Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 4 '13 eng>ces Common agreed delays s běžným zpožděním dle dohody pro closed ok
4 Mar 19 '13 eng>ces discretion in the handling of bude (v řízeních...) postupovat podle vlastního uvážení pro closed ok
- Feb 28 '13 eng>ces shall be conclusively presumed bude závazné pro closed ok
4 Feb 24 '13 eng>ces registration záznam pro closed ok
4 Feb 24 '13 eng>ces personal license individuální licence pro closed ok
- Nov 27 '12 eng>ces compensation vyrovnání pro closed ok
4 May 28 '12 ces>eng s činností pro Objednatele na úkor Objednatele ...obtained when providing services to the Client to the detriment of the Client pro closed no
4 May 27 '12 ces>eng zhotovitel a objednatel contractor and client pro closed no
- May 27 '12 ces>eng vyplývající ze smluvních podmínek arising from contracting terms and conditions pro closed no
4 May 27 '12 ces>eng na základě této smlouvy pursuant to the present Agreement pro closed no
4 May 22 '12 eng>ces equal ve stejné výši pro closed no
4 May 22 '12 eng>ces referred to herein/therein na které se tato smlouva odkazuje pro closed no
NP May 10 '12 ces>eng dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti agreement to complete a job, agreement to perform work pro open no
- May 9 '12 ces>eng Zájemce Prospective Client pro closed no
- Mar 20 '12 eng>ces Event událost pro closed no
4 Mar 17 '12 eng>ces flat fee paušální částka pro closed no
- Jan 3 '12 eng>ces By, name, title podepsán, jméno, pozice pro closed ok
- Dec 30 '11 eng>ces reasonable přiměřený pro closed no
4 Dec 7 '11 eng>ces in which that period is to end if there is one ...ve kterém má dané období skončit, pokud takový den existuje... pro closed ok
- Oct 15 '11 eng>ces base facility charge paušální poplatek za poskytování vodovodních služeb pro closed ok
4 Oct 2 '11 eng>ces authority having jurisdiction kompetentní orgán pro closed no
4 Sep 22 '11 ces>eng vyúčtování plnění povinností settlement of contracted payments pro closed ok
- Aug 12 '11 ces>eng veřejná listina legal instrument pro closed ok
- Jul 26 '11 eng>ces valuation haircuts srážka při ocenění pro closed no
4 Jul 23 '11 eng>ces for not living up to za neplnění... pro closed ok
NP May 24 '11 ces>eng paragraf zákona písmeno Section 52 d), e), f) pro closed no
4 May 9 '11 eng>ces quotation obligation for exclusivity - year1: 500.000 It závazek objemu objednávek v rámci výhradního zastoupení - 500.000 kusů v 1. roce pro closed no
- May 2 '11 eng>ces allotment schedule rezervační plán pro closed no
3 May 2 '11 eng>ces non-commissionable nejsou předmětem provize pro closed no
- Apr 29 '11 eng>ces as amended from time to time jak může být následně upraveno... pro closed no
4 Apr 15 '11 eng>ces waiver of breach vzdání se nároků souvisejících s porušením pro closed no
4 Apr 6 '11 eng>ces PO objednávka pro closed ok
- Apr 1 '11 eng>ces (the) failure to require performance of any provision nevyžadování plnění jakéhokoliv ustanovení pro closed no
4 Jan 10 '11 eng>ces execute under hand opatřit listinu pouhým podpisem pro closed ok
- Oct 11 '10 eng>ces first pass yield výnos procesu pro closed ok
- Sep 17 '10 eng>ces ... "including but not limited to" ... mimo jiné včetně... pro closed ok
- Jun 15 '10 eng>ces No representation Neposkytnutí záruky informací pro closed no
2 Jun 15 '10 eng>ces NOW, THEREFORE, in consideration of these recitals and the agreements... proto s ohledem na tyto předpoklady a dohody pro closed no
- May 11 '10 eng>ces internal due diligence interní due diligence/prověrka společnosti pro closed no
4 Apr 21 '10 eng>ces deed of amendment dodatek ke smlouvě pro closed ok
4 Feb 7 '10 eng>ces For good and valuable consideration ... za řádné a přiměřené protiplnění pro closed no
4 Dec 7 '09 eng>ces contracts and agrees smluvně ujednává pro closed no
- Mar 28 '09 eng>ces spot or contract purchases spotové nebo smluvní (termínové) nákupy pro closed ok
4 Jan 14 '09 ces>eng Smlouva o společném postupu Joint/Concerted Action Agreement pro closed ok
4 Oct 6 '08 ces>eng spisová značka file no. pro closed ok
4 Oct 5 '08 eng>ces The corporation shal purchase, sell,....or ANTHICHRESIS all kinds of properties ....poskytne formou antichresis.... pro closed no
- Sep 8 '08 eng>ces permanent annual leave allocation nárok na zákonnou dovolenou u zaměstnanců na stálý pracovní poměr pro open no
- Aug 5 '08 eng>ces Statement about employment potvrzení o zaměstnání pro closed no
- Jun 26 '08 eng>ces holiday year rok pro účely výpočtu nároku na dovolenou pro closed no
4 Jun 18 '08 eng>ces full legal capacity and all requisite corporate power plná právní způsobilost a veškerá nezbytná obchodní práva pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search