Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 29 eng>sve Slitter Rewinder "skär- och omrullningsmaskin" pro open no
- Jun 26 sve>eng vinkelpendling angle oscillation pro open no
3 May 15 deu>sve Netzausfallstützung nätbortfallsstöd pro closed no
- Apr 1 eng>sve ejector (ejector unit) ejektor (ejektorenhet) pro closed ok
- Jan 28 eng>sve integrated steel integrerade stål pro just_closed no
- Jan 21 eng>sve EMC resistance tålighet mot elektromagnetiska störningar pro open no
4 Jan 3 eng>sve inertia driven tröghetsdrivet pro closed ok
- Dec 24 '19 sve>eng efterfordon towed implement pro just_closed no
4 Dec 21 '19 eng>sve FDV-documentation FDU-dokumentation pro closed ok
- Dec 18 '19 eng>sve lautering lakning pro open no
4 Dec 17 '19 eng>sve Crack length springlängd pro closed ok
2 Dec 9 '19 eng>sve shear key skjuvnyckel pro closed ok
- Dec 7 '19 eng>dut hammer-on concrete nail betonspijker pro open no
4 Nov 20 '19 sve>eng liv web pro closed ok
- Nov 16 '19 sve>eng Jordbock earth bar; ground bar pro open no
- Nov 16 '19 sve>eng larmdeckare alarm detector pro open no
4 Nov 16 '19 sve>eng plockundertak modular false ceiling pro closed ok
4 Oct 3 '19 eng>sve Knock-in anchor kilankare pro closed ok
4 Sep 24 '19 eng>sve interface glasses terminalglasögon pro closed ok
4 Sep 8 '19 deu>sve Stickluft koloxidrik luft pro closed ok
- Sep 4 '19 eng>sve Folder pair mapp-par pro closed no
4 Aug 18 '19 eng>deu Drive train tunnel Kardantunnel pro closed ok
- Aug 17 '19 eng>deu Thermoform Thermoformen; Warmformen pro just_closed no
4 Jul 30 '19 eng>sve block svart(a) pro closed ok
4 Jul 19 '19 eng>sve +control pad "+Control Pad" pro closed ok
4 Jul 19 '19 eng>sve D-pad styrkors pro closed ok
2 Jul 17 '19 eng>sve plug spot strömuttag pro closed ok
- Jul 17 '19 eng>sve eight-point plug extension cable förlängningssladd med 8-vägs grenuttag pro closed no
- Jul 16 '19 eng>sve barrel clamp fatklämma pro closed no
- Jul 9 '19 sve>eng spaltlock slot drain cover pro closed ok
4 Jul 8 '19 deu>sve Laufwagen löpvagn pro closed ok
- Jul 3 '19 deu>sve Fleckschussentfernung siktavstånd pro open no
2 Jul 2 '19 eng>sve Anti-compound valve reläventil pro closed no
4 Jun 21 '19 eng>sve Orifice dysa; munstycke pro closed ok
4 Jun 18 '19 eng>sve Inch drive krypdrift pro closed ok
4 Jun 10 '19 eng>sve non-pusher seal bälgtätning pro closed ok
4 May 15 '19 deu>sve Untersetzachse dollyaksel pro closed ok
- May 15 '19 eng>sve End Use Conditions villkor för användning för särskilda ändamål som fastställs i EU:s tullkodex pro closed ok
- Apr 7 '19 sve>eng kullås sphere shaped padlock pro just_closed no
- Feb 21 '19 dut>eng gietwals castrolling machine pro just_closed no
4 Feb 18 '19 eng>sve (2) flats past finger tight en tredjedels varv; 120 grader pro closed ok
4 Feb 6 '19 sve>dan Foderkloss Inddækningsklods pro closed ok
4 Feb 7 '19 eng>sve chatter vibrationsinstabilitet pro closed no
4 Feb 3 '19 eng>sve Distance proximities närhetsmått pro closed ok
- Feb 2 '19 sve>eng hyggesvila logging rest pro closed ok
4 Jan 24 '19 sve>eng Mobila växlar mobile switchboards pro closed ok
3 Jan 24 '19 eng>sve Flatbed flatbädd pro closed ok
4 Jan 17 '19 sve>eng Monteringsbricka mounting plate pro closed ok
3 Jan 5 '19 eng>sve input fuse ingångssäkring pro closed ok
4 Dec 5 '18 eng>sve dense matrix multiply multiplikation av täta matriser pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last