Working languages:
German to Polish
Polish to German
Italian to Polish

quaderno
"Simply the best"

Kraków, Malopolskie, Poland
Local time: 22:13 CET (GMT+1)

Native in: Polish Native in Polish
  • Send message through ProZ.com MSN IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Subtitling, MT post-editing
Expertise
Specializes in:
Tourism & TravelManagement
Marketing / Market ResearchLaw (general)
Law: Contract(s)Economics

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 36, Questions answered: 13
Blue Board entries made by this user  0 entries
Payment methods accepted Wire transfer, Check
Translation education Master's degree - Jagiellonen Universität
Experience Years of experience: 19. Registered at ProZ.com: May 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials German to Polish (Jagiellonen Universität, Universität Wien)
Polish to German (Jagiellonen Universität, Universität Wien)
Italian to Polish (Universität Wien, Friedrich Schiller Universität)
Italian to German (Universität Wien, Friedrich Schiller Universität)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDLX, Wordfast
Website http://www.proz.com/pro/681534?show_mode=kudoz&float=1&no_arrows=y&show_mode=profile&pe_mode=view
Bio
O mnie Witam!

Jestem tłumaczem języka niemieckiego z powołania. Z miłości do Italii tłumaczę również z języka włoskiego.

Jestem tłumaczem tekstów specjalistycznych (dyplom Katedry UNESCO UJ) oraz ustnym (Universität Wien) w zakresie tłumaczenia symultanicznego, kosekutywnego i środowiskowego.
Wykształcenie * Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie w Turystyce, Uniwersytet Jagielloński

* Filologia Germańska, Uniwersytet Jagielloński

* Filologia Germańska / Filologia Romańska / Filozofia, Friedrich Schiller Universität, Jena

* Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych, Katedra UNESCO, Uniwersytet Jagielloński

* Od 2008 Zentrum für Translationswissenschaften, Universität Wien, Wiedeń, studia doktoranckie w zakresie tłumaczenia tekstów prawniczych
Doświadczenie Tłumaczenie pisemne i ustne dla firm krajowych i zagranicznych, osób prywatnych oraz licznych biur tłumaczeń.

Wieloletnia współpraca m.in. z:

* Who is Who Marketingservice GmbH w Wiedniu
* Tourismusverband Uckermark e.V. w Templinie (również tłumaczenie ustne)
* Tourismus Marketing Brandenburg GmbH w Poczdamie
* internetagentur dobersch
* NaturThermeTemplin
* Instytut Łączenia Metali w Krakowie
* Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni (również tłumaczenie ustne)
* Rotary Club Lübbecke (tłumaczenie ustne)
Specjalizacja Moją dziedziną specjalizacji jest prawo:

* cywilne
* karne
* gospodarcze
* międzynarodowe publiczne
* wspólnotowe.

Tłumaczę umowy wszelkiego rodzaju, akty notarialne, akty prawa wspólnotowego, dokumenty do uwierzytelnienia.

Pozostałe obszary pracy to:

* ekonomia (zarządzanie, finanse, rachunkowość): bilanse, faktury, sprawozdania
* Unia Europejska
* marketing (reklama, public relations, badania marketingowe): katalogi, foldery, broszury, strony www, badania rynku
* turystyka
* spawalnictwo
* nauki humanistyczne (teoria przekładu, teoria literatury, filozofia)
Über mich Hallo!

Ich bin Übersetzerin für Deutsch und Polnisch wirklich aus Berufung. Aus meiner großen Liebe zu Italien übersetze ich auch aus dem Italienischen.

Ich bin Fachübersetzerin (Diplom des UNESCO-Lehrstuhls an der Jagiellonen Universität) sowie Dolmetscherin (Universität Wien) im Bereich Simultandolmetschen, Konsekutivdolmetschen und Community Interpreting.
Ausbildung * Management und Marketing, Schwerpunkt: Tourismus Marketing, Jagiellonen Universität in Krakau

* Deutsche Philologie, germanistische Literaturwissenschaft, Jagiellonen Universität in Krakau

* Germanistik/Romanistik/Philosophie, Friedrich Schiller Universität in Jena

* Postgraduales Studium für Fachübersetzer, UNESCO-Lehrstuhl an der Jagiellonen Universität in Krakau

* seit 2008 Zentrum für Translationswissenschaften, Universität Wien, Doktoratsstudium im Bereich Rechtsübersetzen
Erfahrung Übersetzungs- und Dolmetschaufträge für inländische und ausländische Unternehmen, natürliche Personen und zahlreiche Übersetzungsagenturen.

Mehrjährige Zusammenarbeit u.a. mit:

* Who is Who Marketingservice GmbH in Wien
* Tourismusverband Uckermark e.V. in Templin (auch Dolmetschen)
* Tourismus Marketing Brandenburg GmbH in Potsdam
* internetagentur dobersch
* NaturThermeTemplin
* Instytut Łączenia Metali in Krakau
* Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu in Bochnia (auch Dolmetschen)
* Rotary Club Lübbecke (Dolmetschen)
Fachgebiete Mein Fachgebiet ist Recht:

* Zivilrecht
* Strafrecht
* Wirtschaftsrecht
* Völkerrecht
* Gemeinschaftsrecht

Ich übersetze Verträge aller Art, Notariatsakte, Akte des Gemeinschaftsrechts sowie Urkunden, die zu beglaubigen sind.

Meine Arbeitsgebiete sind darüber hinaus:

* Wirtschaft (Management, Finanzen, Rechnungswesen): Bilanzen, Rechnungen, Abschlussberichte
* Europäische Union
* Marketing (Werbung, Public Relations, Marketingforschung): Kataloge, Flyers, Internetauftritte, Marktforschung
* Tourismus
* Schweißtechnik
* Geisteswissenschaften (Translationswissenschaft, Literaturtheorie, Philosophie)
Chi sono Salve!

Sono traduttrice per il tedesco e il polacco per una vera vocazione. Per amore dell'Italia traduco anche dall'italiano in polacco e in tedesco.

Sono traduttrice di testi specialistici (laurea della cattedra UNESCO dell'Università Jagellonica) e interprete (Università di Vienna) nell'ambito dell'interpretazione simultanea, consecutiva e Community Interpreting.
Formazione professionale * Management e marketing, specializzazione: Management del Turismo, Università Jagellonica a Cracovia
* Filologia germanica, Lettere germanistiche, Università Jagellonica a Cracovia
* Filologia germanica / Filologia romanza / Filosofia, Università di Friedrich Schiller a Jena
* Studio postgraduato per traduttori di testi specialistici, la cattedra UNESCO, Università Jagellonica a Cracovia
* da 2008 Zentrum für Translationswissenschaften, Università di Vienna, il dottorato di ricerca nella traduzione giuridica
Esperienza La traduzione e l'interpretazione per aziende interne e straniere, persone fisiche e numerosi uffici traduzioni.

La collaborazione di più anni tra l'altro con:

* Who is Who Marketingservice Gmbh a Vienna
* Tourismusverband Uckermark e.V. a Templin (anche l'interpretazione)
* Tourismus Marketing Brandenurg GmbH a Potsdam
* internetagentur dobersch
* NaturThermeTemplin
* Instytut Łączenia Metali a Cracovia
* Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu a Bochnia (anche l'interpretazione)
* Rotary Club Lübbecke (l'interpretazione)
Specializzazione Il mio campo della specializzazione è la legge:

* diritto civile
* diritto penale
* diritto commerciale
* diritto internazionale
* diritto comunitario

Traduco contratti d'ogni sorta, atti notarili, atti del diritto comunitario, documenti per l'autenticazione.

Gli altri campi del mio lavoro sono:

* economia (management, finanze, ragioneria): bilanci di chiusura, fatture, resoconti
* Unione Europea
* marketing (pubblicità, public relations, ricerca di marketing): cataloghi, volantini, siti Internet, ricerche di mercato
* turismo
* saldatura
* scienze umane (traduttologia, teoria della letteratura, filosofia)
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 36
(All PRO level)


Top languages (PRO)
German to Polish20
Polish to German16
Top general fields (PRO)
Law/Patents12
Other12
Bus/Financial8
Science4
Top specific fields (PRO)
Law (general)12
Education / Pedagogy4
Other4
Zoology4
Business/Commerce (general)4
Finance (general)4
Certificates, Diplomas, Licenses, CVs4

See all points earned >
Keywords: tłumacz pisemny, tłumacz ustny, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz niemieckiego, tłumacz języka włoskiego, tłumacz włoskiego, tłumacz prawniczy, teksty prawnicze, prawo, umowy, teksty unijne, włoski, niemiecki, Übersetzung, Rechtsübersetzung, Rechtsübersetzen, Rechtsübersetzer, Dolmetsch, Dolmetscher, Polnisch, Deutsch, Italienisch, Übersetzer für Polnisch, Übersetzer für Deutsch, Recht, nauki humanistyczne, Geisteswissenschaften, filozofia, Philosophie, literatura, Literatur, turystyka, Tourismus, marketing, Marketing, Verträge, la legge, contratti, la traduzione, l'interpretazione, traduttore polacco, traduttore tedesco, tedesco, italiano, polacco, szybka realizacja, schnell, język polski, język włoski, język niemiecki, polski, włoski, niemiecki


Profile last updated
Jun 19, 2019More translators and interpreters: German to Polish - Polish to German - Italian to Polish   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search