Entry #8593
Source text - Spanish
Todos y cada uno disfrutarían de sus vacaciones. ¿Por qué entonces yo no habría de disfrutar de unas también? Trabajaba duro, había manejado ya varios proyectos de vital importancia para el avance de los negocios en los que se embarcaba la empresa; meses, días, horas frente a mi escritorio, seleccionando candidatos, revisando solicitudes, asignando proyectos y asegurándome de que cada proveedor de servicios recibiera su pago sin demoras.

¿Cómo era posible entonces que los demás estuviesen empacando sus trajes de baño o sus botas de nieve cuando yo sudaba excesivamente bajo el traje de corte inglés? Yo, que preparaba el café de la mañana y la tarde, que contestaba todas las llamadas que Gutiérrez y Amingorena no querían atender, que lidiaba con los asuntos desagradables entre proveedores y clientes, ¿no habría vacaciones para mí?

Veía como cada empleado entraba en la oficina de Vargas y salía triunfante, sonriendo, pensando en las vacaciones que acababa de ganarse. Sabía que debía tomar coraje y entrar a esa oficina yo también a arrebatar mis vacaciones de las manos de quien también tendría el derecho de negármelas. Y lo hice. Y aquí estoy. Disfrutando de una oficina vacía.

Las palabras de Vargas resonaban aún en mi cabeza: "No, Juancito. Lamentablemente tu viajecito a la costa no podrá ser. Por el momento necesito que alguien cuide del fuerte, ¿sabes?". Fui débil. Pero mi debilidad nada tiene que ver con que yo esté aún aquí. Si hubiese estado aunque sea medio paso delante de Vargas… Si hubiese sabido que existía una clave mágica para ganarme mi estadía en la costa por unos días... Me pregunto qué tan placentero hubiese sido estar en la playa, habiéndome ganado la empatía de Vargas del mismo modo en el que se la habían ganado los demás: informándole que trabajaría desde la playa durante mi escapadita a la costa.
Translation - Romanian
Toţi aveau să se bucure de concedii. De ce să nu mă bucur şi eu de un concediu?
Munceam din greu, gestionasem deja mai multe proiecte de importanţă vitală pentru dezvoltarea afacerilor în care se implicase firma; luni, zile, ore la birou, alegând candidaţi, verificând cereri, repartizând proiecte şi asigurându-mă că fiecare furnizor de servicii îşi va primi plata fără întârziere.

Atunci cum era posibil ca ceilalţi să-şi pună în valize costumele de baie sau cizmele îmblănite pentru zăpadă când eu eram leoarcă de sudoare sub costumul la patru ace? Eu, cel care pregătea cafeaua de dimineaţă şi de amiază, cel care răspundea la apelurile la care Gutiérrez şi Amingorena nu voiau să răspundă, care se lupta cu aspectele mai puţin plăcute dintre furnizori şi clienţi, pentru mine nu exista concediu?

Vedeam cum fiecare angajat intra în biroul lui Vargas şi ieşea triumfător, zâmbind, gândindu-se la concediul care tocmai i se aprobase. Ştiam că trebuia să-mi iau inima în dinţi, să intru în biroul acela şi să-mi iau şi eu concediul meu de la cei care aveau şi dreptul să nu mi-l aprobe. Am făcut-o. Şi uite-mă. Mă bucur de un birou gol.

Cuvintele lui Vargas încă îmi răsunau în cap: "Nu, Juancito. Din nefericire, excursia ta la mare nu e posibilă. Momentan, am nevoie de cineva care să rămână pe baricade, înţelegi?". Am fost slab. Însă slăbiciunea mea nu are nimic a face cu faptul că eu sunt încă aici. Dacă aş fi fost măcar cu jumătate de pas înaintea lui Vargas… Dacă aş fi ştiut că exista o cheie magică pentru a-mi câştiga sejurul de câteva zile la mare… Cât de plăcut ar fi fost dacă aş fi stat pe plajă, fiindcă îmi câştigasem empatia lui Vargas în acelaşi fel în care şi-o câştigaseră şi ceilalţi: făcându-i cunoscut faptul că aş fi lucrat de pe plajă în timpul micii mele escapade la mare.
Romanian to English: Codul rutier
Source text - Romanian
(...) Art. 23^1 – (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni sau care au rezidenţa normală în România, pot solicita obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente să le examineze.(...)

Art.24. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală sau, în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art.23^1 alin. (1), de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ .(...)

Art. 83 – (1) Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere naţionale valabile, eliberate de autorităţile:
a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2);
b) statelor membre ale Uniunii Europene;
c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.
(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, trebuie să posede şi permis de conducere internaţional.(...)

Art.101. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;
2. abrogat;
3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;(...)
Translation - English
(...) Art. 23^1 – (1) Persons with domicile or residence in Romania, and citizens of member states of the EU who are studying in Romania for at least 6 months or those with normal residence in Romania may solicit the competent authorities to be examined for a driving license.(...)

Art. 24 - (1) The driving license examination shall be performed by the competent authority in the jurisdiction of which the applicants have domicile, residence or normal residence or in the case of persons who are in Romania for studies, according to art. 23^1 alin. (1), by the competent authority in the jurisdiction of which the educational facility is located.(...)

Art.83. - (1) The following persons have the right to drive motor vehicles on Romanian public roads provided they meet the requirements mentioned in art.20 şi 23 alin.(1), holding national valid driving licenses issued by the authorities from:
a) member states of the Convention on road traffic, mentioned in art. 82, par. (2);
b) member states of the EU;
c) states with which Romania has signed an agreement regarding the mutual recognition of driving licenses.
(2) In order to drive a motor vehicle on Romanian territory, the persons who own a national driving license issued by the authorities of a state which is not a member of the Convention on Road traffic nor a member of the EU or a state with which Romania has signed an agreement for the mutual recognition of driving licenses, must also own an international driving license.(...)

Art.101. - (1) The following are considered contraventions and shall be punished by the fine belonging to class III for natural persons:
1. driving a motor vehicle with an expired driving license;
2. repealed;
3. driving a motor vehicle with a driving license obtained in another state if the driver has domicile in Romania and has not changed his/her driving license within the time period provided by the law;(...)


Glossaries backhoe loaders, Codul fiscal, codul rutier, cranes, English-Spanish, financial, forklifts, General Technical, interior design, mijloace fixe - forja, debitare, etc.

Translation education Bachelor's degree - "Al. Ioan Cuza" University, Erasmus exchange student - 1year - at Universidad Complutense de Madrid
Experience Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: May 2007. Became a member: Aug 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials Romanian to Spanish (Romanian Ministry of Justice, verified)
English to Romanian (Romanian Ministry of Justice, verified)
Romanian to English (Romanian Ministry of Justice, verified)
Spanish to Romanian (Romanian Ministry of Justice, verified)
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, DejaVu, Frontpage, Idiom, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Alchemy PUBLISHER 2.5, Subtitle Workshop, Passolo, Powerpoint, QuarkXPress, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit
CV/Resume CV will be submitted upon request
Events and training
Powwows attended
Contests won 9th ProZ.com Translation Contest: Spanish to Romanian
9th ProZ.com Translation Contest: French to Romanian
Professional practices anamaria bulgariu endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
arrow_right.gif About me:color=#32CD32>
I'm well organized and very thorough about everything I do. I proofread and edit my own work. I leave no loose ends. Everything is cross-checked and double-checked with available resources, fellow translators and field specialists. I only send quotations and reply to offers when I know I'm qualified to do the job and I can meet the deadline.


arrow_right.gif References (available upon request):color=#32CD32>
"She is a highly dedicated professional who knows how to deliver excellence. Both in interpreting and in translation, she is a dynamic and powerful communicator who possesses the gift of being able to make complex subjects understandable." (Former employer)


arrow_right.gif Education:color=#32CD32>
 • 2005-2006 ERASMUS-SOCRATES exchange student at Universidad Complutense de Madrid, Spain
 • 2002-2006 "Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi, Romania, Faculty of Letters, English-Spanish


arrow_right.gif Diplomas and certifications:color=#32CD32>
 • 2006 BA degree in English and Spanish Philology (”Al. I. Cuza” University, Iași)
 • 2002 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
 • Spanish and English sworn translator certified by the Romanian Ministry of Justice


arrow_right.gif Translations:
Legal:
 • the Romanian Highway Code
 • the Romanian Fiscal Code (excerpts and updates)
 • business laws
 • Romanian civil engineering standards
 • Romanian laws and regulations regarding the reception of buildings and civil engineering work (approx. 30,000 words)
 • Romanian legislation on occupational health and safety
 • the Hungarian law of auditors
 • certificates, diplomas, statements, court decisions, certified and notarized documents, contracts etc.
Technical:
 • user manuals for construction equipment: pick & carry cranes, backhoe loaders, forklifts, mobile tower cranes, mobile concrete plants, specifications and technical data for caterpillar machinery and caterpillar chains etc.
 • spare part catalogs for agricultural machinery
 • forging and machining equipment
 • maintenance schedules
 • technical briefs and calculation summaries
 • greening projects and mining area reclamation memoranda
 • railway earthwork and telecom equipment
 • lighting equipment, lamps and electronic supplies for lighting
 • construction site regulations and instructions for proper use of equipment
 • injection molding machines
 • bakery equipment and deck ovens
 • software applications for concrete plant management (from Spanish)
 • sistemas de encofrado para muros, pilares y cimbras
 • varios cursos de mecánica y automoción (FSI, TDI) - más de 150.000 palabras
 • occupational health and safety instructions (extensive, especially from Spanish) etc.
EU:
 • EU surveys
 • EP verbatim reports (almost 200,000 words)
 • applicant's guides for various types of EU funding
Business and financial:
 • European Works Council meeting minutes (over 400,000 words - ongoing)
 • business proposals, company websites
 • marketing material
 • accounting statements, reports and balances
 • real estate feasibility studies
 • customer and employee satisfaction surveys
 • corporate management PhD thesis on cash holding and managerial authority
 • company profiles, inquiries, business correspondence
 • insurance company product catalogs and leaflets
 • estimates and bids
Literary and linguistic:
 • The Linguistic Atlas of Romanian dialects (Spanish)
 • "Trials and tribulations of a happy man" by Ada Cartianu
 • "The Seat of the Soul" by Gary Zukav
IT:
 • UI strings and help files for various apps and software (around 600,000 words)
 • manuals for various hardware devices (keyboards, mouses, cooling fans, USB devices)
Miscellaneous:
 • gambling content for casinoonline.ro
 • subtitles for Travel Channel, Discovery, Viasat, Sony AXN, History
 • Dorling Kindersley Millennium Encyclopedia project (I have translated almost half of this wonderful 16 volume encyclopedia)
 • weather forecasts and meteorology-related material
 • Romanian language learning material


_______________________________________________
My EmailFollow me on
Strava
free countersYou are visitor number:
Ferretti Yachts
Free Hit Countersstats.gif
Ferretti Yachts
since the installation of this counter.
Thanks for dropping by!
High thoughts must have high language.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1915
PRO-level pts: 1895


Top languages (PRO)
English to Romanian729
Spanish to Romanian484
Romanian to English456
Romanian to Spanish149
Spanish to English27
Pts in 3 more pairs >
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering561
Other484
Law/Patents323
Bus/Financial214
Medical114
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law (general)244
Construction / Civil Engineering167
Law: Contract(s)106
Mechanics / Mech Engineering95
Finance (general)75
Other67
Accounting60
Pts in 74 more flds >

See all points earned >
Keywords: IT, literary translations, accounting, technical, construction equipment, legal documents, law, proofreading, Romanian Highway code translated in English, fiscal legislation, English, Romanian, French, translation, conference interpreting, proofreading, editing, business law, contract law, human rights, EU, marketing, market research, meteorology, weather reporting, pharma, linguistics, philology, fiction, poetry, nonfiction, travel guide, travel guides, tourism, traducere, traduceri, corectura, revizie, engleza de afaceri, engleza juridica, administratie, drept administrativ, contracte, UE, Uniunea Europeana, farmaceutice, lingvistica, filologie, literatura, beletristica, proza, poezie, ghid turistic, ghiduri turistice, turism, traductor, títulos, registro sanitario productos, rumano español, traducción, traductor jurado, matrícula, expediente académico en rumano


Profile last updated
Sep 2, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search