Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 7 pol>eng w powierzonych mi zadaniach indywidualnych in individual tasks entrusted to me pro closed ok
- May 7 pol>eng w celu lepszej prezentacji mojej kandydatury. to present myself better as a candidate pro closed no
4 Oct 16 '17 pol>eng służebność przejścia, przejazdu, przechodu oraz znoszenia easement of passage, right of way, and transit pro closed ok
2 Jun 1 '17 pol>eng exemplification egzemplifikacja pro closed ok
- Sep 5 '15 pol>eng Urządzenie (tutaj) facility pro closed no
- Sep 2 '15 pol>eng zgodny ze stanem aktualnym consistent with the current state pro closed ok
- Dec 10 '14 pol>eng zobowiązuje się zatrudnić agrees to employ pro closed no
- Dec 10 '14 pol>eng w ramach umowy o pracę under the employment contract pro closed no
- Jul 9 '14 pol>eng ponoszone nakłady expenditure incurred pro closed no
- Dec 9 '12 pol>eng podział alokacji allocation distribution pro closed no
- Sep 27 '12 pol>eng Osoba fizyczna an individual pro open no
- Aug 26 '12 pol>eng oferta zaangażowania commitment offer pro open no
4 Jun 25 '12 pol>eng Porozumienie międzygminne agreement between the involved communes/municipalities pro closed ok
4 Jun 21 '12 pol>eng na które ma być przeprowadzony which are to be proved pro closed ok
- Apr 22 '12 pol>eng bo o nich mowa w tej części tekstu since they are referred to in this section of the text pro closed ok
- Apr 14 '12 pol>eng informacja korygująca adjusting information/data pro closed ok
- Mar 2 '08 pol>eng Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska Municipal Management and Environment Protection Department pro closed no
Asked | Open questions | Answered