Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 28 '09 pol>eng jędrne jabłka crunchy apples pro closed no
4 Apr 30 '09 pol>eng silny atak owadów insect infestation pro closed no
- Apr 29 '09 pol>eng koniec nosa: rozdwojony nose tip: cleft pro open no
4 Apr 28 '09 pol>eng poddawać egzekucji to submit (o.s.) to enforcement pro closed no
4 Apr 27 '09 pol>eng 4-krotnie krzyżowe badanie kliniczne four-way cross-over study pro closed ok
4 Apr 27 '09 pol>eng ciągniki z trajlerami tractors with trailers pro closed no
- Apr 19 '09 pol>eng do wiadomości CC: pro closed no
- Apr 18 '09 pol>eng wymienić enumeratywnie to expressly list pro closed no
4 Apr 18 '09 pol>eng współczynnik uzysku yield ratio / factor pro closed no
- Apr 6 '09 pol>eng stwierdzenie nieważności annulment pro closed ok
4 Apr 6 '09 pol>eng efekt perlenia water beading effect pro closed ok
- Mar 30 '09 pol>eng promesa kredytowa stand-by facility / loan / arrangement pro closed ok
4 Mar 28 '09 pol>eng nienaganna opinia to be of good repute pro closed no
- Mar 26 '09 pol>eng sieć zdarzeń network of events pro closed ok
- Mar 24 '09 pol>eng celami samymi w sobie goals / objectives in themselves pro closed no
4 Mar 23 '09 pol>eng kapsułkowania wypalonego paliwa jądrowego encapsulation plant for spent nuclear fuel pro closed no
4 Mar 22 '09 pol>eng wozokilometr bus-kilometer / vehicle-kilometer pro closed no
- Mar 18 '09 pol>eng procentować to pay off pro closed ok
- Mar 16 '09 pol>eng następne ff. pro closed no
- Mar 11 '09 pol>eng żądany zakres required extent pro closed no
4 Mar 11 '09 pol>eng nabycie (akcji) (share) purchase pro closed ok
4 Mar 10 '09 pol>eng "disposal" czy "sale" sale of shares / stock pro closed ok
4 Mar 10 '09 pol>eng transport delivery pro closed ok
- Mar 9 '09 pol>eng pokazać zgięty łokieć to flick the finger pro closed ok
4 Mar 9 '09 pol>eng referent w dziale kalkulacji i ofertowania costing and quoting clerk / officer / specialist pro closed no
- Mar 6 '09 pol>eng skutki podmian asortymentowych effects of deceitful product switching pro closed ok
4 Mar 5 '09 pol>eng nadwyżki do uprawnień surplus allowance pro closed no
4 Mar 5 '09 pol>eng ministerstwo rozkłada ręce the ministry spreads its arms helplessly pro closed no
- Mar 4 '09 pol>eng wspomagany programem computer aided pro closed no
4 Mar 4 '09 pol>eng umowa gwarancji udostępniania pojemności skladowej guaranteed storage capacity contract pro closed ok
4 Mar 4 '09 pol>eng ryzyko umowne contractual risk pro closed no
- Mar 2 '09 pol>eng pożar vs ogień fire vs. burning pro closed no
- Mar 3 '09 pol>eng prowadzić ścisłą ewidencję keep / maintain detailed records pro closed no
4 Mar 2 '09 pol>eng na zlecenie firmy at our request pro closed no
4 Feb 27 '09 pol>eng maszyna konfekcjonująca bottling line pro closed ok
- Feb 27 '09 pol>eng nie wpływają środki shall/does not receive any proceeds pro closed no
4 Feb 24 '09 pol>eng zwolniony vs. niepodlegający opodatkowaniu [VAT] [VAT] exempt vs. non-taxable pro closed no
4 Feb 24 '09 pol>eng do wiadomosci: cc: pro closed no
4 Feb 24 '09 pol>eng pusła stirrup strap / stirrup leather pro closed no
4 Feb 21 '09 pol>eng podlegać zwrotowi will / shall revert pro closed no
4 Feb 20 '09 pol>eng nie zostałam rozliczona z podatku dochodowego I have not received my PAYE end of year return pro closed no
4 Feb 20 '09 pol>eng stan z dnia ... (status) as at pro closed ok
4 Feb 19 '09 pol>eng środki pieniężne w banku cash at bank pro closed ok
1 Feb 11 '09 pol>eng Podbierak landing net pro closed no
4 Feb 10 '09 pol>eng wypływać melt out pro closed no
4 Feb 6 '09 pol>eng wzorzec schodkowy step(ped) calibration block pro closed ok
4 Feb 6 '09 pol>eng Zagwozdka toughie pro closed no
- Feb 6 '09 pol>eng rumienia erythema pro closed no
- Feb 6 '09 pol>eng zaskarżonej decyzji zarzucam: I complain that the contested decision: pro closed ok
4 Feb 5 '09 pol>eng konwisarz pewtersmith / pewterer pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last