Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 6 dut>eng Coordinatie company details pro open no
4 Jul 15 dut>eng wisselpresentaties changing presentation/exhibition pro closed ok
- Apr 27 dut>eng maatwerklanden project country pro closed no
- Apr 25 dut>eng Beschikkende op acting pursuant to pro just_closed no
4 Mar 23 dut>eng geaccepteerd effect accepted bill pro closed ok
4 Feb 25 dut>eng Pannakooi panna cage/enclosure pro closed no
- Feb 12 dut>eng bèta math(s) and science graduates pro closed ok
- Sep 13 '17 dut>eng viskuil dip/landing/hand/scoop net pro closed ok
4 Aug 4 '17 dut>eng maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon prominent or influential person pro closed ok
- May 11 '17 dut>eng voorzieningencapaciteit capacity pro closed no
4 Apr 13 '17 dut>eng intekenen van percelen entering/registering plots/sites pro closed no
4 Jan 18 '17 dut>eng Potovereenkomst pool agreement pro closed ok
4 Jan 10 '17 dut>eng scheefstand mondhoek drooping right side of mouth pro closed ok
4 Jan 10 '17 dut>eng Proces-verbaal van verkrijging acquisition statement pro closed ok
4 Oct 19 '16 dut>eng dispositie planning/logistics pro closed no
4 Jul 22 '16 dut>eng onweerstaanbaar uncontrollable/uncontrollably pro closed no
4 Jun 20 '16 dut>eng fictieve verkrijgingen notional acquisitions pro closed ok
4 Jun 2 '16 dut>eng Vrijzinnige vrijbuiters freethinking mavericks pro closed ok
4 May 11 '16 dut>eng "registratie van het motorrijtuig" vs "tenaamstelling van het kenteken" registration of the vehicle's existence or ownership pro closed no
4 Apr 5 '16 dut>eng jaarlaag / jaarlagen year pro closed no
4 Apr 4 '16 dut>eng bezettingsgraad [van een investering in een fonds] occupancy pro closed ok
- Apr 3 '16 dut>eng uitmanagen manage out pro closed ok
- Apr 2 '16 dut>eng sterfhuisconstructie "bad" company pro closed ok
- Dec 28 '15 dut>eng passantenligplaats short-term mooring pro closed ok
- Dec 16 '15 dut>eng zwemmer swimmer pro closed ok
4 Oct 20 '15 dut>eng toebehoren associated items pro closed no
4 Sep 29 '15 dut>eng tanksleutel fuel pump key pro closed no
4 Sep 3 '15 dut>eng Inlaag reserve pro closed ok
- Sep 3 '15 dut>eng moederlijst mother list pro closed ok
- Aug 7 '15 dut>eng passantenliteratuur leave it in Dutch pro just_closed no
- Jul 18 '15 dut>eng bureau chair, secretary and tellers pro closed ok
4 Jun 8 '15 dut>eng boortunnel bored tunnel pro closed ok
3 Feb 3 '15 dut>eng beheer van natuur- en landschapsobjecten conservation and landscape management pro closed ok
- Feb 1 '15 dut>eng Vuilwaterwacht water pollution inspectorate pro open no
4 Jan 20 '15 dut>eng neoliberaal neoliberal pro closed ok
4 Jan 14 '15 dut>eng pluis situatie no apparent cause for concern pro closed ok
3 Jan 7 '15 dut>eng Bureau Stadsregie roadworks coordination department pro closed ok
- Dec 12 '14 dut>eng Aanbodpagina rentals page pro closed ok
- Dec 11 '14 dut>eng Nederlands Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) Dutch association of recruitment consultants and employment agencies pro closed ok
4 Nov 17 '14 dut>eng Fluit-gerechtigden early retirees pro closed ok
4 Nov 13 '14 dut>eng tertiaire arbeidsvoorwaarden tertiary benefits pro closed ok
4 Nov 6 '14 dut>eng waarden securities pro closed ok
4 Oct 21 '14 dut>eng uit armoede uit arren moede pro closed ok
- Oct 9 '14 dut>eng heffingsvacuüm tax vacuum pro open no
- Oct 6 '14 dut>eng werktijdverschuiving different/variable/non-standard hours pro open no
- Oct 2 '14 dut>eng sturingsgetallen management numbers pro closed ok
4 Sep 15 '14 dut>eng landingsbaan partial early retirement pro closed ok
4 Sep 1 '14 dut>eng Goede zeden schaden to be indecent pro closed ok
4 Aug 11 '14 dut>eng Graag verneem ik of u aansprakelijkheid gaaf en onvoorwaardelijk erkent. Please confirm that you accept full and unconditional liability pro closed ok
- Aug 11 '14 dut>eng foutgevoeligheid fault sensitivity pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last