Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 6 '17 por>eng soja desativada heat-treated soya beans pro closed ok
- Apr 3 '16 por>eng medidas de cálculo de probabilidades measures to calculate probabilities pro closed ok
4 Nov 3 '15 por>eng moto movement pro closed ok
4 Nov 3 '15 por>eng onuense UN (proposal) pro closed ok
4 Oct 28 '15 por>eng esquinadeira warping creel pro closed ok
4 Apr 29 '15 por>eng Microscopia Hematológica hematologic microscopy pro closed ok
- Apr 15 '15 por>eng Criação em Cativeiro captive breeding pro closed ok
4 Jan 12 '15 por>eng tutoramento staking pro closed ok
4 Jan 9 '15 por>eng amiréia starea pro closed ok
4 Jan 8 '15 por>eng estames diadelfos diadelphous stamen pro closed ok
4 Jan 7 '15 por>eng capítulo maduro ripe flower head pro closed ok
- Dec 9 '14 por>eng estande puro pure stand pro closed ok
4 Dec 6 '14 por>eng deiscentes dehiscents pro closed ok
4 Nov 26 '14 por>eng estacionalidade seasonability pro closed no
- Nov 19 '14 por>eng escarificação química chemical ripping pro closed ok
- Nov 9 '14 por>eng verminose helminthiasis pro closed ok
- Jul 16 '14 por>eng Esporocida sporicide pro closed ok
- Mar 6 '14 por>eng beneficiador de sementes seed improvement pro closed ok
4 Nov 25 '13 por>eng Túneis de adução headrace tunnels pro closed ok
4 Jun 8 '12 por>eng vedação regrowth (period) pro closed ok
- Jun 4 '12 por>eng Exatamente com o intuito aiming exactly pro closed ok
- Jan 29 '12 por>eng copo body pro open no
- Nov 30 '08 por>eng Dodecacloro pentaciclodecano Dodecachlor-penta-cyclodecan pro closed ok
Asked | Open questions | Answered