Working languages:
Swedish to English
Russian to English
German to English

Lucy Hayward
Professional, prompt, precise

Sweden
Local time: 02:19 CEST (GMT+2)

Native in: English Native in English
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing), Subtitling, Transcription
Expertise
Specializes in:
Medical (general)Music
Business/Commerce (general)Advertising / Public Relations


Rates
Swedish to English - Rates: 0.08 - 0.12 GBP per word / 10 - 15 GBP per hour
Russian to English - Rates: 0.08 - 0.12 GBP per word / 10 - 15 GBP per hour
German to English - Rates: 0.08 - 0.12 GBP per word / 10 - 15 GBP per hour
English to Swedish - Rates: 0.05 - 0.08 GBP per word / 5 - 10 GBP per hour
French to English - Rates: 0.05 - 0.08 GBP per word / 5 - 10 GBP per hour

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 28, Questions answered: 22, Questions asked: 3
Payment methods accepted Visa, MasterCard
Portfolio Sample translations submitted: 3
Swedish to English: Vårdguiden: Svininfluensa
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - Swedish

Svininfluensa

Svininfluensan, som den nya influensan A(H1N1) allmänt kallas, orsakas av en virusvariant som de flesta av oss saknade motståndskraft mot innan den drabbade världen som en pandemi 2009. Framför allt har yngre personer smittats av viruset. Symtomen är desamma som vanlig influensa, som till exempel feber och muskel- och ledvärk. De flesta blir bara lindrigt sjuka.

Svininfluensan kan drabba människor i alla åldrar, men hittills är det framför allt personer under 30 år som har insjuknat. Att så många yngre, i övrigt friska personer har insjuknat kan bero på att de aldrig tidigare har drabbats av något liknande influensavirus.

De flesta som insjuknat i svininfluensan har blivit lindrigt sjuka. Men det har också hänt att i övrigt friska människor blivit allvarligt sjuka och behövt vårdas på sjukhus.

Sjukdomen klassades som en pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO, under perioden april 2009 till augusti 2010. Viruset cirkulerar dock fortfarande i vissa delar av världen och kan komma tillbaka till Sverige under en ny influensasäsong. Men risken för att sjukdomen ska bryta ut i en omfattande epidemi i Sverige är liten. Många har antingen vaccinerat sig eller redan haft viruset och är därför skyddade.

Benämningen svininfluensa är egentligen felaktig, eftersom viruset huvudsakligen smittar mellan människor. 

Symtom på svininfluensa

Symtomen på svininfluensa är i stort sett desamma som vid vanlig influensa, det vill säga feber, hosta, halsont, ont i kroppen, huvudvärk och trötthet. Du kan också få diarré och kräkningar.

Sjukdomen varar normalt fem till sju dagar, men du kan känna dig trött i ytterligare två till tre veckor. Liksom för säsongsinfluensa ökar svininfluensa risken för att drabbas av andra infektioner, framför allt lunginflammation och bihåleinflammation.

Så smittar svininfluensa

Influensavirus, som svininfluensa, sprids i luften när en smittad person hostar eller nyser. Vätskedropparna som bär virus kan flyga 1-2 meter. Du kan också bli smittad om du får virus på händerna – exempelvis genom att ta i hand eller ta på ytor där det finns vätskedroppar från en smittad person – och sedan rör vid ögon, näsa eller mun. Vanligen tar det en till tre dagar från smittotillfället tills du blir sjuk, men det kan ta upp till sju dagar.

En person som har insjuknat i svininfluensa smittar under cirka fem till sju dagar efter det att han eller hon blivit sjuk. Vid nära kontakt kan man smitta även dygnet innan man får symtom.

Translation - English

Swine flu

Swine flu, as influenza A (H1N1) is popularly known, is caused by a new strain of the influenza virus which very few of us had any resistance to before it arrived on the global stage in the pandemic of 2009. Young people have been particularly prone to infection. Symptoms of the virus are the same as symptoms for the common strains of flu and include high temperature, muscle aches and joint pain. The majority of people infected will not be seriously ill.

Swine flu can affect people of any age, but, so far, most of the people infected have been under 30. Young, otherwise healthy people who would not usually be susceptible to flu have been affected because they have never previously had a similar strain of the flu virus.

The majority of the people infected have not been seriously ill, but, in a few cases, otherwise healthy people have been severely affected and have had to go into hospital.

The disease was classed as a pandemic by the World Health Organisation (WHO) from April 2009 until August 2010, and the virus is still active in some areas of the world and could return to Sweden in a future flu season. The risk that swine flu will reach epidemic levels in Sweden is, however, very small, as many people have been vaccinated against the virus, and people who have had the virus have developed immunity.

The term “swine flu” is, in actual fact, misleading, as the virus is mainly transmitted from person to person.

Symptoms of swine flu

The symptoms of swine flu are generally similar to those of ordinary flu: high temperature, coughing, sore throat, aches, headache and fatigue. Diarrhoea and vomiting are also common.

The symptoms usually last 5-7 days, but you may feel tired for a further 2-3 weeks. As with ordinary flu, swine flu can increase your susceptibility to other infections, especially pneumonia and sinusitis.

How is swine flu transmitted?

Flu viruses (including swine flu) are transmitted through the air when an infected person coughs or sneezes. Droplets containing the virus can travel 1-2 meters. You can also be infected if you get the virus on your hands, for example by touching a surface that an infected person has touched or by holding an infected person’s hand and then touching your own mouth, nose or eyes. It usually takes three days from the time of infection until the onset of symptoms, but it can take as much as a week.

A person with swine flu is contagious until 5-7 days after the onset of symptoms. An infected person could even transmit the virus to someone the day before symptoms start if there has been very close contact.

Swedish to English: Sample
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Marketing / Market Research
Source text - Swedish
Как известно, доход от сервиса контекстной рекламы Google AdSense во многом зависит от показателя CTR (Click Through Rate). Данный показатель равен отношению количества кликов по рекламному баннеру к количеству показов этого баннера и чаще всего измеряется в процентах. Например, Ваш рекламный блок был показан 100 раз и на него кликнул 1 человек. В этом случае CTR данного рекламного блока равен 1%.
Translation - English
It is generally understood that income from Google's relevant ad service, AdSense, largely depends on the Click Through Rate (CTR). This can be calculated by dividing the number of clicks on an ad banner by the number of times the banner is displayed and is usually given as a percentage. For example, if your advertising module is displayed 100 times and one person clicks on it, the CTR for this module would be 1%.
Swedish to English: Interchange construction
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Source text - Swedish
Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintlig trafikplats under Essingeleden med anslutning till Lindhagensgatan. Trafikplatsen utformas som rutertyp med en underliggande droppe för att klara kapaciteten. Sydriktad avfartsramp får en helt ny sträckning med dubbla körfält där det ena leder in till droppen medan det andra utformas som en direktramp, i ett tråg mot Lindhagensgatan. Även sydriktad påfartsramp får en ny sträckning med en breddning av bron över Drottningholmsvägen. Nordriktade ramper bibehålls förutom att avfartsrampen får en ny längre bro vid anslutningen mot Lindhagensgatan. Droppen utförs delvis tvåfältig. Anslutningen mot Lindhagensgatan bibehålls men utökas med ett extra körfält i riktning mot Lindhagensgatan.


Translation - English
The contract comprises the rebuilding of an existing interchange under the Essingeleden motorway, joining the motorway with the Lindhagensgatan main road. The interchange will be of the diamond type, with a teardrop passing underneath to cope with capacity. The exit ramp on the south-bound carriageway will be widened to two lanes: one lane will lead into the teardrop and the other will be a directional ramp through a cutting towards Lindhagensgatan. The south-bound entrance ramp will also be broadened by widening the bridge over Drottningholmsvägen. The north-bound slip roads will be retained, except that the exit ramp will have a new, longer bridge where it meets Lindhagensgatan. The teardrop will be dual-carriageway in places. The slip road onto Lindhagensgatan will be retained, but will be widened, with an additional lane for traffic towards Lindhagensgatan.

Translation education Bachelor's degree - University of Cambridge
Experience Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Aug 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials Russian to English (Cambridge University (Lang. Degrees))
German to English (Cambridge University (Lang. Degrees))
Swedish to English (TISUS)
English to Swedish (TISUS)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word
Professional practices Lucy Hayward endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio
- Cambridge-University translation education (top marks awarded)

- Native English speaker

- Main language pairs are Swedish/English and Russian/English

- Other language pairs are German/English and French/English

- Medical student

- Special expertise in medical and healthcare texts

- All-round experience, particularly in journalistic, academic, scientific and literary texts

- Is, or has been, a long-term resident in both Sweden and Russia

- Extended time spent in Germany and France
Keywords: Russian, Russia, Россия, русский, German, Germany, Deutsch, Deutschland, україна, Sweden, Swedish, Sverige, svenska, svensk, business, tourism, academic, education, literature, children, scientific, chemistry, government, nursing, medicine, medical, sjuksköterska, läkare, medicin, sjukhus, врач, больница, медсестра, лікар, лікарня, Ukrainian, journalism, Cambridge, English, qualified, urgent, fast service, translator, technical, voiceover


Profile last updated
Nov 13, 2015


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search