Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 28 '09 pol>eng poddawać egzekucji to submit (o.s.) to enforcement pro closed no
- Apr 18 '09 pol>eng wymienić enumeratywnie to expressly list pro closed no
- Apr 6 '09 pol>eng stwierdzenie nieważności annulment pro closed ok
4 Mar 28 '09 pol>eng nienaganna opinia to be of good repute pro closed no
- Mar 24 '09 pol>eng celami samymi w sobie goals / objectives in themselves pro closed no
- Mar 16 '09 pol>eng następne ff. pro closed no
4 Mar 4 '09 pol>eng ryzyko umowne contractual risk pro closed no
- Mar 2 '09 pol>eng pożar vs ogień fire vs. burning pro closed no
- Mar 3 '09 pol>eng prowadzić ścisłą ewidencję keep / maintain detailed records pro closed no
4 Feb 24 '09 pol>eng do wiadomosci: cc: pro closed no
4 Feb 24 '09 eng>pol main notifier główny powiadamiający pro closed no
- Feb 6 '09 pol>eng zaskarżonej decyzji zarzucam: I complain that the contested decision: pro closed ok
4 Feb 3 '09 pol>eng placówka pocztowa operatora publicznego public operator post office (branch) pro closed no
- Jan 21 '09 pol>eng tytuł dyrektywy WE EC directive title pro closed ok
4 Jan 20 '09 eng>pol serving on the father of two children doręczyć ojcu dwojga dzieci pro closed no
4 Jan 16 '09 eng>pol constructively przymuszenie do rozwiązania stosunku pracy pro closed no
- Jan 15 '09 eng>pol dispense with your consent zrezygnować z uzyskania zgody od kogoś pro closed ok
4 Jan 15 '09 eng>pol end user employer pracodawca użytkownik końcowy / ostateczny pro closed ok
- Dec 12 '08 pol>eng familial states sytuacja rodzinna pro closed no
4 Dec 8 '08 eng>pol the sole arbitrator jedyny arbiter pro closed ok
4 Dec 8 '08 pol>eng umowa o małym ruchu transgranicznym local (cross-)border traffic agreement pro closed ok
- Dec 4 '08 pol>eng fall into community of property wchodzić do (małżeńskiej) wspólności majątkowej pro closed ok
4 Nov 28 '08 pol>eng porozumienie co do drobnych prac budowlanych minor civil works agreement pro closed no
- Nov 14 '08 eng>pol as the case proceeds na dalszych etapach postępowania pro closed no
- Oct 21 '08 pol>eng w przepisanym terminie as provided under the law pro closed no
- Oct 16 '08 pol>eng w.p.s. amount / sum in dispute / litigation pro closed ok
4 Sep 30 '08 pol>eng łapownictwo bierne passive bribery / corruption pro closed no
- Sep 18 '08 eng>pol to plead on adjudging the debtors as bancrupts wnieść o uznanie dłużników bankrutami easy open no
4 Aug 26 '08 pol>eng a/a file pro closed ok
- Aug 25 '08 eng>pol vexatious complaint skargi wnoszone w złej woli pro just_closed no
4 Aug 25 '08 pol>eng ustalenie ojcostwa establishment of paternity pro closed no
4 Aug 21 '08 eng>pol take the same ich/jej złożenia pro closed no
- Aug 4 '08 eng>pol step relationship of the preceding oraz stosunek powinowactwa z wyżej wymienionymi pro closed no
4 Jul 28 '08 eng>pol circuit and county court sąd obwodowy i okręgowy pro closed no
4 Jul 19 '08 pol>eng Kierownik Sekretariatu (Sądu) Registrar of the Court pro closed no
4 Jul 19 '08 pol>eng zarządza się, co następuje it is provided as follows pro closed ok
- Jul 4 '08 pol>eng słowno-graficzny combined mark pro closed ok
- Jul 1 '08 eng>pol state capital punishment kara śmierci przewidywana przez stan pro closed ok
- Jul 1 '08 eng>pol vacate wyznaczyć inny termin / przełożyć na późniejszy termin pro closed no
- Jun 27 '08 eng>pol contrary to section 235 co stanowi naruszenie pro closed ok
- Jun 22 '08 eng>pol duty of care obowiązek dochowania należytej staranności pro closed ok
- Jun 22 '08 pol>eng wystąpienie pleading(s) pro closed ok
4 Jun 17 '08 pol>eng podmiot uprawnienia authorized / licensed entity pro closed no
- Jun 17 '08 eng>pol run afoul wejść w konflikt z prawm pro closed ok
4 Jun 13 '08 eng>pol under the oath of office na mocy urzędu, który piasuję pro closed no
- Jun 10 '08 eng>pol Court of Directors rada dyrektorów / rada zarządzająca pro open no
- Jun 9 '08 pol>eng zaświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy statement of no employment relationship pro closed no
4 Jun 7 '08 eng>pol capital and revenue reserves rezerwy kapitałowe i kapitał zapasowy utworzony z zysku pro closed no
4 Jun 4 '08 pol>eng pokwitowanie z wykonania obowiązków acknowledgement of the fulfilment of duties pro closed no
4 May 30 '08 eng>pol grievances/appeal hearing postępowanie skargowe / apelacyjne pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search