Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 20 pol>eng powietrze KiA control and instrument(ation) air pro closed ok
4 Feb 16 eng>pol sodium feredetate wersenian sodowo-żelazowy pro closed no
4 Oct 24 '15 eng>pol N-[4-[(3-chloro-4- fluorophenyl)amino]7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]... N-[4-[(3-chloro-4- fluorofenylo)amino]7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oksy]-6-chinazolinylo]-4-... pro closed no
4 Mar 28 '15 eng>pol Calcium di(alkyl(C20-C24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate (dialkilometylo)benzenosulfonian wapnia gdzie grupy alkilowe... pro closed no
4 Nov 30 '14 eng>pol expressed as w przeliczeniu na pro closed no
- Apr 28 '14 pol>eng nieefektywna dawka ineffective dose pro closed ok
- Feb 25 '14 pol>eng uszlachetniać improve pro closed ok
4 Feb 24 '14 eng>pol 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene 1,2,4,5-tetrakis(bromometylo)benzen pro closed ok
3 Sep 22 '13 eng>pol sampler test system układ/system (do) testowania próbników pro closed ok
4 Jul 9 '13 pol>eng 11-fazowy 11-mode pro closed ok
4 May 3 '13 eng>pol Sodium 1-[({(R)-m-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolyl)-vinyl]-α-[o-(1- 1-[({(R)-m-[(E)-2-(7-chloro-2-chinolilo)-winylo] ... pro closed ok
4 Apr 30 '13 pol>eng z udziałem using pro closed ok
4 Feb 25 '13 pol>eng Wydawnictwo Naukowe Polish Scientific Publishers PWN pro closed ok
4 Feb 25 '13 pol>eng ułożyć równanie formulate an equation pro closed ok
4 Dec 7 '12 eng>pol Tris (2-hydroxyethyl) N-tallowalkyldiaminopropane tris(2-hydroksyetylo)-N-(C16/18)alkilodiaminopropan pro closed no
4 Oct 14 '12 pol>eng obiektyw z dużym natężeniem światła do celów kinematograficznych cinema projection lens with large aperture pro closed ok
- Nov 25 '11 eng>pol dimethyl {1-[(1-phenylethyl)carbamoyl]pyrrolidin-2-yl}phosphonate dimetylofosfonian 1-[(1-fenyloetylo)karbamoilo]pirolidyn-2-ylu pro closed no
- Jun 21 '11 pol>eng mas. (skrót) wt pro closed no
- Apr 19 '11 pol>eng butan techniczny commercial butane pro closed ok
4 Mar 23 '11 pol>eng zwałowiska cynkowo-ołowiowe stockpiles of zinc and lead (ore) tailings pro closed no
- Mar 23 '11 pol>eng zwałowiska cynkowo-ołowiowe zinc and lead containing waste dumping sites/grounds pro closed no
4 Dec 15 '10 pol>eng 1-5% sol sodowa kwasu oktylosulfobursztynowego, 1-5% sodium salt of octylsulphosuccinic acid pro closed no
4 Nov 4 '10 pol>eng unos release pro closed no
4 Oct 15 '10 eng>pol 2(methyl oxalyl imidazole)phenyl glyoxylic acid methyl ester ester metylowy kwasu 2-(metyloksaliloimidizalo)-fenyloglioksalowego pro closed no
4 May 21 '10 pol>eng drobne frakcje fine fractions pro closed ok
4 May 11 '10 pol>eng Botanika plechowców Botany of thallophytes pro closed no
4 Mar 7 '10 eng>pol alkyl/aryl tin cation kation alkilocynowy/arylocynowy pro closed no
4 Mar 2 '10 pol>eng pas 37 słup 27 row 37 column 27 pro closed no
4 Feb 24 '10 eng>pol Tinorganic compounds związki cynoorganiczne pro closed no
4 Feb 13 '10 eng>pol synthetic perspiration solution sztuczny pot/roztwór sztucznego potu pro closed no
4 Feb 9 '10 eng>pol p-nitrophenyl β-D-glucopyranoside β-d-glukopiranozyd p-nitrofenylu pro closed ok
4 Jan 26 '10 eng>pol molecular packing upakowanie cząsteczek pro closed ok
- Dec 22 '09 eng>pol dissolving metal reduction redukcja za pomocą roztworzonego metalu pro closed ok
4 Nov 24 '09 eng>pol 6-gingesulfonic acid kwas 6-gingesulfonowy pro closed no
4 Oct 2 '09 eng>pol phthalation reagent ftalowy odczynnik/środek estryfikujący pro closed no
4 Sep 17 '09 pol>eng łuska tlenkowa oxide/oxidation scale pro closed no
4 Sep 4 '09 eng>pol resin chemistry żywice (syntetyczne) pro closed no
4 Aug 5 '09 eng>pol seed sludge osad (ściekowy, czynny) zaszczepiający/do zaszczepiania pro closed no
4 Aug 3 '09 eng>pol 9-hydroxymethyl-10-carbamoylacridan 9-hydroksymetylo-10-karbamoiloakrydan pro closed no
3 Jun 22 '09 pol>eng seepage pool zbiornik odcieku pro closed no
3 Jun 21 '09 eng>pol load coil cewka indukcyjna/wzbudzająca pro closed no
4 Jun 21 '09 eng>pol torch assembly zespół palnika (plazmowego) pro closed no
4 Jun 21 '09 eng>pol high dissolved salts o dużej/wysokiej zawartości/stężeniu rozpuszczonych soli pro closed no
4 Mar 4 '09 eng>pol void development upstream powstawanie/tworzenie się pęcherzyków pro closed ok
4 Mar 4 '09 eng>pol void fraction udział fazy gazowej/parowej (pęcherzyków) pro closed ok
4 Mar 4 '09 eng>pol single-phase flow upstream przzepływ/strumień jednofazowy pro closed ok
- Mar 4 '09 pol>eng rozp. ws połowu ryb oraz w chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w Regulation/Ordinance/Decree on fishing and on propagating, rearing and harvesting of other... pro closed ok
- Feb 18 '09 eng>pol gassed RS100D gazowany RS100D pro just_closed no
- Feb 18 '09 eng>pol oxidiser solution roztwór utleniacza pro just_closed no
4 Feb 18 '09 eng>pol solid AN and CN stały azotan amonu i azotan wapnia pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last