Working languages:
English to Latvian

Agija

RIGA, Riga
Local time: 08:20 EEST (GMT+3)

Native in: Latvian Native in Latvian
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation
Expertise
Specializes in:
Law (general)Architecture
Construction / Civil EngineeringCinema, Film, TV, Drama

Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Latvian: Legal text translation
Source text - English
As previously mentioned, this Regulation applies exclusively to uncontested claims. The European lawmakers’ baseline position is that the debtor consciously is not actively contesting the claim made upon him, adopting a passive position in the process, which may be based on acknowledgment of the claim made upon him or on simply ignoring the claim. Thus, in awarding the EEO, the court of the Member States needs to state that one of the specified motives really exists. In any case, the specified circumstances will be deemed to exist if the relevant processing documents were served on the respondent on time and he was warned of the consequences of adopting a passive position in the process; and likewise if the respondent does not do all that is necessary to fulfil his obligation of duly expediting the process (e.g. does not respond to the suit or suchlike).
Translation - Latvian
Kā minēts iepriekš, šī regula attiecas tikai uz neapstrīdētiem prasījumiem. Eiropas likumdevēju pamatnostāja ir tāda, ka parādnieks apzināti aktīvi neapstrīd pret viņu celto prasību un ieņem pasīvu nostāju procesa gaitā, vai nu apstiprinot pret viņu celto prasījumu vai vienkārši to ignorējot. Tādējādi, pieņemot Eiropas izpildu rīkojumu, dalībvalstu tiesai jākonstatē, ka tiešām pastāv kāds no noteiktajiem motīviem. Katrā gadījumā var uzskatīt, ka minētie apstākļi pastāv, ja attiecīgos procesuālos dokumentus laicīgi piegādā atbildētājam un viņš tiek brīdināts par sekām, kādas radīsies, ja viņš ieņems pasīvu nostāju šajā procesā, un līdzīgi, ja atbildētājs nedara visu nepieciešamo lai pildītu savu pienākumu palīdzēt paātrināt procesu (piemēram, nereaģē uz prasījumu vai tamlīdzīgi).

Translation education Master's degree - Ventspils University College. Master's degree programme- Translation of Legal texts
Experience Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Oct 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Microsoft Excel, Microsoft Word, DocEP, Powerpoint, SDL TRADOS
Website http://[email protected]
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Agija endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.0).
Bio
No content specified


Profile last updated
Nov 20, 2012More translators and interpreters: English to Latvian   More language pairs