Member since Dec '06

Working languages:
German to Romanian
German to English
Romanian to English
English to Romanian

Andreea Sepi
YOURTRANSCREATOR.COM

Germany
Local time: 23:02 CEST (GMT+2)

Native in: Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian, English (Variant: US) Native in English
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
10 positive reviews
3 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person has won one or more ProZ.com translation contests
What Andreea Sepi is working on
info
Nov 11, 2020 (posted via ProZ.com):  Finished - internal corp.comm. - technical, environment, CSR ...more, + 15 other entries »
Total word count: 75100

User message
Competent commercial translation and high-gloss marcom!
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Transcreation, Website localization, Subtitling, Copywriting, Training, Project management, Transcription, Software localization
Expertise
Specializes in:
Marketing / Market ResearchAdvertising / Public Relations
Business/Commerce (general)Law: Contract(s)
EconomicsFinance (general)
Journalism

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 517, Questions answered: 208, Questions asked: 3
Project History 21 projects entered    2 positive feedback from outsourcers

Portfolio Sample translations submitted: 9
This entry won a contest German to Romanian: 9th ProZ.com Translation Contest - Entry #8452
Source text - German
Seit einiger Zeit kursiert eine neue Idee durch amerikanische Chefetagen und Companys: Arbeitsbesprechungen, Teamsitzungen und Präsentationen seien ab jetzt nur noch in Form von “topless Meetings” erlaubt. Irritiert wird sich so mancher und mehr noch so manche fragen, ob dies im Zuge einer überraschenden Libertinage der amerikanischen Gesellschaft etwa bedeute, man konferiere ab jetzt nur noch oben ohne?…

Dieser Gedanke kann im Wissen um die Prüderie der amerikanischen Gesellschaft gleich wieder verworfen werden. Nein, nicht ohne Oberhemd, sondern ohne ‚Lap-Top’ sollen Meetings zukünftig abgehalten werden. Denn diese und artverwandte Gadgets wie iPhone, Sidekick und Blackberry verderben die ohnehin nicht sonderlich gute Kommunikationskultur, die gemeinhin in Sitzungen dieser Art herrscht. Da werden während der Besprechung eifrig E-Mails gecheckt, wird gechattet, gesimst, gegamed und geblogt. Die Augen auf dem Monitor und auch die Gedanken ganz bestimmt nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten – nämlich im Meeting. Daher denkt man in so manchem, vor allem online-nahen Unternehmen daran, Mitarbeitern in Meetings den Gebrauch drahtloser Informationstechnologien gänzlich zu untersagen.

Mit dieser Maßnahme hoffen die Fürstreiter des Topless-Konzepts nicht allein, den Symptomen von geteilter Aufmerksamkeit, mangelnder Konzentration und dadurch bedingter sinkender Produktivität von Meetings erfolgreich entgegenzuwirken. Auch der soziale Faktor, der durch den Einzug der mobilen Online-Services merklich gelitten hat, hofft man durch die verordnete Abstinenz zu stärken. Schließlich handelt es sich auch um eine Frage mangelnder Wertschätzung, wenn einer sich vorbereitet und zu anderen spricht, während die nach Kinoprogramm und den neuesten Börsenkursen googlen.

So in etwa lautet der Tenor einer Diskussion, die im letzten Jahr vor allem durch einen Blogbeitrag mit dem vielsagenden Titel „My personal war against Crackberry“ angestoßen wurde. Der Autor Todd Wilkens, Chef einer Design-Agentur in San Francisco, ist der Ansicht, dass eine effektive Arbeitssitzung kaum noch möglich sei, wenn die Teilnehmenden eben nur teilweise präsent seien. „Unvollständige Aufmerksamkeit führt zu unvollständigen Resultaten“, meint Wilkens und fasst die Inhalte der Topless-Philosophie sogar in einem kleinen Meeting-Knigge zusammen. Regel zwei: Einer muss sich im Namen der Produktivitätssteigerung unbeliebt machen und den anderen ihre mobilen Spielzeuge aus den Rippen ziehen. Aber auch wenn sie zunächst meckern - insgeheim sind die Online-Junkies dankbar dafür, ein paar Stunden von ihrer Sucht befreit worden zu werden.
Translation - Romanian
De câtva timp, prin birourile directoriale şi companiile americane se vehiculează o nouă idee: şedinţele de lucru, sesiunile de echipă şi prezentările vor fi de-acum permise numai sub forma unor „întruniri topless”. Pe mulţi treaba aceasta i-ar putea indigna, şi încă şi mai mulţi s-ar putea întreba dacă ea înseamnă cumva, pe fondul unui surprinzător libertinaj al societăţii americane, că de acum înainte conferinţele se vor ţine numai fără cămaşă şi sutien...?

Cunoscând însă pudicitatea afectată a societăţii americane, un asemenea gând poate fi repudiat din faşă. Nu, nu fără cămaşă ori sutien, ci fără „lap-top" ar trebui să aibă loc şedinţele de acum înainte. Şi asta pentru că laptopurile, ca şi ingenioasele lor surate iPhone, Sidekick şi Blackberry, dăunează culturii comunicaţionale şi aşa suferinde care domneşte în acest gen de întruniri. În timpul discuţiilor oamenii îşi verifică asiduu e-mailurile, fac chat, trimit SMS-uri, se joacă jocuri pe calculator ori scriu pe blog. Ochii sunt pe monitoare şi cu siguranţă nici gândurile nu se concentrează acolo unde ar trebui de fapt - şi anume asupra şedinţei. De aceea, în unele companii, mai ales cele apropiate mediului online, s-a conturat ideea de a interzice complet angajaţilor utilizarea de tehnologii informatice fără fir în timpul şedinţelor.

Susţinătorii conceptului Topless speră ca, prin intermediul acestei măsuri, să contracareze nu numai simptomele atenţiei divizate, lipsei de concentrare şi productivităţii prin urmare scăzute a şedinţelor. Se speră de asemenea ca această abstinenţă decretată să ducă şi la o consolidare a aspectelor sociale, care au avut considerabil de suferit odată cu apariţia serviciilor online mobile. În fond, este vorba şi de o lipsă de respect atunci când o persoană se pregăteşte şi se adresează audienţei, în timp ce aceasta navighează pe Google după programul de cinema sau după cursurile actualizate ale acţiunilor la bursă.

Aşa sună bunăoară fondul unei dezbateri puse pe tapet în ultimul an în special datorită unui articol de blog cu titlul grăitor "Războiul meu personal împotriva lui Crackberry". Autorul, Todd Wilkens, şeful unei agenţii de design din San Francisco, este de părere că o şedinţă de lucru eficientă devine practic imposibilă dacă participanţii sunt doar parţial prezenţi. „Atenţia incompletă duce la rezultate incomplete”, opinează Wilkens si purcede chiar la a rezuma esenţa filosofiei Topless într-un mic manual de bune maniere la şedinţă.
Regula doi: Cineva trebuie să se facă antipatic în numele creşterii productivităţii şi să le smulgă celorlalţi de la cingătoare jucăriile mobile. Dar chiar dacă la început cârcotesc – în secret, dependenţii de internet sunt recunsocători să scape de patimă pentru câteva ore.

English to Romanian: Financial
Source text - English
In order to avoid the present practice of several transfers into the Fund during a year and a single payment from the Fund to the budget, only one net transfer between the Union budget and the Fund per year will occur under the new provisioning mechanism.
This simplification compares favourably with the present system which leads to numerous comparably high flows in and out of the Fund. For example, during the period 2000 – 2004, about EUR 894 million have been paid into the Fund in 13 transfers (the highest single amount being EUR 169 million) and about EUR 1.132 million have been paid back to budget in 5 annual payments resulting in a net transfer from the Fund to the Union budget of about EUR 238 million over this period. Compared to this total of 18 payments, the new system would have resulted in only 5 annual payments. According to simulations of the new mechanism assuming it had started in 1999, the highest annual single payment from the Union budget to the Fund would have been about EUR 88 million.
The single annual transfer is calculated as follows:
(a) application of the target rate, currently 9%, to the amount of loans and guaranteed loans outstanding,
(b) determination of the actual value of the Fund’s assets, including interest earned
and losses caused by calls on the Fund,
(c) transfer of the difference a) minus b) from the budget into the Fund (or to the
budget in case of a resulting surplus in the Fund).
Translation - Romanian
Pentru a evita practica actuală, de efectuare a mai multor transferuri pe an către Fond şi a unei unice plăţi de la Fond către buget, în cadrul noului mecanism de alimentare va avea loc un singur transfer net pe an între bugetul Uniunii şi Fond.
Această simplificare reprezintă un progres faţă de actualul sistem care generează numeroase fluxuri relativ ridicate către şi dinspre Fond. De exemplu, în intervalul 2000-2004, s-au plătit către Fond circa 894 milioane de euro prin 13 transferuri (cea mai mare sumă individuală fiind de 169 milioane de euro) iar aproximativ 1132 milioane de euro au fost returnate bugetului prin 5 plăţi anuale, rezultând astfel un transfer net de la Fond către bugetul Uniunii de circa 238 milioane de euro pe parcursul acestei perioade. Faţă de acest total de 18 plăţi, noul sistem ar fi condus la numai 5 plăţi anuale. Conform unor simulări ale noului mecanism, presupunând că acesta s-ar fi aplicat începând din 1999, cea mai mare plată unică anuală de la bugetul Uniunii către Fond ar fi fost de aproximativ 88 milioane de euro.
Transferul unic anual se calculează după cum urmează :
(a) aplicarea ratei ţintă, actualmente de 9%, la suma creditelor şi creditelor garantate neachitate,
(b) determinarea valorii efective a activelor Fondului, inclusiv dobânzile câştigate şi pierderile cauzate de tragerile din Fond,
(c) transferul diferenţei a) minus b) de la buget către Fond (sau de la Fond către buget în cazul înregistrării unui surplus al Fondului).
French to Romanian: Economics
Source text - French
La valeur de référence pour le déficit public est 3 % du produit intérieur brut (PIB). Le dépassement de cette valeur est considéré comme exceptionnel:
• s'il résulte d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ;
• s'il est consécutif à une grave récession économique. (Le dépassement des 3% du PIB résulte d'un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d'une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance annuelle très faible).
En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence lorsque la circonstance inhabituelle ou la grave récession aura disparue.
Existence d'un déficit excessif : prendre en compte tous les facteurs
La Commission évalue et le Conseil décide s'il existe un déficit excessif ou non. La Commission élabore un rapport et elle est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents pour l'existence d'un déficit excessif.
Les institutions communautaires doivent accorder une attention particulière à tout autre facteur qui, selon l'État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer le dépassement de la valeur de référence.
Translation - Romanian
Valoarea de referinţă a deficitului public este de 3% din produsul intern brut (PIB). Depăşirea acestei valori este considerată a fi excepţională :

• dacă rezultă dintr-o circumstanţă neobişnuită, independentă de voinţa Statului membru în cauză şi are efecte apreciabile asupra situaţiei financiare a administraţiilor publice ;
• dacă succede unei grave recesiuni economice. (Depăşirea limitei de 3% din PIB apare ca urmare a înregistrării unei rate anuale de creştere a PIB negative, sau ca urmare a unei scăderi cumulative a producţiei în decursul unei perioade prelungite de creştere anuală foarte slabă).

În restul cazurilor, depăşirea valorii de referinţă este considerată a fi temporară dacă prevederile bugetare stabilite de Comisie indică faptul că deficitul va scădea sub valoarea de referinţă ca urmare a dispariţiei circumstanţei neobişnuite sau a gravei recesiuni.

Existenţa unui deficit excesiv : luarea în considerare a tuturor factorilor

Comisia evaluează iar Consiliul decide dacă există sau nu un deficit excesiv. Comisia elaborează un raport şi este obligată să ia în considerare toţi factorii relevanţi pentru existenţa unui deficit excesiv.

Instituţiile comunitare trebuie să acorde o atenţie deosebită tuturor celorlalţi factori care, în opinia unui Stat membru afectat, sunt relevanţi pentru a putea evalua depăşirea valorii de referinţă.
Romanian to English: Literary translation
General field: Art/Literary
Source text - Romanian
Brazi înalţi, uscaţi în partea de jos, vii doar spre cer. Mirosuri tari, seve telurice, trunchiuri putrezite de-a lungul întunecatei Văi a Pelişorului. Îmi mut privirea când spre vârfurile încă vii, când spre crengile uscate şi brazii răpuşi de mucegaiuri de-a lungul firului de apă. Şi dintr-o dată pricep: aşa e în lumea asta, se moare; e doar o chestiune de timp, nimeni nu scapă.
Translation - English
Tall fir trees, wizened at the bottom, sprightly only towards the sky. Vivid fragrances, telluric saps, decayed tree trunks scattered along the dark Pelisor Valley. My glance shifts back and forth between the still living treetops and the dry branches and mildewy dead firs along the brook's narrow bed. All of a sudden, it dawns on me: this is the way of the world; things die. It is only a matter of time. No one can escape.
Romanian to English: Theology
General field: Social Sciences
Source text - Romanian
Faptul că suntem fiinţe încarcerate în timp ne sileşte să ne agăţăm de viitor într-un mod în care imaginăm faptele ce vor veni, încercând să le controlăm evoluţia, pornind de la perspectiva ce o avem despre lume şi viaţă. Ba chiar, prin ceea ce unii ar numi cu generozitate credinţă, umblăm şi asupra trecutului.
Translation - English
The fact that we are incarcerated by time forces us to hang on to the future by way of imagining the things to come, by trying to control how they develop, starting from our perspective on life and the world. Moreover, by what some people might generously call faith, we also tamper with the past.
Romanian to English: Art translation
General field: Art/Literary
Source text - Romanian
Chiar el, atunci când se opreşte în faţa oglinzii, îşi face un autoportret rezumativ şi selectiv, un portret în care nu-şi poate cuprinde toate momentele trăirii; nu ajunge niciodată la citirea alternanţelor şi absurdelor simultaneităţii dintre spaţiile psihice înalte şi joase, la dinamica intima a vieţii. Autoportretul şi portretul sunt admirabile minciuni: sfidează moartea cu zâmbetul unei măşti. (...) Gestualismul pur este plăcut ca o beţie - şi tocmai în beţie se află limita lui. Mă regăsesc în gestul care scrie mişcarea, atitudinea, volumul unui trup. închid ochii şi îl văd şi las mâna să alerge pe hârtie; asta e tot; (...) îmi place doar urma ei când are coerenţa expresivă.
Translation - English
The very portrait he paints of himself when he stops in front of the mirror is a selective summary; it is a mere outline; a portrait which fails to accommodate the full range of inner experience. He never goes as far as to read the alternating changes and the absurd concurrence of the high and low realms of the psyche. He never achieves the intimate dynamics of life. Both the portrait and the self-portrait are admirable lies: they defy death with the smile of a mask. (...) Pure gestualism is as pleasurable as inebriation - and it's in that very drunkenness that its limitations reside. I am echoed by the gesture which defines the movement, the attitude, the volume of a body. I close my eyes and I see it and I let my hand race along the paper; that is all. (...). I like only the trace it leaves when it's expressively coherent.
German to English: Teaching/Academia
General field: Social Sciences
Source text - German
Diese studierendenorientierte Flexibilität im Erreichen der Lernziele darf jedoch nicht auf Kosten einer forschungsgeleiteten Lehre erreicht werden: im Gegenteil, wenn die aktuellen Forschungsfragen in der Lehre integriert werden, wird selbständiges und aktives Lernen gefördert. (...) Gerade im Bereich der Theologie, deren Grundlagen und Quellen oft im Altertum anzusiedeln sind, ist eine solche Aktualisierbarkeit des Lernstoffes nur anhand einer selbstreflektierten wissenschaftlichen Hermeneutik zu erreichen. Eng damit zusammenhängend (und für viele aus einer traditionellen orthodoxen Kultur stammenden Studierenden oft nicht selbstverständlich) ist dieFörderung des kritischen Denkens im Lernprozess.
Translation - English
This student-oriented flexibilty in reaching the learning outcomes should not, however, occur at the expense of a research-oriented teaching. Quite the contrary: by incorporating the latest and most relevant research topics, the teaching can promote independent and active learning. (...) In the field of Theology, with its often ancient foundations and sources, such an updatabilty of the subject matter can only be attained through individual reflection on scientifical hermeneutics. Closely related to this (and not always self-evident for students hailing from traditional Orthodox cultures) is promoting critical thinking in the learning process.
German to Romanian: Architecture/Civil Engineering translation
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Architecture
Source text - German
Baugenehmigung gem. Art. 60 und 68 Bayerische Bauordnung
(BayBO) mit aufschiebenden Bedingungen

Der Bauantrag vom 18.09.2015 nach Plan Nr. 2015-XXXXX sowie Freiflächengestaltungsplan nach Plan Nr. 2015-XXXXX und Baumbestandsplan nach Plan Nr. 2015-XXXXX mit
Handeintragungen vom 30.10.2015 wird hiermit unter folgenden aufschiebenden Bedingungen als Sonderbau genehmigt:
Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn der Standsicherheitsnachweis sowie die evtl. erforderlichen Konstruktionsplänefür die Kirche (Baukörper A) bei der
Lokalbaukommission vorgelegt und durch den Prüfingenieur geprüft und freigegeben sind. Die Prüfung und Freigabe kann auch abschnittsweise erfolgen.
Hinweis:
Das Gemeindezentrum (Baukörper B) und der Bischofssitz (Baukörper C) entsprechen der Gebäudeklasse 3. Für sie liegt jeweils der positive Kriterienkatalog vor. Eine Statikprüfung durch einen Prüfingenieur ist daher nicht erforderlich.
Translation - Romanian
Autorizaţie de construcţie cf. art. 60 şi 68 din Regulamentul de construcţie al landului Bavaria (BayBO) cu condiţii suspensive

Prin prezenta se autorizează cererea de autorizaţie de construcţie din data de 18.09.2015 conform planului nr. 2015-XXXXX, precum şi planul de amenajare a spaţiilor libere conform planului nr. 2015-XXXXX cu menţiunile de mână din 30.10.2015, în calitate de construcţie cu destinaţie specială, sub rezerva următoarelor condiţii suspensive:
Lucrările de construcţie pot începe numai după ce dovada stabilităţii precum şi eventualele planuri de construcţie necesare pentru biserică (corpul A) au fost depuse la comisia locală pentru construcţii şi au fost verificate şi aprobate de inginerul de control. Verificarea şi aprobarea pot avea loc şi în etape.
Indicaţie:
Centrul comunitar (corpul B) şi sediul episcopal (corpul C) corespund clasei de construcţii 3. Pentru ele există catalogul pozitiv de criterii. De aceea, nu este necesară verificarea staticii de către un inginer de control.
Romanian to English: Business contract translation
General field: Bus/Financial
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Romanian
Art.13. CUMPĂRĂTORUL este obligat sã respecte cerinţele din Declaraţia de Conformitate/Certificat de Calitate impuse de VÂNZĂTOR referitoare la utilizare , manipulare , transport si depozitare.
Art.16. VÂNZĂTORUL răspunde pentru deficientele calitative ale produsului livrat si pentru viciile aparente şi ascunse privind calitatea mărfurilor livrate CUMPĂRĂTORULUI .
Art. 17. VÂNZĂTORUL se obliga sa notifice CUMPĂRĂTORULUI orice modificare privind produsele contractate si care nu exista initial sau orice modificare a caracteristicilor tehnice intervenita ulterior.
Intrarea in vigoare a prezentului contract are loc la data semnarii acestuia, iar orice alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale incheiate intre partile semnatare ale prezentului contract se abroga de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.
Translation - English
Article13. The PURCHASER must comply with the requirements in the Declaration of Conformity / Certificate of Quality required by the SELLER regarding the use, handling, transport and storage.
Article16. The SELLER is responsible for the quality deficiencies of the delivered product and for the apparent and hidden defects in the quality of goods delivered to the PURCHASER.
Article 17. The SELLER shall notify the PURCHASER of any change regarding the contracted goods and which did not exist initially, or any subsequent change in the technical characteristics of the products.
This contract shall enter into force on its signing date, upon which any other previous written or verbal agreements the contracting parties may have concluded shall be repealed.

Glossaries Business De-En, En-Ro business, finance, L, legal
Translation education Bachelor's degree - University of London (B.A. English - First Class Honours)
Experience Years of experience: 25. Registered at ProZ.com: May 2004. Became a member: Dec 2006.
Credentials English to Romanian (Romanian Ministry of Culture - Central Commission for Granting Translator Certificates, verified)
German to Romanian (Romanian Ministry of Culture -CPPC, verified)
Romanian to English (Romanian Ministry of Culture - CPPC, verified)
German to English (ExpertRating)
Memberships ATA, ATR
Software Across, Adobe Acrobat, Aegisub, Idiom, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Across, SDL Trados, SmartCat, Star Transit, Passolo, Plunet BusinessManager, Powerpoint, SDL TRADOS, STAR Transit, Subtitle Edit, Wordbee
Website https://yourtranscreator.com
CV/Resume CV available upon request
Contests won 9th ProZ.com Translation Contest: German to Romanian
Mini-contest 2012: English to Romanian
17th Translation Contest: English to Romanian
Professional practices Andreea Sepi endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Engage your audience – the general public, customers, stakeholders. Make your story heard, understood and appreciated across borders. In fact, bring borders down.

Are you in the market for brilliant advertising copy that’s sharp and effective across cultures? Do you need accurate business or legal translations, compelling website localization, daily press reviews, insightful media research? Do you want to fine-tune your communication and make sure the uniqueness of your message doesn't get lost in translation?

If you're looking for professional texts that do your brand justice, look no further. I give you top quality, creativity and versatility. 

My background at a glance:

 • B.B.A. International Business (UVT Romania), B.A. English University of London (First Class Honours), Diploma of Freelance Writing (London School of Journalism), Postgraduate Certificates in Economics (Michigan State University), Marketing (IWW Hagen), Intercultural Communication (Universität Regensburg) and Content Strategy (U.C. Davis)
 • Certified translator with 20+ years in the industry.
 • Creative linguist and writer with Marcom expertise.
 • Dual citizen (Germany and Romania), educated in the US and the UK.
 • Published translator of economic literature (EN-RO), press articles and philosophical essays (RO-EN), marketing texts, books and website content (DE-EN).
 • Language trainer and intercultural coach for English, German, and Romanian.

Harness my passion for language and my first-hand knowledge of intercultural issues to help you produce a message that is fluent, vivid, persuasive and geared towards your target audience. Use the power of well-crafted words to open new horizons!

For further details, references and updates, for a copy of my credentials and qualifications, or to request a free quote contact me at [email protected] or  at +49-(0)163-2627019. Strict confidentiality goes without saying.

Humanize your communications. Let's work together for your international success!

COMMUNICATE FOR UNDERSTANDING. COMMUNICATE FOR GROWTH.

https://yourtranscreator.com

Intercultural Communication Services - Commercial translation (business, marketing, legal), transcreation and content marketing, language training and interpreting, intercultural consulting and coaching. Helping companies communicate effectively with their Romanian and English-speaking audiences.

ozxaag5gktjez6qrckuc.png

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 517
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Romanian323
Romanian to English122
German to English36
German to Romanian28
Romanian to German8
Top general fields (PRO)
Bus/Financial230
Law/Patents116
Other56
Marketing52
Tech/Engineering27
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Finance (general)122
Law (general)88
Economics84
Law: Contract(s)48
Marketing / Market Research36
Business/Commerce (general)32
Religion16
Pts in 16 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects21
With client feedback2
Corroborated2
100% positive (2 entries)
positive2
neutral0
negative0

Job type
Translation17
Editing/proofreading2
Transcreation1
Interpreting1
Language pairs
English to Romanian8
German to Romanian7
Romanian to English4
German to English2
Specialty fields
Marketing / Market Research3
Finance (general)2
Cinema, Film, TV, Drama1
Human Resources1
Accounting1
Tourism & Travel1
Other fields
Mechanics / Mech Engineering3
Construction / Civil Engineering2
Medical: Dentistry1
Aerospace / Aviation / Space1
Telecom(munications)1
Certificates, Diplomas, Licenses, CVs1
Sports / Fitness / Recreation1
Law: Taxation & Customs1
Keywords: translation, transcreation, interpreting, Wirtschaftsübersetzung, Fachübersetzung, Dolmetschen, english, deutsch, romanian, rumänisch, copywriting, Texten, Marktrecherche, market research, media research, content creation, content marketing, language training, sprachkurse, communication training, kommunikationstraining, Business English, Transkreation, culture training, Kulturtrainings, interkulturelle kommunikation, intercultural communication, commercial translator romanian, wirtschaftsübersetzerin rumänisch, wirtschaftsübersetzerin englisch, language consultancy, in-house validation, business translation german-english, business translation romanian, legal translations english, financial translations romanian, marcom transcreation english, transcreation romanian, fachübersetzung rumänisch, sprachtraining rumänisch, marketingberatung Rumänien, transcreation romanian, language training romanian, intercultural communication Romania, marketing consulting Romania, english-romanian translation, german-romanian translation, translation german-english, deutsch-englisch, deutsch-rumänisch, translator englisch, professional translator munich, german english translation, german translation, romanian translations, business translations, competent translator romanian munich, marketing translation romanian, interpreting german english, copywriting, Wirtschaftsübersetzung Englisch münchen, Fachübersetzung Rumänisch, Dolmetscher Rumänisch, Dolmetscher Englisch, traduceri business, translations economics german english romanian, legal translations from German, translations finance, translations marketing, translations IT romanian, translation travel and tourism german english, translation letters, conference interpreter romanian, simultaneous interpreter romanian, consecutive interpreter, übersetzungen deutsch-rumänisch, kompetente übersetzung englisch, übersetzer rumänisch, dolmetscher rumänisch bayern, deutsch-englisch übersetzung, transcreation, content marketing romanian, business, copy writing advertising, traduceri engleza, traduceri germana, wirtschaftsübersetzung englisch rumänisch, fachübersetzungen rumänisch münchen, texten rumänisch, texten englisch, communication coaching, intercultural communication, corporate communications, marketing, copy writer, intercultural market research, regional consultant romania, interkulturelle Marktforschung, wirtschaftsübersetzungen englisch, rechtsübersetzungen englisch, kompetente übersetzungen rumänisch, quality translation romanian, consecutive simultaneous interpreting romanian, übersetzen englisch, englisch lernen, business englisch münchen, dolmetschen rumänisch, dolmetschen englisch, muttersprachler rumänisch, native-level English, intercultural communication Romania Germany USA, intercultural marketing consulting, intercultural marketing communication, übersetzung englisch, übersetzung rumänisch, german translator english, german translator romanian, traduceri financiare, traduceri juridice, traduceri de marketing, traduceri jurnalism engleză, juristische Übersetzungen Englisch, literary translation English, literary translation Romanian
Profile last updated
Dec 11, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search