Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 13 '16 pol>eng przyzwyczajenie do marki being used to a brand pro closed no
- Nov 9 '15 pol>eng w związku z czym as / - pro closed ok
4 Jul 22 '15 pol>eng głosowanie przyjacielsko-sąsiedzkie friends-and-neighbours voting pro closed no
- Jul 13 '15 pol>eng bilet jednorazowy przesiadkowy single fare transfer ticket pro closed no
4 Dec 24 '14 pol>eng Projekt ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu draft Act on strengthening landscape protection tools pro closed ok
4 Nov 28 '14 pol>eng chata wiejska peasant house, rural house pro closed ok
- Nov 27 '14 pol>eng dawny portret portraits from ages past pro closed ok
- Nov 27 '14 pol>eng etyka, etykieta tłumacza translators' ethics and norms pro closed ok
- Nov 27 '14 pol>eng rozczulać się nad problemami innych tend to get personally involved in other people's problems pro closed no
4 Nov 27 '14 pol>eng pełnomocnik do spraw reformy rolnej plenipotentiary for the agrarian reform pro closed ok
4 Nov 27 '14 pol>eng muzealnictwo museum sector pro closed ok
- Nov 20 '14 pol>eng dostawca (prac) supplier pro closed ok
- Nov 19 '14 pol>eng zarządzenia prawne legal acts pro closed ok
- Nov 14 '14 pol>eng odzież robocza/firmowa workplace clothing pro closed no
- Nov 13 '14 pol>eng system automatycznego odpalania flar automatic flare ignition system pro closed ok
4 Nov 13 '14 pol>eng wzajemne przenikanie się (kultur) merging pro closed no
- Nov 5 '14 pol>eng dorzeźbić finish pro closed ok
- Oct 29 '14 pol>eng rozkład badanej cechy distribution of the feature under analysis pro closed no
- Oct 29 '14 pol>eng Łódzkie początki How it began in Łódź pro closed ok
4 Oct 27 '14 pol>eng zasady regulujące ich wzajemne oddziaływania, rules of their interactions pro closed no
4 Oct 15 '14 pol>eng Kasa zbiorczo-zasilająca (KZZ) replenishment and depletion desk pro closed no
- Oct 6 '14 pol>eng odwołać z urlopu recall sb. from annual leave pro closed ok
- Oct 6 '14 pol>eng w chwili przyjęcia do pracy at hiring pro closed ok
- Sep 18 '14 pol>eng w razie (przypadku?) zainteresowania moja kandydaturą if you are/would be interested in meeting me pro closed ok
4 Sep 10 '14 pol>eng inwestycja project / investment project pro closed ok
4 Sep 10 '14 pol>eng firma rodzinna family-run company pro closed ok
- Sep 3 '14 pol>eng Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Employers-Lessors and Farm Owners Association pro closed no
- Aug 28 '14 pol>eng tworzyć use pro closed ok
4 Aug 26 '14 pol>eng roszczenia z tym związane related claims pro closed no
4 Aug 13 '14 pol>eng na rzecz for pro closed no
- Aug 13 '14 pol>eng pozostawać w stanie nieczynnym (professional) idleness pro closed ok
4 Aug 8 '14 pol>eng nieczytelność unclear pro closed ok
4 Aug 7 '14 pol>eng dokument kierunkowy guidance document pro closed no
4 Aug 4 '14 pol>eng Zgoda zostaje wyrażona bez zastrzeżenia ograniczeń ilościowych oraz czasowych with no restrictions as to quantity or duration pro closed no
4 Jul 23 '14 pol>eng czas gotowości artysty przed koncertem backstage arrival time pro closed no
4 Jul 22 '14 pol>eng Pianista gra ze smakiem, kucharz gotuje jak z nut. where the piano plays to your taste and food is music to your soul pro closed no
4 Jul 21 '14 pol>eng pas inwestycji project site pro closed no
- Jul 21 '14 pol>eng osobowejście person-entry pro closed ok
- Jul 15 '14 pol>eng Przyjęcie przeciwnego stanowiska claiming otherwise pro closed no
4 Jul 9 '14 pol>eng ponoszone nakłady outlays / expenditure / investments pro closed no
- Jul 3 '14 pol>eng przesyłać w obrocie mail it in Poland or abroad pro closed ok
- Jun 29 '14 pol>eng krajobraz wyznaniowy Stanów Zjednoczonych patchwork/mosaic of religions (and denominations) in the US pro closed ok
4 Jun 26 '14 pol>eng sieć kolportażowa distribution network pro closed no
4 Jun 26 '14 pol>eng praca polega na tym, że the Hospice provides services of... pro closed no
- Jun 24 '14 pol>eng dobra szlacheckie gentry estate pro closed ok
4 Jun 22 '14 pol>eng ryzyko epidemologiczne terenów sąsiednich epidemiological threat to the neighbouring/surrounding areas pro closed no
- Jun 12 '14 pol>eng materialna podstawa bytowa tangible aspect pro closed ok
4 Jun 10 '14 pol>eng koloryzacja dopinana clip in highlights/streaks pro closed no
- Jun 4 '14 pol>eng społeczna charter pro closed ok
- Jun 1 '14 pol>eng przejść uzgodnienia wewnątrzresortowe once intra-ministerial consultations are completed pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last