Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 28 '09 pol>eng jędrne jabłka crunchy apples pro closed no
- Apr 29 '09 pol>eng koniec nosa: rozdwojony nose tip: cleft pro open no
- Mar 24 '09 pol>eng celami samymi w sobie goals / objectives in themselves pro closed no
- Mar 18 '09 pol>eng procentować to pay off pro closed ok
- Mar 9 '09 pol>eng pokazać zgięty łokieć to flick the finger pro closed ok
4 Mar 5 '09 pol>eng nadwyżki do uprawnień surplus allowance pro closed no
4 Mar 5 '09 pol>eng ministerstwo rozkłada ręce the ministry spreads its arms helplessly pro closed no
4 Feb 20 '09 pol>eng nie zostałam rozliczona z podatku dochodowego I have not received my PAYE end of year return pro closed no
4 Feb 20 '09 pol>eng stan z dnia ... (status) as at pro closed ok
1 Feb 11 '09 pol>eng Podbierak landing net pro closed no
4 Feb 10 '09 pol>eng wypływać melt out pro closed no
- Feb 6 '09 pol>eng rumienia erythema pro closed no
- Feb 4 '09 pol>eng snorkelling vs. diving nurkowanie z fajką / rurką vs. nurkowanie swobodne pro closed no
- Jan 29 '09 pol>eng Tona ton / short ton (S/T) pro closed ok
4 Dec 10 '08 pol>eng trenować pod okiem profesjonalisty to train under the (watchful) eye / guidance of a professional pro closed no
4 Dec 9 '08 pol>eng Mar małżenstwo pro closed no
4 Dec 9 '08 pol>eng zaraz będzie... now comes / here comes pro closed no
4 Dec 6 '08 pol>eng mapa dyżurna reference map pro closed ok
- Dec 5 '08 pol>eng dopracowanie to fine tune pro closed ok
- Dec 4 '08 pol>eng stanowisko robocze (na płycie postojowej) (apron) workstation pro closed ok
4 Dec 3 '08 pol>eng stan zastany legacy pro closed ok
4 Oct 21 '08 pol>eng parówki - koziołki (pan-fried) sausage split pro closed ok
- Oct 7 '08 pol>eng kaszka dziecieca creamed porridge pro closed no
- Oct 3 '08 pol>eng płatki owsiane górskie highland porridge oats pro closed no
4 Sep 19 '08 pol>eng opalacz tanning lamp (/ bulb / tube) pro closed ok
- Sep 14 '08 pol>eng przełom XX i XXI wieku at the end of the 20th century pro closed ok
4 Sep 10 '08 pol>eng kokilka ramekin pro closed ok
4 Aug 26 '08 pol>eng a/a file pro closed ok
4 Aug 25 '08 pol>eng ustalenie ojcostwa establishment of paternity pro closed no
4 Aug 21 '08 pol>eng stany półkowe shelf stock pro closed no
- Jul 21 '08 pol>eng wstępne zestawienie tentative specification pro closed ok
4 Jul 21 '08 pol>eng pułk myśliwsko-bombowy fighter-bomber regiment pro closed no
4 Jul 17 '08 pol>eng pre-collection letter pismo przed oddaniem do firmy windykacyjnej pro closed no
- Jul 17 '08 pol>eng działalność gospodarcza zobowiązuje no business without obligations pro closed ok
4 Jul 17 '08 pol>eng rozumienie ze słuchu listening comprehension pro closed no
4 Jul 17 '08 pol>eng Referat Meldunków Residence Registration Office pro closed no
- Jul 15 '08 pol>eng ramówka (program) lineup pro closed no
4 Jul 9 '08 pol>eng usługi impresaryjne impresario services pro closed no
- Jul 8 '08 pol>eng klamka piece pro closed ok
4 Jul 8 '08 pol>eng wiersz line pro closed ok
- Jul 7 '08 pol>eng ofoliowac to stretch wrap pro closed no
4 Jun 25 '08 pol>eng z nawiązką more than pro closed ok
- Jun 24 '08 pol>eng półtusza half-carcass pro closed no
3 Jun 11 '08 pol>eng obciążenie na udziałach encumbrance on interest / share pro closed no
- Jun 11 '08 pol>eng gombrowiczowsko-białoszewsko-witkacowski Gombrowicz-Białoszewski-Witkacy-like pro closed no
4 Jun 1 '08 pol>eng tygrysy Tigers pro closed no
4 May 16 '08 pol>eng czynnik społeczny representative of the (local) community pro closed ok
- May 6 '08 pol>eng zabielać mlekiem blend in milk / stir in milk pro closed ok
- May 6 '08 pol>eng ubić mięso a następnie obtoczyć w jajku i bułce tartej flatten the meat, dip in egg and coat/toss in breadcrumbs pro closed ok
1 Apr 29 '08 pol>eng odbijać piłeczkę to pass the buck pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last