Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 31 '16 eng>slk seller of record formálny predajca pro closed no
- Jun 9 '15 slk>eng Užívateľský zamestnávateľ temporary employer pro closed ok
- May 11 '15 eng>slk Nothwithstanding the foregoing Nehľadiac na vyššie uvedené pro closed no
4 Mar 11 '15 eng>slk Corporate Sourcing Contract Zmluva o koordinovanom obstarávaní pro closed ok
- Jul 26 '14 eng>slk statement in respect of such money preskúmať správnosť vyhlásenia pro closed no
4 Jan 27 '14 eng>slk benefits of discussion and division Právo na uspokojenie (záručnej) pohľadávky z majetku dlžníka a právo na rozdelenie pro closed ok
- Oct 19 '13 ces>eng Smlouva o budoucí smlouvě o zastavení pohledávek Preliminary contract of pledge of receivables pro closed ok
- Oct 16 '13 ces>eng předávací protokol protocol of handover and acceptance pro closed ok
- Oct 6 '13 eng>slk Waiver period Obdobie neodvolateľnej platnosti pro closed no
4 Oct 6 '13 eng>slk third party liability of the owner zodpovednosť vlastníka za škodu spôsobenú tretím stranám pro closed ok
- Oct 6 '13 ces>eng zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka termination of bankruptcy proceedings due to a lack of the debtor'assets pro closed no
- Sep 5 '13 slk>eng Registrácia OR Okresný súd Bratislava Oddiel s.r.o., vložka č. Registered in the Business Registry pro closed ok
- Aug 22 '13 eng>slk for intermediate attention of Naliehavé: na vedomie tajomníkovi spoločnosti pro closed ok
3 Jul 27 '13 slk>eng List pre pravnika Potvrdenie právomoci pro closed no
3 Jul 26 '13 slk>eng udelujem splnomocnenie/splnomocnujem I (hereby) grant a power of attorney pro closed no
3 Jul 6 '13 ces>eng smluvní zajištění subdodávek subcontracting pro closed ok
- Jul 5 '13 slk>eng spätný postih regress pro closed ok
4 Apr 15 '13 ces>eng přímá řídící působnost direct managerial competence pro closed no
- Mar 26 '13 slk>eng o tom som tuto notarsku zapisnicu napisal o čom som spísal túto notársku zápisnicu. pro just_closed no
- Mar 25 '13 slk>eng osobitná listina specific document pro closed no
- Mar 21 '13 slk>eng poplatok za spravu a administraciu uveru Credit Management and Administration Fee pro closed ok
- Jan 22 '13 slk>eng rozhodnutie o povoleni vkladu vlastnickeho prava decision on allowed registration of ownership title pro closed no
- Nov 29 '12 eng>slk referred to ako sa uvadza priamo alebo v odkazoch v tomto oznameni pro closed ok
- Nov 28 '12 eng>slk statement of main terms of employment Vymedzenie pro closed ok
- Nov 28 '12 eng>slk building society účet stavebného sporenia pro closed ok
- Nov 28 '12 eng>slk reporting Vykazovanie pro closed ok
- Sep 18 '12 eng>slk from time to time prípadne/ príležitostne pro closed ok
- Sep 18 '12 eng>slk executive/chief executive Výkonný/Generálny riaditeľ pro closed ok
4 Jul 26 '12 eng>slk fall-back capacity Núdzová kapacita pro closed no
- Jun 18 '12 slk>eng zmluva o budúcej kúpnej zmluve Agreement Establishing Conditions of Future Contract easy closed no
3 Jun 18 '12 slk>eng zmluva o budúcej kúpnej zmluve Preliminary Purchasing Agreement easy closed no
4 May 28 '12 eng>slk account note vyúčtovanie pro closed ok
- May 28 '12 ces>eng s činností pro Objednatele na úkor Objednatele as regards the contacts obtained by the Contractor at pro closed no
- Apr 26 '12 eng>slk "AS WITNESS the hands of the parties the day and year below first written" na svedectvo čoho zmluvné strany prikladajú svoj podpis v dole uvedenom dni a roku pro closed no
4 Apr 18 '12 ces>eng přistoupit accede pro closed ok
- Apr 17 '12 ces>eng na účet on the account of pro closed ok
- Mar 6 '12 ces>eng zadavatel Contracting Authority (pri štátnych organizáciach) pro closed ok
- Jan 5 '12 slk>eng pracovnoprávny employment pro closed ok
4 Nov 26 '11 slk>eng zmluvne sme zabezpecovali we have performed on the contractual basis pro closed no
4 Oct 20 '11 ces>eng běžný čerpací účet mortgage account pro closed no
- Oct 7 '11 slk>eng majetková sféra damage to health and property pro just_closed no
- Sep 28 '11 eng>slk interest in and to the Intellectual Property Rights (práva, nároky) a účasť na právach duševného vlastníctva pro open no
- Sep 27 '11 eng>slk rights in goodwill or to sue for passing off právo na využívanie goodwillu podniku alebo právo podať žalobu za podvodné použitie obchodnej známky pro open no
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search