Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 19 '19 pol>eng wyjebać fit to burst pro closed no
- Dec 17 '19 pol>eng przebitka markup pro closed ok
- Dec 17 '19 pol>eng płoszenie flushing pro closed ok
- Nov 20 '19 pol>eng etat rębny allowable cut pro closed ok
4 Oct 30 '19 pol>eng lista punktów otwartych punch list pro closed ok
- Oct 15 '19 pol>eng wysyłka kreatywna gift baskets pro closed no
4 Jul 16 '19 pol>eng nie zagraża no action pending or threatened pro closed no
- Mar 12 '19 pol>eng wyłączony lekami sedated pro closed no
- Jan 17 '19 pol>eng a nóż widelec, skusisz się jeszcze na łyżeczkę Done with the knife and fork? pro closed ok
- Jan 9 '19 pol>eng Matka Boska Bukowska Literacka The Madonna of Buk, Our Lady of Letters pro closed ok
- Dec 19 '18 pol>eng dokument nadawczy mailing records pro closed no
- Oct 10 '18 pol>eng skład Kolegium jest kształtowany przez Dyrektora instytutu Members of [Board] shall be appointed by the [Dyrektor] pro closed no
- Sep 19 '18 pol>eng nie milkną echa no end in sight to * debate pro closed ok
- Aug 9 '18 pol>eng Aktualna w zakresie zbędności pytania niżej pro just_closed no
- Jun 20 '18 pol>eng protokół NIEODEBRANIA fabrycznego urządzeń Failed Factory Acceptance Test pro closed no
- Jun 12 '18 pol>eng z żadnego tytułu any pro closed ok
- Jun 12 '18 pol>eng zakład żywienia zbiorowego zamkniętego noncommercial food service establishments / operators pro closed ok
- May 17 '18 pol>eng wynająć grafika w abonamencie hire a graphic designer on retainer pro closed no
- May 16 '18 pol>eng odmóżdżenie (to) zone out / unwind pro closed ok
- May 15 '18 pol>eng ażurowe koło lattice disc pro closed ok
- May 11 '18 pol>eng stylizować na rustic pro closed ok
- May 12 '18 pol>eng szaleć (really) let loose pro closed ok
- Apr 18 '18 pol>eng karta płatnicza z wizerunkiem z galerii custom image debit card pro closed ok
- Apr 17 '18 pol>eng KREDYTY MIESZKANIOWE STAREGO PORTFELA Legacy Home Loans pro closed no
- Apr 11 '18 pol>eng koperta jednostkowa inner envelope pro open no
- Apr 10 '18 pol>eng dziura na wylot gaping hole pro closed no
- Apr 9 '18 pol>eng historiozbawczy salvation-historical pro closed ok
4 Apr 6 '18 pol>eng Kto bogatemu zabroni? Who am I to tell her what to do with her own money pro closed ok
- Mar 8 '18 pol>eng ostoja rock pro closed ok
- Mar 1 '18 pol>eng w imieniu i na rzecz którego działa Prezes Zarządu represented by pro closed ok
- Feb 27 '18 pol>eng spalony kolejne propozycje pro closed ok
- Feb 23 '18 pol>eng gimbaza tweens / early teens pro closed ok
- Feb 14 '18 pol>eng odpis aktualizujący wartość aktywów, który obciążył wyniki spółki kwotą... an asset impairment charge of PLN xx pro closed no
- Feb 13 '18 pol>eng zaistnienie historical plausibility pro closed ok
- Nov 16 '17 pol>eng zamówienie objęte prawem opcji a contract with options pro closed no
- Oct 4 '17 pol>eng Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez praco Termination without cause pro closed ok
4 Jul 18 '17 pol>eng pracowniczy program kapitałowy Employee Capital Plan pro closed no
- Jun 22 '17 pol>eng Posiada zdolność kredytową na sumę nie niższą niż Has available credit of no less than pro closed ok
- Jun 9 '17 pol>eng "Wstępujący" Assignee pro closed ok
- Jun 6 '17 pol>eng zgrubianie rounding pro closed ok
- Mar 29 '17 pol>eng kilku-kilkunastu from a few years to over a decade. pro closed no
4 Mar 20 '17 pol>eng czekoladka a chocolate pro closed no
- Mar 19 '17 pol>eng odpadowość waste pro open no
- Dec 28 '16 pol>eng chodze krzywo I can't walk straight pro closed ok
4 Oct 10 '16 pol>eng nieograni fresh faces pro closed no
4 Jul 28 '16 pol>eng zaplecze okołogórnicze mining services industry pro closed no
4 Jul 15 '16 pol>eng podmokły wetland pro closed ok
- Jul 5 '16 pol>eng Gwarancja zapisów bez redukcji guaranteed allocation pro open no
- Apr 1 '16 pol>eng przy czym provided, however, that pro closed ok
4 Mar 22 '16 pol>eng przychody wykazywane wynikowo: taxable income pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last