Working languages:
Romanian to English
English to Romanian
French to Romanian

Olimpia Maries
Time is Now!

Bucharest, Bucuresti, Romania
Local time: 14:15 EEST (GMT+3)

Native in: Romanian Native in Romanian
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing), Subtitling, Training, Desktop publishing
Expertise
Specializes in:
Media / MultimediaManagement
Medical (general)

KudoZ activity (PRO) Questions answered: 1
Blue Board entries made by this user  0 entries
Portfolio Sample translations submitted: 2
Romanian to English: Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei / Instructions regarding the guidelines to get to know the clientele
General field: Bus/Financial
Source text - Romanian
Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei

Art. 3. - În scopul asigurării desfăşurării activităţii în conformitate cu cerinţele Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 şi ale prezentului regulament, instituţiile trebuie să adopte norme interne de cunoaştere a clientelei care să prevină folosirea instituţiei pentru desfăşurarea unor activităţi ce au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.
Art. 4. - Normele de cunoaştere a clientelei, elaborate de fiecare instituţie, trebuie să corespundă naturii, volumului, complexităţii şi întinderii activităţii acesteia şi să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienţi pentru care aceasta prestează servicii financiar-bancare şi la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite.
Art. 5. - (1) Instituţiile stabilesc prin normele de cunoaştere a clientelei mecanisme şi măsuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 şi a prezentului regulament, astfel încât să poată face dovada Băncii Naţionale a României că administrează în mod eficient riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.
Translation - English
Instructions regarding the guidelines to get to know the clientele

Art. 3. – For purposes of ensuring the activity shall be carried out as per requirements under Law no. 656/2002, as subsequently amended and supplemented, of the HG no. 594/2008 and of the regulations hereby, institutions shall take up internal guidelines to get to know the clientele to prevent the institution from being used as a tool to carry out activities aiming at money laundering or financing terrorism.
Art. 4. – The guidelines to get to know the clientele, drafted by every institution, shall match the specificity, volume, complexity and range of its activity, and shall be adjusted to the level of risk associated to client categories for which they provide financial-banking services and to the level of risk of provided products/services.
Art. 5. - (1) Subject to the guidelines to get to know the clientele, institutions put in place measures to implement in order to observe Law no. 656/2002, as subsequently amended and supplemented, of the HG no. 594/2008 and of the regulations hereby so that to be able to prove to the National Bank of Romania that they manage money laundering and terrorism financing risk efficiently.
English to Romanian: ordinance regarding consumer protection upon conclusion and execution of distance contracts / ordonanta privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă...
General field: Law/Patents
Source text - English
(2) Information relating the financial service to be provided shall be supplied by the provider to consumer in due time, accurately and comprehensively, before the conclusion of a distance contract or upon offer presentation, as to the following items:
a) description of the essential features of the financial service in question;
b) total price the consumer has to pay to purchase the financial service, including all commissions, taxes, additional costs or related expenses and all rates, paid directly by the consumer or paid through the provider, and in case an accurate total price of the financial service in question may not be indicated, the provider shall be bound to inform the consumer of the calculation method necessary to checking the total cost;
c) items specific to certain operations regarding the existence of certain special risks associated to contracting financial services or specific features hereto or relating to the possibility of some variation of the total price according to the financial or stock markets on which the provider has no influence, and an estimate of the future evolution reported to previous statistics performances may not be presented;
Translation - Romanian
(2) Informaţiile referitoare la serviciul financiar ce urmează a fi prestat trebuie să fie oferite consumatorului de către furnizor în timp util, corect şi complet, înainte de încheierea unui contract la distanţă sau la momentul prezentării ofertei, asupra următoarelor elemente:
a) descrierea caracteristicilor esenţiale ale serviciului financiar respectiv;
b) preţul total pe care consumatorul îl are de plătit pentru achiziţionarea serviciului financiar, inclusiv toate comisioanele, taxele, costurile suplimentare ori cheltuielile aferente şi toate tarifele, achitate direct de către consumator ori achitate prin intermediul furnizorului, iar în cazul în care nu poate fi indicat un preţ total precis al serviciului financiar respectiv, furnizorul este obligat să informeze consumatorul asupra modalităţii de calcul necesare verificării costului total;
c) elementele specifice anumitor operaţiuni privind existenţa unor riscuri speciale asociate contractării serviciilor financiare ori caracteristicile specifice acestora sau referitoare la posibilitatea unei variaţii a preţului total în funcţie de pieţele financiare ori bursiere, asupra cărora furnizorul nu are influenţă şi nu poate fi prezentată o estimare a evoluţiei viitoare raportată la performanţele statistice precedente;

Glossaries Finance, HR, Legal
Translation education Bachelor's degree - University of Bucharest
Experience Years of experience: 24. Registered at ProZ.com: Jun 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Romanian to English (Romanian Ministry of Justice)
English to Romanian (Romanian Ministry of Justice)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Excel, Microsoft Word, CorelDraw, Pagemaker, Powerpoint, SDL TRADOS
Bio
Experienced and reliable translator in / from various fields, i.e. law, finance, banking, electronics, marketing, training, communication, advertising.

Education:

2002 - 2004
Master of Arts (MA) in Communication and Public Relations

Subjects: Theory of Communication, Mass Media and the Society, Public Relations, Organizational Communication, Image Crisis Management, Advertising, Culture and Communication
State University of Political and Administrative Studies – SNSPA, Bucharest, Romania
Faculty of Communication and Public Relations “David Ogilvy”

1992 - 1996
Bachelor of Arts (BA) in Turkish-English
Turkish language and literature – English language and literature
Bucharest University, Faculty of Foreign Languages and Literatures

Translator / interpreter certificate issued by the Ministry of Justice, Romania, in May 2007

Services:
Translation/Interpretation/Proofreading.

Experience:
Translator since 2000.
Keywords: technical, banking, finance, law translations, training, English to Romanian translator, Romanian to English translator, English to Romanian translations, Romanian to English translation, commercial, legal, EU, HR, computers, software, English-Romanian Translator Traduceri romana-engleza Insurance Business English Economics Commerce Finance Banking Accounting HR Communication Public Relations Marketing Training Tourism Legal Technics EU Engleza de afaceri Economic Comert Financiar Bancar Contabil Resurse Umane Comunicare Relatii Publice Marketing Training Turism Juridic Tehnic Asigurari


Profile last updated
Jun 29, 2017


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search