Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 11 pol>eng student mógł zaliczyć przedmiot w czasie innego semesteru niż podano w wykazie a student could have received a course credit in semester other than shown on the list pro just_closed no
4 Nov 27 '19 pol>eng dodawanie na konkretach adding objects pro closed ok
- Oct 17 '18 pol>eng Zamierzam zająć się zorganizowaniem spotkania. I plan to organize a/the meeting pro closed no
- Feb 4 '18 pol>eng otrzeć się o sztukę some familiarity with art pro closed ok
- Jun 18 '17 pol>eng polskie wątki Polish threads pro closed ok
4 Jul 27 '16 pol>eng w stanach obniżonej koncentracji periods of poor concentration pro closed no
4 Oct 5 '15 pol>eng niedysponowana indisposed pro closed ok
- Oct 5 '15 pol>eng nieprzygotowanie (brak stroju) not prepared for class pro closed ok
4 Oct 5 '15 pol>eng zwolniony z WF Excused from PE pro closed ok
- Sep 2 '14 pol>eng Współpracuje merytorycznie z substantive contributor to newspapers and trade publications pro closed ok
4 Sep 10 '13 pol>eng ogonek hook pro closed ok
- Aug 21 '13 pol>eng poznany the best understood drug pro closed ok
- Apr 30 '13 pol>eng umyślić That's how I thought it up. pro closed no
4 Feb 28 '13 pol>eng badania diagnostyczne diagnostic tests pro closed ok
- Aug 9 '12 pol>eng status zawodnika wolnego free agent pro closed ok
4 May 1 '12 pol>eng krem ze śmietaną pureed tomato soup with cream pro closed ok
- Nov 29 '11 pol>eng specjalista ds. serwisu service technician pro closed no
4 Mar 3 '11 pol>eng samodzielne dyżury lekarskie unsupervised duty pro closed ok
- Aug 21 '10 pol>eng zostali odsunięci were removed pro closed ok
- Jul 11 '10 pol>eng Gdzie diabeł mówi "dobranoc" godforsaken pplace pro closed ok
4 Mar 4 '10 pol>eng wiedzieć swoje I know what I know pro closed ok
- Aug 8 '09 pol>eng zmontować prowokację sting operation pro closed no
- May 19 '09 pol>eng działacz sportowy athletic booster pro closed no
- May 5 '09 pol>eng ostoja przyrody nature reserve pro closed ok
4 Mar 31 '09 pol>eng realizować swoje zainteresowana pursue his/her interests pro closed ok
- Mar 18 '09 pol>eng punkt małej gastronomii food stand pro closed no
- Mar 2 '09 pol>eng Warsztat naukowy historyka historian's scientific research tools pro closed ok
4 Jan 29 '09 pol>eng „Bastion Reakcji” mainstay of reactionary forces pro closed ok
- Jan 1 '09 pol>eng zrzeszać comprise/include/incorporate/unite pro closed ok
- Sep 10 '08 pol>eng pod rygorem skutków prawnych under penalty of law pro closed no
- May 18 '08 pol>eng duszpasterstwo akademickie Campus Catholic Ministry pro closed no
- May 17 '08 pol>eng wczasy wypoczynkowe vacations pro closed ok
- Apr 25 '08 pol>eng prowadzący kancelarie with office at... pro closed ok
4 Mar 10 '08 pol>eng posiadanym ...driver's licence held... pro closed ok
- Dec 15 '07 pol>eng Lektorat specializacyjny z języka obcego specialized foreign language course pro closed ok
- Nov 29 '07 pol>eng zagospodarować majątek to utilize assets pro closed no
- Nov 20 '07 pol>eng robol working stiff pro closed ok
- Jun 4 '07 pol>eng bez łaski don't need anybody pro closed no
4 May 30 '07 pol>eng chrzan zaprawiany prepared horseradish pro closed ok
- Apr 5 '07 pol>eng samorzadowe przedszkole charter preschool pro closed no
- Mar 24 '07 pol>eng kluski rzucane na wodę spaetzle pro closed no
- Feb 26 '07 pol>eng cienkie kiełbaski vs parówki sausage links vs hot-dogs pro just_closed no
- Jan 6 '07 pol>eng określona grupa rodzajowa placówek gastronomicznych certain kind of food and beverage establishments pro closed ok
4 Jan 5 '07 pol>eng ciąg wydawczy serving line pro closed ok
4 Jan 5 '07 pol>eng konsument usług gastronomicznych food and beverage services customer pro closed ok
- Sep 18 '06 pol>eng swiatlo punktowe recessed light pro closed ok
- Aug 30 '06 pol>eng sposób na życie his life style pro closed no
- Aug 27 '06 pol>eng serek topiony rozpuścić w śmietanie process cheese spread pro closed no
- Aug 10 '06 pol>eng ponorbertański (kościół) church previously owned by the Norbertines pro closed ok
- Aug 3 '06 pol>eng ocena średnia z przebiegu studiów GPA (grade point average) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last