Member since Aug '08

Working languages:
German to Finnish
Finnish to German
English to Finnish
Swedish to Finnish

Tarja Braun
Excellent quality

Germany
Local time: 10:09 CEST (GMT+2)

Native in: Finnish Native in Finnish
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
7 positive reviews
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
ReligionPoetry & Literature
PhilosophyMedia / Multimedia
Marketing / Market ResearchJournalism
Cinema, Film, TV, DramaCooking / Culinary
Art, Arts & Crafts, PaintingArchitecture

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 152, Questions answered: 51, Questions asked: 22
Portfolio Sample translations submitted: 4
Swedish to Finnish: Health Care - Movie Voice Over
General field: Medical
Detailed field: Media / Multimedia
Source text - Swedish
Cystnjure är en ganska ovanlig sjukdom, men ärftlig. Om en förälder har sjukdomen, är risken 50 procent att även barnet får den.
Hos de flesta märks inte sjukdomen förrän i 30-årsåldern – eller ännu senare. Det första tecknet kan vara högt blodtryck, diffus smärta eller urinvägsinfektioner. Om en läkare undersöker njurarna med ultraljud då, så kan man se att förändringarna redan har startat.
Translation - Finnish
Polykystinen munuaistauti on harvinainen perinnöllinen sairaus. Jos tämä tauti on toisella vanhemmista, lapsen riski sairastua siihen on 50 %.
Useimpien kohdalla sairaus huomataan aikaisintaan 30 vuoden iässä – tai vieläkin myöhemmin. Ensimmäinen merkki voi olla korkea verenpaine, epäselvä kipu tai virtsatietulehdukset. Kun lääkäri tutkii munuaiset ultraäänen avulla, muutosten alkamisen voi nähdä.
German to Finnish: Tourism - Website Localization
General field: Marketing
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - German
Die über 5000 Jahre alte Kultur Omans ist allgegenwärtig, aber nicht immer offensichtlich. Studienreisen unter kompetenter Leitung bieten die einzigartige Möglichkeit, das Land und die Zeichen und Relikte seiner ereignisreichen Vergangenheit aus nächster Nähe zu erleben.

Man lernt die Spuren der langen Seefahrtstradition aus den Stimmen, Gesichtern, den Gebäuden und Bräuchen der Menschen zu lesen. Die Märchengestalt Sindbad wird so zu Leben erweckt, bekommt ein neues Gesicht. Schemenhaft schälen sich die Silhouetten der Heiligen Drei Könige aus den Weihrauchschwaden im Suq.

Der scharfe Duft der Gewürznelken beschwört Bilder aus dem fernen Sansibar herauf. Das Land ist voller geschichtsträchtiger Zeichen und Momente, man muss sie nur zu sehen lernen und zu deuten wissen.
Translation - Finnish
Omanin 5000-vuotinen kulttuuri on aina läsnä, mutta ei aina näkyvä. Pätevän oppaan johtamat opintomatkat ovat erinomainen mahdollisuus tutustua maahan ja sen tapahtumarikkaan menneisyyden merkkeihin ja jäännöksiin.

Näin voi oppia lukemaan pitkän merenkulkuperinteen jättämät merkit ihmisten äänistä, kasvoista, rakennuksista ja ihmisten tavoista. Satuhahmo Sindbad herää eloon, saa uudet kasvot. Hämärästi itämaan tietäjien ääriviivat hahmottuvat basaarin suitsukesavussa.

Mausteneilikoiden pistävä tuoksu tuo mieleen kuvia kaukaisesta Sansibarista. Maa on täynnä historiallisia merkkejä ja hetkiä, ne täytyy vain osata nähdä ja tulkita.
Finnish to German: Occupational Safety - Company News
General field: Marketing
Detailed field: Advertising / Public Relations
Source text - Finnish
Suomessa lait ja asetukset antavat yrityksille raamit turvallisuustoiminnan organisoimiseksi. Lain mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työhön ja työympäristöön. Laki velvoittaa työnantajaa ottamaan huomioon työstä aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Sama velvoite koskee myös henkisen kuormittumisen ehkäisemistä. Laissa on myös työntekijää koskevia velvoitteita, muun muassa ilmoitusvelvollisuus työturvallisuuspuutteista. Laki edellyttää myös, että turvallisuus ja terveysasiat hoidetaan yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kesken.

Ongelmat työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa pitäisi nähdä samoin kuin mikä tahansa häiriö tuotannossa: prosessihäiriönä, jonka syyt selvitetään. Samalla pyritään estämään vastaava häiriö tulevaisuudessa. Turvallisuutta ja hyvinvointia on johdettava kuten muitakin toimintoja organisaatiossa: suunnittelemalla, asettamalla tavoitteita, mittaroimalla ja seuraamalla tulosta.Turvallisuuden mittaamisen avulla toiminnasta saadaan suunnitelmallista.
Translation - German
In Finnland wird die Sicherheit im Rahmen der Gesetze und Verordnungen organisiert. Nach dem Gesetz hat jeder Arbeitsnehmer das Recht, in einer sicheren und gesunden Umgebung zu arbeiten. Das Gesetz verpflichtet die Arbeitgeber, alle arbeitsbedingten Gefahrenpotenziale zu beachten und alle festgestellten Mängel zu beseitigen. Dasselbe gilt auch für die Prävention von psychischen Belastungen. Nach dem Gesetz hat auch der Arbeitnehmer Verpflichtungen – er muss die in der Arbeitssicherheit festgestellten Mängel melden. Das Gesetz schreibt auch vor, dass die Sicherheits- und Gesundheitsangelegenheiten gemeinsam vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Angriff genommen werden.

Probleme in Arbeitssicherheit und Wohlergehen müssen genauso wie die Probleme in der Produktion behandelt werden: als Störungen im Prozess, deren Ursachen geklärt werden. Gleichzeitig will man eine ähnliche zukünftige Störung verhindern. Sicherheit und Wohlergehen brauchen ein ähnliches Management wie alle anderen Aufgabenbereiche in der Organisation: durch Planung, Zielsetzung, Messungen und Analyse der Resultate. Durch Sicherheitsmessungen wird der Betrieb planmäßig.
English to Finnish: Music History - Book Translation
General field: Art/Literary
Detailed field: Music
Source text - English
THE MEDIEVAL MUSICAL WORLD

The Middle Ages in Europe cover roughly the
period between the collapse of the Roman Empire
and the Renaissance, a huge span of time. In
musical terms they not only saw the emergence of
the Christian church as a major force and influence
on musical styles and traditions, but also a diverse
range of non-liturgical musics, especially love and
epic songs. The political landscape of medieval
Europe was complex and in flux, with many
competing kingdoms, city states and centers of
ecclesiastical power. Contact between these was
extensive, through trade, inter-dynastic marriages
and wars, but the overall picture remained one
of a mosaic of centers of regional power, even if
they did fall under the purview of a supra-national
authority such as the Holy Roman Emperor or
the Pope. Consequently the musical reality was
similarly complex, although the influence of the
church, especially that of Rome, did have some
unifying effect on liturgical music.
There is some evidence for extant song traditions
during the early Middle Ages, for instance the
existence of Germanic and Scandinavian epics
such as the Nibelungenlied and sagas. Although
it is presumed that these were sung, the earliest
actual evidence for this comes from a fragment
of the German Petruslied which dates to around
850.
Translation - Finnish
KESKIAJAN MUSIIKKIMAAILMA

Keskiaika kattaa Euroopassa suurin piirtein Rooman valtakunnan kukistumisen ja renessanssin välisen ajan eli melko pitkän ajanjakson. Tämän ajanjakson aikana kristillisellä kirkolla oli suurin mahti ja vaikutus musiikin eri tyylilajeihin ja perinteisiin, mutta sinä aikana syntyi myös paljon maallista musiikkia, erityisesti rakkauslauluja ja eeppisiä lauluja. Keskiaikaisen Euroopan poliittinen maisema oli monisäikeinen ja jatkuvassa muutostilassa lukuisine kilpailevine kuningaskuntineen, kaupunkivaltioineen ja kirkollisen vallan keskuksineen. Nämä olivat yhteydessä toisiinsa kaupanteon, hallitussukujen välisten naimakauppojen ja sotien välityksellä, mutta yleiskuvaksi jää paikallisten valtakeskusten mosaiikki, vaikka valtakeskukset olivatkin sellaisten ylikansallisten auktoriteettien kuin Pyhän Rooman keisarin tai paavin vaikutusvallassa. Niin myös musiikin maailma oli yhtä monisäikeistä, joskin kirkon, erityisesti Rooman kirkon, vaikutus yhtenäisti liturgista musiikkia.
Varhaiskeskiajan lauluperinteistä on säilynyt joitakin todisteita: esimerkiksi germaaniset ja skandinaaviset eeppiset teokset, kuten Nibelungenlied ja saagat. Vaikka oletetaankin, että niitä laulettiin, ensimmäiset todisteet siitä löytyvät germaanisesta Petrusliedistä, joka ajoitetaan noin vuoteen 850.

Translation education Master's degree - University of Cologne
Experience Years of experience: 34. Registered at ProZ.com: Jan 2008. Became a member: Aug 2008.
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint, SDL TRADOS, STAR Transit
Forum posts 72 forum posts
Website http://www.tarjabraun.de
CV/Resume CV will be submitted upon request
Professional practices Tarja Braun endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.0).
Bio
German and Swedish studies at the language institute for translators and interpreters in Tampere/Finland.

German and Scandinavian philology and philosophy at the University of Cologne/Germany.

8 years experience as a freelance translator, mostly translating technical documents (IT, Hi-tech, electronics) and cultural books (artist bios, art theory, architecture).

12 years sales and marketing experience in the IT industry.

9 months business development and sales experience in the localization industry.

Return to translation business, fulltime freelance translator again from October 2006.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 156
PRO-level pts: 152


Top languages (PRO)
English to Finnish76
German to Finnish36
Finnish to German36
German to English4
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering72
Bus/Financial36
Other16
Art/Literary8
Medical8
Pts in 2 more flds >
Top specific fields (PRO)
Finance (general)20
Poetry & Literature12
Construction / Civil Engineering12
Electronics / Elect Eng12
IT (Information Technology)8
Medical (general)8
Chemistry; Chem Sci/Eng8
Pts in 15 more flds >

See all points earned >
Keywords: marketing translations, copywriting, proofreading, fast service, reliable, excellent quality


Profile last updated
Mar 16


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search