Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 2 '08 tur>eng Hasılat Paylaşımlı Alacak Satış Vaadi Sözleşmesi Revenue Sharing Claim Sales Pledge Agreement pro closed ok
- May 24 '08 eng>tur no fiduciary duties güven esasına dayanan görev pro closed ok
- May 16 '08 eng>tur Unit Owners daire sahipleri pro closed ok
- May 16 '08 eng>tur Owners Association Mülk Sahipleri Derneği pro closed ok
4 May 1 '08 eng>tur issue level konu seviyesi pro closed ok
4 Apr 30 '08 eng>tur witness audit iç tetkik pro closed ok
- Apr 30 '08 eng>tur quotation kotasyon pro closed no
4 Mar 13 '08 deu>tur Vorstehend Sözkonusu / Sözü Edilen / Yukarıda Belirtilen pro closed ok
4 Mar 13 '08 eng>tur separations agreement ferağ taahhütnamesi / ferağ anlaşması / ferağ sözleşmesi pro closed ok
- Feb 10 '08 eng>tur off lease Kiralık Harici pro closed ok
- Feb 6 '08 eng>tur president of the directorate (Genel) Müdürlük Başkanı pro closed ok
4 Feb 2 '08 tur>deu yazılı ihtarda bulunmak Abmahnung in schriftlicher Form / schriftliche Abmahnung pro closed ok
4 Feb 2 '08 tur>deu müsbet-menfi zarar positive oder negative Verluste pro closed ok
4 Jan 26 '08 eng>tur Master-Artist Class Schedule ve Master Artist Training Manual uzman sanatçı sınıf çizelgesi ve uzman sanatçı eğitim rehberi pro closed ok
- Dec 9 '07 tur>eng devrolunan Transferor pro closed ok
- Dec 5 '07 tur>eng kadro karşılığı sözleşme Contract Against Permanent Staff Position pro closed ok
4 Nov 1 '07 eng>tur synthetic lease resmi olmayan / örtülü / gizli / gayrı meşru kira geliri (veya kiralama) pro closed ok
- Oct 31 '07 eng>tur unlegended share Pay Defterine Kaydedilmemiş pro closed ok
- Oct 18 '07 eng>tur retrofitting design güçlendirilmiş (kuvvetlendirilmiş) tasarım pro open no
NP Oct 21 '07 tur>eng bulunmayacagimi kabul beyan ve taahhut ederim I accept, declare and undertake, that I shall not (....) pro closed ok
4 Oct 17 '07 eng>tur in faith Saygılarımla, pro closed ok
- Oct 17 '07 eng>tur Issue of Nulla Uygunluk Belgesinin Tanzim Edilmesi pro closed ok
- Oct 17 '07 eng>tur temporal composition "geçici yerleştirme" pro closed ok
4 Oct 17 '07 eng>tur character-forming of detachment agreement "Karakter Geliştirici Dış Eğitim Anlaşması" pro closed ok
- Oct 17 '07 eng>tur detached dış eğitime yollanmak pro closed ok
4 Oct 8 '07 eng>tur the certificate of no objection was delivered İtirazsızlık Belgesi / İtirazsızlık Mektubu teslim edildi pro closed ok
- Sep 6 '07 tur>eng arz Your understanding and adequate action will be appreciated. pro closed no
4 Aug 26 '07 eng>tur Mandate temsil yetkisi pro closed ok
NP Aug 25 '07 eng>tur corporate trustees yediemin pro closed ok
- Aug 23 '07 eng>tur retention release at issue of making good defects arızalı ürünler durumunda teminatın çözülmesi pro closed ok
4 Aug 16 '07 eng>tur funds first mode ön ödemeli teminat mektubu pro closed ok
- Jul 17 '07 deu>tur AGB/Allgemeine Geschäftsbedingungen Genel Çalışma Şartlarımız pro closed ok
4 Jul 12 '07 deu>tur unterjährig bir yıldan önce / bir yılını doldurmadan pro closed ok
- Jun 28 '07 tur>eng katılma payının hesaplanacağı yıl değerine getirilmesi suretiyle shall be calculated based on adjusting the annual value of the participation share pro closed ok
4 May 29 '07 tur>deu ihtilaf vukuunda im Falle einer Auseinandersetzung pro closed ok
4 May 29 '07 tur>deu işbu emre muharrer (senedim) gegen diesen Solawechsel an die Order der pro closed ok
4 May 29 '07 tur>deu müteakip bonoların da muracceliyet kesbedildiğini bei Zahlungsverzug werden die nachfolgenden Schuldscheine sofort zur Zahlung fällig pro closed ok
- May 9 '07 eng>tur regulatory approval Resmi Onay pro closed ok
4 Apr 14 '07 eng>tur pass through cost aynen yansıtılan masraf pro closed ok
- Mar 7 '07 eng>tur franchise frençayz pro closed ok
4 Feb 27 '07 eng>tur threatened breach ihlal veya ihlal tehdidi pro closed ok
- Feb 11 '07 eng>tur this contract has been read and reveal their understanding and will. sözleşme okunmuştur ve tarafların istek ve niyetlerini ifade etmektedir. pro just_closed no
4 Jan 23 '07 tur>deu kesbetmek fällig werden pro closed ok
4 Nov 18 '06 eng>tur Commercial-in-confidence (Kurumlar Arası) Gizli Bilgi pro closed ok
- Aug 24 '06 eng>tur responsibility of claims (zarar ve ziyan) talep sorumluluğu pro closed no
- Jul 19 '06 tur>eng maktu zarar ve ziyan FIXED-RATE LOSSES AND DAMAGES pro closed ok
4 Jan 7 '05 tur>eng sahibi ve/veya maliki OWNER AN/OR POSSESSOR pro closed no
4 Dec 31 '04 eng>tur undertaking taahhüt pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search