Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 13 '15 pol>eng bilet jednorazowy przesiadkowy single fare transfer ticket pro closed no
4 Dec 24 '14 pol>eng Projekt ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu draft Act on strengthening landscape protection tools pro closed ok
- Nov 27 '14 pol>eng etyka, etykieta tłumacza translators' ethics and norms pro closed ok
4 Nov 13 '14 pol>eng wzajemne przenikanie się (kultur) merging pro closed no
- Sep 18 '14 pol>eng w razie (przypadku?) zainteresowania moja kandydaturą if you are/would be interested in meeting me pro closed ok
- Sep 3 '14 pol>eng Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Employers-Lessors and Farm Owners Association pro closed no
4 Jul 22 '14 pol>eng Pianista gra ze smakiem, kucharz gotuje jak z nut. where the piano plays to your taste and food is music to your soul pro closed no
4 Jul 21 '14 pol>eng pas inwestycji project site pro closed no
4 Jul 9 '14 pol>eng ponoszone nakłady outlays / expenditure / investments pro closed no
4 Jun 26 '14 pol>eng praca polega na tym, że the Hospice provides services of... pro closed no
4 Jun 22 '14 pol>eng ryzyko epidemologiczne terenów sąsiednich epidemiological threat to the neighbouring/surrounding areas pro closed no
4 Jun 10 '14 pol>eng koloryzacja dopinana clip in highlights/streaks pro closed no
- Jun 4 '14 pol>eng społeczna charter pro closed ok
- May 29 '14 pol>eng zawartość opakowania sauce pro closed ok
- May 7 '14 pol>eng wysoka dodatna dynamika zmian high positive change dynamics pro open no
4 Apr 30 '14 pol>eng regał paletowy jezdny mobile pallet rack pro closed ok
- Mar 25 '14 pol>eng sprzedawac warzywa NA RYNKU sell vegetables at the market pro closed ok
4 Mar 17 '14 pol>eng które gwarantowałoby mi that would provide pro closed ok
4 Feb 21 '14 pol>eng mgr (-) / holder of Master's degree pro closed no
- Feb 11 '14 pol>eng udało się stworzyć managed to make pro closed no
4 Feb 7 '14 pol>eng Maska żelowa kojąco-relaksująca (chłodząca) soothing and relaxing (cooling) gel mask pro closed no
4 Jan 27 '14 pol>eng kwaśnica sauerkraut soup (kwaśnica) pro closed ok
4 Jan 20 '14 pol>eng Igristoje sparkling wine Igristoe pro closed no
- Jan 13 '14 pol>eng aprowizacja catering pro closed ok
- Jan 13 '14 pol>eng courtesy pick-up service bezpłatny odbiór (pasażera) z lotniska pro closed no
4 Jan 10 '14 pol>eng Kiełbasa z metra sausage by the metre pro closed ok
4 Nov 13 '13 pol>eng numer dopuszczenia MEN Approval by the Ministry of National Education No pro closed no
- Nov 12 '13 pol>eng zjeżdzalnia grawitacyjna toboggan run pro closed no
4 Nov 5 '13 pol>eng w sprzedaży (w kontekście) available from pro closed no
- Nov 4 '13 pol>eng Kształcące i wychowawcze funkcje gier dydaktycznych. Formative functions of educational games pro open no
- Oct 31 '13 pol>eng uwzględniać w całości (w kontekście) grant ... in its entirety pro closed no
4 Oct 17 '13 pol>eng kwaterodawca accommodation provider pro closed no
- Oct 13 '13 pol>eng sektor rybacki fisheries sector pro closed no
4 Aug 20 '13 pol>eng Kurs Wprowadzający do Mediacji introduction to mediation pro closed no
4 Aug 19 '13 pol>eng moskol moskol pancake pro closed no
- Aug 16 '13 pol>eng 'Niunia z Pragi', kobitka tracksuit girl pro closed no
- Aug 8 '13 pol>eng prasować na lewej stronie iron inside out pro closed ok
4 Jul 31 '13 pol>eng Warunkiem przyjęcia filmu do emisji/ obowiązujących w the film will be broadcast... pro closed no
- Jul 11 '13 pol>eng Na wesele przybywajcie o prezenty sie nie martwcie, [niżej] pro closed no
- Jun 27 '13 pol>eng środki spożywcze szybkiego przygotowania fast preparation products pro closed no
- Jun 5 '13 pol>eng "he" or "they" or "s/he" or "he or she" tu: user albo he/she pro closed no
4 Jun 3 '13 pol>eng ewidencja zaświadczeń certificate register pro closed no
4 Apr 15 '13 pol>eng dedykowany dla Państwa numer your dedicated number is pro closed no
4 Feb 26 '13 pol>eng wyświetlanie fotografii displaying photographs pro closed no
4 Feb 21 '13 pol>eng złożyć transkację merge transactions pro closed ok
- Feb 19 '13 pol>eng Egzamin czeladnicze i mistrzowskie apprentice or master examination pro closed no
- Jan 21 '13 pol>eng Podstawy prawne dzialalnosci podmiotow gospodarczych Laws underlying economic activity pro closed no
4 Jan 18 '13 pol>eng charakter edukacyjny educational pro closed no
- Jan 17 '13 pol>eng chodzi o to, aby ultimately pro closed no
- Jan 11 '13 pol>eng suche dane plain data/facts pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last