Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 30 '19 pol>eng lista punktów otwartych punch list pro closed ok
- Dec 19 '18 pol>eng dokument nadawczy mailing records pro closed no
- Oct 10 '18 pol>eng skład Kolegium jest kształtowany przez Dyrektora instytutu Members of [Board] shall be appointed by the [Dyrektor] pro closed no
- Mar 1 '18 pol>eng w imieniu i na rzecz którego działa Prezes Zarządu represented by pro closed ok
- Nov 16 '17 pol>eng zamówienie objęte prawem opcji a contract with options pro closed no
- Oct 4 '17 pol>eng Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez praco Termination without cause pro closed ok
- Jun 9 '17 pol>eng "Wstępujący" Assignee pro closed ok
- Apr 27 '16 eng>pol firm investment gwarancje pro closed ok
4 Nov 20 '12 eng>pol in target (akcjonariusze) przejmowanej spółki pro closed ok
- Jul 20 '09 pol>eng odbiór nabytego lokalu final inspection / walk-through pro open no
- Jun 27 '08 pol>eng warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi (guidelines on) reimbursement of travel expenses pro closed no
NP May 27 '08 pol>eng umowa składu storage agreement pro just_closed no
2 Sep 6 '07 eng>pol koszty z tytułu swiadczeń costs incurred under/pursuant to... pro closed no
4 Apr 16 '07 eng>pol made as of the date signed by zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze stron pro closed no
- Aug 30 '04 pol>eng nieszczęśliwy wypadek accident pro closed ok
- Aug 6 '04 eng>pol indemnify and save harmless zabezpieczy pro closed ok
4 Jul 29 '04 pol>eng nieruchomość władnąca benefited property pro closed ok
- Jul 19 '04 pol>eng gwarancja bankowa dobrego wykonania performance bond easy closed ok
Asked | Open questions | Answered