Member since Jun '08

Working languages:
English to Latvian
Russian to Latvian
Latvian to English
German to Latvian

Arita Upeniece
Localization, surveys, EU, interpreting

RIGA, Riga, Latvia
Local time: 22:03 EET (GMT+2)

Native in: Latvian Native in Latvian
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
8 positive reviews
What Arita Upeniece is working on
info
Dec 15, 2016 (posted via ProZ.com):  Finished a 400 w. text on investment products. ...more, + 1 other entry »
Total word count: 0

Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Website localization, Software localization, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Law (general)Government / Politics
International Org/Dev/CoopInternet, e-Commerce
Computers: SoftwareBusiness/Commerce (general)
Marketing / Market ResearchEconomics
JournalismGeneral / Conversation / Greetings / Letters
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 9, Questions answered: 5, Questions asked: 4
Project History 3 projects entered

Payment methods accepted PayPal, Wire transfer, cash | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 3
English to Latvian: EU (general)
Source text - English
Citizens now enjoy direct access to clear information on the use of EU funds.

The EU launched an easy-to-use information service during 2008 to allow the public to see clearly how EU funds are spent. This web-based database gives direct access for the first time ever to information about the organisations that benefit from EU money.

The system covers all the funds managed directly by the Commission. Based on data from the EU accounts, it provides an overview of the previous financial year. More than 28 000 entries give details on Commission-run programmes in areas such as research, education and culture, energy and transport, as well as on aid provided to non-EU countries. It allows users to analyse and compare information on who gets what.

The service is part of the European Commission’s campaign to ensure transparency and accountability. In parallel, the governments of all the EU countries have agreed to publish information on their websites on payments they have made under the policies they run on behalf of the EU, such as agricultural policy and regional and social development, which make up more than 80 % of the EU budget.
Translation - Latvian
Pilsoņi tagad var tieši piekļūt saprotamai informācijai par ES fondu izlietojumu.

2008. gadā sāka darboties viegli izmantojams ES informācijas pakalpojums, kas ļauj sabiedrībai gūt skaidru priekšstatu par to, kā tiek izlietoti ES fondi. Šī uz tīmekli balstītā datu bāze pirmo reizi vēsturē ļauj tieši piekļūt informācijai par organizācijām, kas gūst labumu no ES līdzekļiem.

Sistēmā ir ziņas par visiem fondiem, ko tieši pārvalda Komisija. Pamatojoties uz ES grāmatvedības datiem, tā sniedz pārskatu par iepriekšējo finanšu gadu. Vairāk nekā 28 000 ierakstu sniedz informāciju par Komisijas pārvaldītajām programmām tādās jomās kā pētniecība, izglītība un kultūra, enerģētika un transports, kā arī par palīdzību, kas tiek nodrošināta valstīm ārpus ES. Tā ļauj lietotajiem analizēt un salīdzināt informāciju par to, kurš un kādu atbalstu saņem.

Šis pakalpojums ir daļa no Eiropas Komisijas kampaņas pārskatāmības un uzskaitāmības nodrošināšanai. Līdztekus tam visu ES dalībvalstu valdības ir piekritušas savās tīmekļa vietnēs publicēt informāciju par maksājumiem, ko tās veikušas atbilstoši politikas jomām, ko tās pārvalda ES vārdā, piemēram, lauksaimniecības un reģionālās un sociālās attīstības politikai, kurai atvēlēts vairāk nekā 80% ES budžeta.
Russian to Latvian: general/cooking
Source text - Russian
2) Ананасовая начинка:
• Очистите ананас и нарежьте его на кусочки.
• Выложите ананас, тростниковый сахар, надрезанный стручок ванили и натертую кожуру одного лимона в большую сковороду.
• Тушите на слабом огне в течение 30 минут, добавляя при необходимости немного воды. Кусочки ананаса должны стать прозрачными.
• Дайте массе остыть.
Translation - Latvian
2. Ananāsu pildījums:
• notīriet ananāsu un sagrieziet to gabaliņos;
• salieciet ananāsa gabaliņus, niedru cukuru, sagrieztu vaniļas pāksti un sarīvētu citrona miziņu lielā pannā;
• sutiniet uz nelielas uguns 30 minūtes, nepieciešamības gadījumā pielejot nedaudz ūdens. Ananāsa gabaliņiem jākļūst caurspīdīgiem;
• ļaujiet masai atdzist.
Latvian to English: legal (agreement)
Source text - Latvian
8.2. Līgumslēdzēju puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju līguma neizpildi, ja tā ir radusies nepārvaramu, no pusēm neatkarīgu, apstākļu dēļ, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst. Šajos gadījumos līguma izpildes laiks pagarinās par šo apstākļu pastāvēšanas laiku, bet ne ilgāk par 6 mēnešiem.
8.3. Strīdus, kuri rodas sakarā ar šo līgumu, izšķir puses, savstarpēji vienojoties. Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama, strīdu izšķir LR normatīvos aktos paredzētā kārtībā.

9. Atbildības ierobežojums
9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, piemēram, bet ne tikai, atrautā peļņa, ražošanas zaudējumi, ietaupījumu zaudējumi, kapitāla izmaksas vai izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu.
Translation - English
8.2 The Parties shall not be liable for full or partial breaches of this Agreement if such have occurred due to force majeure circumstances beyond the control of any Party, which the Parties could not have foreseen and prevented. In such cases the period of execution of the Agreement shall be extended to the duration of these circumstances but no longer than for 6 months.
8.3 Any disputes arising from this Agreement shall be resolved by the Parties through negotiations. In case a dispute between the Parties cannot be resolved by negotiations, the dispute shall be resolved in accordance with the procedures provided for in the laws and regulations of the Republic of Latvia.

9 Limitation of liability
9.1 None of the Parties shall be liable towards the other Party for any indirect losses, e.g., but not limited to, the unearned income, production losses, losses of savings, capital costs or costs related to the termination of works.

Translation education Graduate diploma - University of Latvia, Interpreting
Experience Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: Jun 2007. Became a member: Jun 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Latvian (University of Latvia)
German to Latvian (University of Latvia)
Latvian to English (University of Latvia)
Memberships The Latvian Association of Interpreters and Translators
Software Adobe Acrobat, MateCat, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, ABBYY FineReader, Felix, Xbench, Plunet BusinessManager, Powerpoint, SDL TRADOS, Smartling, XTRF Translation Management System
CV/Resume CV will be submitted upon request.
Events and training
Professional practices Arita Upeniece endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Dear Client,

I am here to help you with:

-          Your localisation project

Making the text natural and readable in Latvian, respecting your placeholders, layouts, character limits, conveying the voice and tone of your product and transcreating your catchy headlines.

-          Your EU-related text

Years as a freelance interpreter for the EU institutions enabled me to gain hands-on experience with EU-related content and learn to be accurate and aware of the EU bodies involved, the locations, the legislative process and its stages, and the approved terminology.

-          Your surveys 

Translation, revision and back translation of opinion polls and market research surveys; adjudication projects with other linguists and local institutes.

-          Your interpreting needs

Simultaneous and consecutive interpretation in Latvia and abroad. Contacts of other interpreters for creating teams. Please see my Interpreter’s profile for more details.


About me:

Translating since 2006 and interpreting since 2009.

An accredited EU ACI up to this day.

A member of three localisation teams working with:

*the app- and web content of a global peer-to-peer transportation services provider

*the online marketing content of a global, cutting-edge information technologies brand

*the online content of a global hospitality services broker


An excellent level of English, gute passive Kenntnisse der deutschen Sprache et niveau A2 de français. Мы можем общаться на русском.


If you need more information, feel free to contact me and request my CV.


DNe6bK7.png

Keywords: translations, translator, interpreting, interpreter, English, Latvian, Russian, translate, englisch, lettisch, russisch, Übersetzer, uebersetzer, dolmetschen, Dolmetscher, traducteur, interprète, anglais, letton, russe, EU, UE, conference, consecutive, simultaneous, Latvian conference interpreter, Latvian interpreter team, localization, localisation, l10n, surveys, market research


Profile last updated
Mar 23, 2019


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search