Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 17 '11 pol>eng zespół zabudowy complex building development pro closed ok
- Jan 18 '05 eng>pol control rod guide columns kolumny prowadnic prętów regulacyjnych pro open no
- Feb 22 '05 eng>pol somnolence Somnolencja pro closed ok
- Dec 1 '05 eng>pol free lease darmowe użyczenie pro open no
- Dec 14 '11 pol>eng wybielanie nakładkowe teeth whitening/bleaching trays pro closed ok
- Apr 17 '07 eng>pol perfection of the security interest udoskonalenie/wzmocnienie zabezpieczenia pro closed ok
- Mar 6 '11 pol>eng Braki zębowe tooth/teeth deficiencies pro closed ok
- Mar 3 '11 pol>eng styk kultur encounter of cultures easy closed ok
- Mar 3 '11 pol>eng poszukiwanie i wydobycie (ropy naftowej i gazu) search and extraction of oil and gas (deposits) pro closed ok
- Mar 3 '11 pol>eng prawo refleksowe reflexive law pro open no
- Mar 3 '11 pol>eng zgodnie z art. X Kodeksu Pracy on the basis of article X of the Labor Code pro closed no
- Mar 3 '11 pol>eng świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy benefits guaranteed/provided by provisions of law pro closed no
4 Aug 14 '09 eng>pol advice about becoming pregnant (po)rady dotyczące zajścia w ciążę easy closed no
- Aug 21 '08 pol>eng prawo do kultywowania pamięci zmarłych righ to honor (the memory of) the deceased pro closed ok
4 Aug 12 '08 pol>eng Czynność przysparzająca legal incremental act pro closed no
- Aug 11 '08 eng>pol purchasing licensee licencjobiorca pro just_closed no
4 Aug 8 '08 pol>eng zdjęcie sejsmiczne seismic image pro closed no
- Aug 6 '08 pol>eng obrót prawny legal relations pro closed no
- Aug 6 '08 pol>eng orzecznictwo a efektywność judykatury jurisdiction/judicial decisions and judicature effectiveness pro closed no
- Jul 31 '08 eng>pol permitted assignee uprawniony cesjobiorca/cesjonariusz pro closed ok
- Aug 4 '08 pol>eng przedmiotowe prawo jazdy the subject driver's license pro closed ok
- Aug 6 '08 pol>eng ograniczenie wolności działalności gospodarczej restriction on the freedom of business activity pro closed ok
- Jun 11 '08 pol>eng Nie rydzykuj! Stop RYDZYK-ing! pro closed ok
- Jun 10 '08 eng>pol supportable obsługiwany pro closed no
1 Jun 6 '08 eng>pol stained glass szkło witrażowe easy closed no
- Jun 6 '08 eng>pol discoverable bardziej odkrywczy pro closed ok
- Jun 6 '08 pol>eng prowadzona przez headed by pro closed no
- Jun 2 '08 eng>pol resident vs. domiciled mieszkaniec vs. zamieszkały pro just_closed no
- May 30 '08 pol>eng przedmiot prawa autorskiego subject to copyright pro closed no
- May 29 '08 pol>eng Napić się wina do obiadu have some wine at dinner easy closed no
- May 27 '08 pol>eng opłacić pismo procesowe pay for the procedural writ pro closed ok
- May 26 '08 eng>pol burry w łupinie pro closed ok
- May 23 '08 eng>pol judicial and non-judicial representation reprezentacja sądowa i pozasądowa easy closed no
- May 21 '08 eng>pol feelings of efficacy poczucie skuteczności pro closed ok
4 May 21 '08 pol>eng Proponent proponent/mover easy closed no
- May 21 '08 pol>eng automat nie rozmienia monet doesn't return coins pro closed no
- May 21 '08 eng>pol dekretacja decretation pro closed no
- May 20 '08 pol>eng Ad. ref easy closed ok
- May 20 '08 eng>pol acquest spółka nabywców pro closed ok
4 May 19 '08 eng>pol trustee członek zarządu/powiernik pro closed ok
- May 19 '08 eng>pol subsequent następny /następujący pro closed no
- May 19 '08 eng>pol company benefits świadczenia pro closed ok
- May 19 '08 eng>pol Pre-Job Safety Hazard Assessment ocena ryzyka zawodowego przed podjęciem/rozpoczęciem pracy pro closed no
- May 14 '08 pol>eng czynności polubowne friendly/peaceful/amicable settlement pro closed no
- May 13 '08 pol>eng zapłata świadczeń pieniężnych pecuniary performance pro closed no
- May 13 '08 pol>eng dochodzić roszczeń odszkodowawczych to assert a claim for damages pro closed no
- May 13 '08 pol>eng sprawca wypadku perpetrator of an accident pro closed no
- Apr 27 '08 pol>eng uwzględnić uwagi allow for/conform to pro closed ok
NP May 6 '08 eng>pol draw-tube tuleja wysuwana pro just_closed no
- May 12 '08 pol>eng pochodzący z przestępstwa originating/deriving from crime pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search