Member since Nov '08

Working languages:
English to Romanian
French to Romanian
Italian to Romanian
Romanian to English

Cornelia Serban
English to Romanian
Cristina Bolohan
MA in Translation Theory and Practice

Suceava, Suceava, Romania
Local time: 15:35 EET (GMT+2)

Native in: Romanian (Variant: Romania) Native in Romanian
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
17 positive reviews
2 ratings (5.00 avg. rating)
This person has helped to localize ProZ.com into Romanian
This person is a top KudoZ point holder in English to Romanian
  Display standardized information
User message
Member of the Babylon Outreach Program for Translators (Babylon - Provider of translation and dictionary solutions)
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Expertise
Specializes in:
Medical (general)Education / Pedagogy
Computers (general)Cosmetics, Beauty
PsychologyTourism & Travel
Electronics / Elect Eng

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 695, Questions answered: 321, Questions asked: 959
Project History 12 projects entered    10 positive feedback from outsourcers

Payment methods accepted Visa, Wire transfer, PayPal, Skrill
Portfolio Sample translations submitted: 6
English to Romanian: European Union's High Court rejects EU Antitrust Regulators' Appeal in Volkswagen Case
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
European Union's High Court rejects EU Antitrust Regulators' Appeal in Volkswagen Case

BRUSSELS, Belgium, (AP)- The European Union's high court threw out an appeal Thursday by EU antitrust regulators against a lower court's ruling that overturned their decision to fine Volkswagen euro 30.96 million ($39.39 million) for alleged price fixing.

The decision ia a setback for the European Commission, which fined VW in 2001 claiming the German car maker had reached agreements with dealers to fix the price of its Passat model in the German market. An EU court annuled that ruling in 2003 saying that the EU regulators failed to prove "any actual acquiescence by the dealres" in VW's call not to discount the car.

The Luxembourg-based European Court of Justice dismissed the Commission's appeal, saying VW's urging of dealers not to sell below a recommendable price did not constitute an anticompetitive agreement as defined by EU antitrust rules.
Translation - Romanian
Curtea Supremă a Uniunii Europene respinge apelul Autorităţii Europene de Reglementare Antitrust în cazul Volkswagen

BRUXELLES, Belgia, (AP)- Curtea Supremă a Uniunii Europene a respins marți apelul înaintat de Autoritatea Europeană de Reglementare Antitrust împotriva sentinţei unei instanţe inferioare care a anulat decizia de amendare a firmei Volkswagen cu suma de 30,96 milioane euro (39,39 milioane $) pentru o presupusă fixare de preţ.
Decizia reprezintă un regres pentru Comisia Europeană care a amendat VW în 2001 susţinând că producătorul german de maşini a încheiat acorduri cu comercianţii în vederea fixării unui preţ pentru modelul Passat pe piaţa germană.
O curte europeană a anulat acea decizie în 2003 afirmând că, de fapt, comisarii europeni nu au reuşit să demonstreze „consimţământul tacit al comercianţilor” la solicitarea VW de a nu micşora preţul maşinii.
Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg a respins apelul Comisiei afirmând că îndemnul adresat de VW comercianților de a nu vinde sub preţul propus de vânzare nu a reprezentat un acord anticoncurenţial astfel cum este definit de normele antitrust ale UE.
English to Romanian: Constrained Acetabular Liners
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - English
Constrained Acetabular Liners

Description

The xxx and xxx Constrained Acetabular Liners (or inserts) are devices with several components. The components include constrained acetabular liners, constraining/reinforcing rings, and peripheral bone screws (xxx only). The hollow spherical constrained acetabular liners, compressed of ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE), fits into the metal acetabular shell and articulates with the spherical metal femoral heads of total hip replacement systems (28mm and 32mm). The xxx liner can be used with xxx, xxx, xxx and xxx series metal acetabular shells. The xxx liner can be used with xxx and xxx metal acetabular shells. The xxx liner is locked in place with peripheral bone screws. The peripheral bone screws are available in 3.5 and 5.0mm diameters and varying lengths (25 to 55mm). The xxx liner is locked in place with a locking ring supplied with the metal acetabular shell. The UHMWPE liners have slight equatorial overlap to allow for mechanical capture of the femoral head.
The constraining/reinforcing rings are made of titanium alloy (Ti-6Al-4V ELI). The xxx metal ring fits into a groove on the outer surface of the liner. The xxx metal ring fits into a circumferencial groove within the face of the liner. These rings reinforce the capture of the femoral head in the liners.
The xxx Constrained Acetabular Liner is available with either a neutral (0°) or an offset (10°) face angle. In the offset face angle liner, the rim of the liner sits at a 10° angle to the rim of the metal acetabular shell. The orientation of this 10° can be rotated a full 360° around the rim of the metal acetabular shell. The xxx Constrained Acetabular Liner is available with a neutral (0°) face angle (lip).
The xxx constrained liner is available in medium (M) series, large (L) series and extra large (XL) series configurations. The xxx constrained liner is available in numerous sizes in 2mm increments to fit xxx and xxx metal acetabular shells sized 48 to 74mm.

Materials
ASTM F-648 Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHWMPE)
ASTM F-136 Titanium 6Al-4V ELI alloy

Indications
The xxx and xxx Constrained Acetabular Liners are indicated for use as components of a total hip prosthesis in primary or revision patients at high risk of hip dislocation due to a history of prior dislocation, bone loss, joint or soft tissue laxity, neuromuscular disease or intraoperative instability.

Contraindications
Any infection in or about the hip joint.
Bone or musculature compromised by disease, infections or prior implantation, which cannot provide adequate support or fixation for the prosthesis.
Skeletal immaturity.
Translation - Romanian
Inserturi acetabulare retentive

Descriere

Inserturile acetabulare retentive xxx şi xxx reprezintă dispozitive care includ o serie de componente. Acestea sunt inserturile acetabulare retentive, inelele retentive/de ranforsare şi şuruburile ortopedice periferice (doar cele de tip xxx). Inserturile acetabulare retentive sferice cavitare obţinute prin comprimarea polietilenei cu greutate moleculară foarte înaltă (UHMWPE) se fixează în cupa acetabulară metalică şi se îmbină cu capetele femurale sferice de metal ale sistemelor de proteze totale de şold (28 mm şi 32 mm). Insertul xxx poate fi utilizat împreună cu cupele acetabulare metalice cu seriile xxx, xxx, xxx şi xxx iar insertul xxx cu cele de tip xxx şi xxx. Insertul xxx este fixat cu ajutorul şuruburilor ortopedice periferice. Diametrul acestora poate varia între 3,5 şi 5 mm iar lungimea între 25 şi 55 mm. Insertul xxx este fixat cu ajutorul unui inel de blocare furnizat împreună cu cupa acetabulară metalică. Inserturile UHMWPE prezintă o uşoară suprapunere ecuatorială pentru a permite prinderea mecanică a capului femural.
Inelele retentive/de ranforsare sunt fabricate din aliaj de titan (Ti-6Al-4V ELI). Inelul metalic xxx se fixează într-o canelură aflată pe suprafaţa exterioară a insertului. Inelul metalic xxx se fixează într-o canelură circulară de pe suprafaţa insertului. Inelele contribuie la buna fixare a capului femural în insert.
Insertul acetabular retentiv xxx este disponibil în varianta cu unghi de suprafaţă neutru (0°) sau cu compensare (10°). În cazul insertului cu unghi de suprafaţă cu compensare, marginea insertului se află la un unghi de 10° faţă de marginea cupei acetabulare metalice. Unghiul de 10° poate fi orientat prin rotirea completă cu 360° în jurul marginii cupei acetabulare metalice. Insertul acetabular retentiv xxx este disponibil în varianta cu unghi de suprafaţă neutru (0°) (muchie).
Există trei tipuri de insert retentiv xxxL: mediu (M), mare (L) şi foarte mare (XL). Insertul retentiv xxx este disponibil în diverse mărimi cu posibilitate de reglare la intervale de 2 mm pentru a corespunde cupelor acetabulare metalice xxx şi xxx cu dimensiuni cuprinse între 48 şi 74 mm.

Materiale
Polietilenă cu greutate moleculară foarte înaltă (UHMWPE) ASTM F-648
Aliaj 6Al-4V ELI de titan ASTM F-136

Indicaţii
Se recomandă utilizarea inserturilor acetabulare retentive xxx şi xxx sub formă de componente ale protezei totale de şold la pacienţii cu implanturi primare sau de revizie cu risc ridicat de dislocare a şoldului ca urmare a unor antecedente de dislocare anterioară, pierdere de masă osoasă, laxitatea structurilor tisulare moi sau articulare, boală neuromusculară sau instabilitate intraoperatorie.
Inserturi acetabulare retentive

Contraindicaţii

Orice infecţie la nivelul sau în jurul articulaţiei coxofemurale.
Os sau musculatură afectate de boală, infecţii sau implant anterior, care nu pot asigura susţinerea sau fixarea adecvată a protezei.
Imaturitate scheletică.
French to Romanian: Transformateurs
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Engineering (general)
Source text - French
Interviewé:
Cela fait plusieurs années que nous avons cessé de produire ce type de transformateur: essentiellement parce que les transformateurs sous huile sont caractérisés par des coûts d'installation et de maintenance supérieurs. Par ailleurs ils sont moins sûrs que les transformateurs isolés sous résine. Notre production est axée sur des produits gage de haute qualité et de sécurité, aussi avons-nous fort logiquement privilégié les transformateurs isolés sous résine.
Reporteur:
Bien, puisque nous parlons de qualité, je souhaiterais poser une question précise à Franco Marini: quels sont les éléments qualitatifs spécifiques d'un transformateur moyenne - basse tension isolé sous résine et quelle est la position de EDM par rapport à de tels aspects?
Interviewé:
Le premier de ces éléments est la fiabilité. La fiabilité, cela veut dire que le transformateur doit être dimensionné de façon à ne pas stresser les matériaux isolants, ni au plan diélectrique ni au plan thermique.
Reporteur:
Pour allonger la durée de vie du transformateur?
Interviewé:
Bien sûr parce que la durée de vie d'un transformateur dépend des matériaux isolants. Aussi, la durée de vie du transformateur est-elle d'autant plus longue que ses matériaux sont bien dimensionnés et gage de bonne condition de fonctionnement. Le second aspect est la facilité d'installation, cette qualité signifie disposer d'une série d'accessoires permettant une installation dans les situations et les conditions les plus diverses; sans compter la possibilité de transporter facilement de grandes quantités d'énergie sur le côté basse tension, en utilisant par exemple les canalisation électrique préfabriqué Zucchini dont toute notre gamme de transformateurs est équipée. Le troisième élément est la sécurité environnementale, en effet la majeure partie des matériaux que nous utilisons sont recyclables. Par ailleurs, nous avons conçu et réalisé des transformateurs à basse émission électromagnétique, de telle sorte qu'ils puissent être installés à proximité de lieux de travail et en contact direct avec le centre de charge.
Translation - Romanian
Persoană intervievată:
Am oprit fabricarea acestui tip de transformator de mai mulţi ani: în principal, deoarece transformatoarele în ulei se disting prin costuri ridicate de instalare şi întreţinere. Pe de altă parte, sunt mai puţin sigure decât transformatoarele izolate în răşină.
Producţia noastră se axează pe produse de înaltă calitate şi siguranţă, prin urmare am susţinut în mod sistematic transformatoarele izolate în răşină.
Reporter:
Întrucât discutăm de calitate, aş dori să adresez o întrebare domnului Franco Marini: care sunt aspectele calitative specifice ale unui transformator de medie şi joasă tensiune izolat în răşină şi care este poziţia EDM în raport cu acestea?
Persoană intervievată:
Primul dintre aspecte este fiabilitatea. Aceasta înseamnă că transformatorul trebuie dimensionat astfel încât să se armonizeze cu materialele izolante, atât din punct de vedere dialectic cât şi termic.
Reporter:
Pentru a prelungi durata de funcţionare a transformatorului?
Persoană intervievată:
Desigur, deoarece aceasta depinde de materialele izolante.
De asemenea, durata de funcţionare a unui transformator este cu atât mai mare cu cât materialele sunt bine dimensionate şi garantează funcţionarea în bune condiţii. Al doilea aspect este reprezentat de uşurinţa de instalare, ceea ce înseamnă dispunerea de o serie de accesorii care permit instalarea în cele mai diverse situaţii şi condiţii, precum şi posibilitatea de a transporta uşor cantităţi mari de energie pe partea de joasă tensiune, utilizând, spre exemplu, canalizarea electrică prefabricată Zucchini cu care este echipată întreaga noastră gama de transformatoare.
Cel de-al treilea aspect este siguranţa mediului, prin urmare marea majoritate a materialelor utilizate sunt reciclabile.
Pe de altă parte, am conceput şi fabricat transformatoare care generează un nivel redus de emisii electromagnetice pentru a fi instalate în apropierea posturilor de lucru şi în contact direct cu centrul de producţie.
Italian to Romanian: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - Italian
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto XXX, nato a XXX (Romania) il XXX residente a Via XXX, n.X, consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
- che il giorno XXX è deceduto in XXX, ove era domiciliato in vita, il proprio padre signor XXX nato a XXX (Romania)
- già XXX (Ungheria) il XXX lasciando a succedergli il coniuge superstite signora XXX nata a XXX (XXX), il XXX, residente a XXX, Via XXX, n.X, e i due figli XXX nata a XXX (Romania) il XXX, residente a XXX, Via XXX, n.X, e XXX sottoscritto;
- che il defunto, con testamento olografo pubblicato a rogito dott. XXX in XXX, XXX rep.n. XXX, registrato a XXX il XXX al n. XXX, ha disposto unicamente della comproprietà di una porzione di fabbricato ad uso ambulatorio in XXX, Via XXX n. X ;
- che pertanto per tutti gli altri beni immobili, mobili e crediti spettanti al defunto, si è apertal successione per legge a favore dei suddetti coniuge XXX e figli XXX e XXX per 1/3 (un terzo) ciascuno;


Translation - Romanian
DECLARAŢIE DE NOTORIETATE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
(Art. 76 al D.P.R. nr.445 din 28 decembrie 2000)
Subsemnatul XXX, născut în XXX (România), la data de XXX, domiciliat în XXX, Via XXX, nr.X, cunoscând consecinţele penale referitoare la declaraţiile false sau mincinoase
DECLAR
- că la data de XXX a decedat în XXX (unde şi-a avut şi domiciliul cât a fost în viaţă), domnul XXX, tatăl meu, născut în XXX (România) - XXX (în limba maghiară), la data de XXX, lăsând moştenitori pe soţia supravieţuitoare, doamna XXX, născută în XXX (XXX), la data de XXX, domiciliată în XXX, Via XXX, nr. X şi cei doi copii, XXX născută la XXX (România), la data de XXX, domiciliată în XXX, Via XXX, nr.X şi subsemnatul XXX;
- că defunctul, prin testamentul olograf nr. XXX, întocmit ca act notarial la data de XXX şi înregistrat la XXX la data de XXX cu numărul XXX, de către dl XXX, notar în XXX, a dispus numai cu privire la coproprietatea unei părţi a clădirii unde funcţionează ambulatoriul din XXX, Via XXX, nr. X;
- că în ceea ce priveşte toate celelalte bunuri mobile şi imobile şi creanţe cuvenite ale defunctului, s-a deschis succesiunea în temeiul legii în favoarea susnumiţilor XXX, soţia supravieţuitoare, şi a copiilor, XXX şi XXX, câte 1/3 (o treime) fiecare;
Romanian to French: Termeni şi condiţii de utilizare
General field: Law/Patents
Detailed field: Law: Contract(s)
Source text - Romanian
Clientul beneficiază de remedierea cu titlu gratuit a tuturor defecţiunilor de material sau de manoperă constatate.
Garanţia nu acoperă:
- cheltuielile de întreţinere suportate de client conform recomandărilor producătorului;
- înlocuirea pieselor supuse uzurii normale (bujii, filtre, curele, becuri, siguranţe, anvelope, ştergătoare, garnituri etc);
- defecţiuni produse de următoarele cauze externe:
● nerespectarea recomandărilor producătorului;
● pete cauzate de poluarea atmosferică;
● utilizarea de combustibil care nu are caracteristicile recomandate de producător;
● montarea unor accesorii neagreate de producător;
● montarea unor accesorii agreate de producător, dar instalate fără respectarea recomandărilor acestuia;
Translation - French
Le client bénéficie de la réparation gratuite de tous les défauts de matériel ou de main-d’œuvre constatés.
La garantie ne couvre pas:
- les frais d’entretien supportés par le client conformément aux recommandations du producteur;
- le remplacement des pièces soumises à l’usure normale (bougies, filtres, courroies, ampoules, lampes fusibles, pneus, essuie-glaces, garnitures, etc.);
- défections provoquées par les causes externes suivantes:
● non-respect des recommandations du producteur;
● taches causées par la pollution de l’air;
● l’emploi d'un combustible qui n'a pas les caractéristiques recommandées par le producteur;
● le montage des accessoires non-agréés par le producteur;
● le montage des accessoires agréés par le producteur, mais installés sans l’observance des recommandations du producteur.
Romanian to English: Italian menu
General field: Other
Detailed field: Cooking / Culinary
Source text - Romanian
File de Dorada rosie fripta in unt, servita cu polenta nero di sepia, rosii chery sote, spanac baby, sos de hrean
Lup de mare salbatic servit cu anghinare sote, cartofi fondant, crema de praz si bouillon de peste cu vin rosu
Muschiulet de porc in crusta de parmezan cu busuioc servit cu cortofi dulci, dovlecei si pere la cuptor
Piept de rata afumat cu lemn de stejar, imblanzit cu sorbeto de pere, piersica la gratar, salata untisor si reductie de vin Porto
Inel din crema de mascarpone,dulceata de caise in mantie de migdale si fulgi de foietaj
Translation - English
Fillet of Red sea bream fried in butter, served with squid ink polenta, sautéed cherry tomatoes, baby spinach & horseradish sauce
Wild European sea bass served with sautéed artichoke, fondant potatoes, creamed leek and fish bouillon with red wine
Tenderloin of pork in a parmesan crust with basil served with sweet potatoes, courgette and roasted pears
Oak smoked duck breast tempered with a pear sorbet, grilled peaches, lesser celandine salad and a port wine jus
Mascarpone cream ring with apricot confiture in an almond and puff pastry flake crust

Glossaries Cristina Bolohan
Translation education Master's degree - Stephen the Great University, Suceava
Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Mar 2008. Became a member: Nov 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
English to Romanian
Credentials English to Romanian (Romanian Ministry of Justice, verified)
Romanian to English (Romanian Ministry of Justice, verified)
French to Romanian (Romanian Ministry of Justice, verified)
Memberships N/A
Software Across, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Catalyst, Dreamweaver, Indesign, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, iQube, Poedit, SDL Trados Studio 2019, Trados Studio 2011, Trados Studio 2014, Trados Studio 2015, Tstream Editor, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordbee, Wordfast, XTM, XTRF Translation Management System
CV/Resume CV will be submitted upon request
Events and training
Conferences attended
Professional practices Cristina Bolohan endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio

Full-time freelance translator since 2007

 

Official EU documents

Verbatim reports | Amendments | Draft reports | Petitions

Legal documents 

Contracts | End User License Agreements


Education
 

Training sessions | Transcripts | Diplomas | E-learning

Medical

IFUs | PILs | SOPs | SmPCs | Dentistry | Website localization | Clinical trials

Technical/Electronics

Technical data sheets and leaflets | Instruction manuals

Computers/IT 

Smartphone applications | Website localization | User manuals | SAP

Business and finance
Website localization | Business practices

Marketing

Marketing presentations and articles | Surveys | e-Commerce research

Management

Management scenarios | Training | HR documents
                                                                                 

Transcreation

TV commercials and print ads

Games

Website localization | Toy instructions | iPhone games | Disney Channel games

Tourism

Website localization | Tourist brochures

Cosmetics/Beauty
Hair care product brochures | Cosmetic products and devices

Other
Real Estate | Tender documentation | Agriculture | Fisheries | Safety and Health | Dating websites  
          

 

 

 

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 735
PRO-level pts: 695


Top languages (PRO)
English to Romanian635
Romanian to English28
Italian to Romanian12
French to Romanian8
Romanian to French4
Pts in 2 more pairs >
Top general fields (PRO)
Other179
Tech/Engineering132
Medical116
Art/Literary96
Bus/Financial68
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Other180
Medical (general)68
Medical: Health Care44
Aerospace / Aviation / Space40
Law (general)24
Finance (general)24
Mechanics / Mech Engineering24
Pts in 39 more flds >

See all points earned >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects12
With client feedback10
Corroborated9
100% positive (10 entries)
positive10
neutral0
negative0

Job type
Translation12
Language pairs
English to Romanian6
Italian to Romanian4
French to Romanian3
Specialty fields
Law (general)2
Engineering (general)2
Law: Contract(s)1
Cosmetics, Beauty1
Fisheries1
Agriculture1
Computers: Software1
Medical: Instruments1
Games / Video Games / Gaming / Casino1
Sports / Fitness / Recreation1
Other fields
Zoology1
Surveying1
Keywords: law(contracts), medical, catheter, steerable guidewire, embolization, EU affairs, transcreation, tourism and travel, marketing, finance, certificats, extraits de compte, libri per bambini, documenti e contratti, cosmetic products, household appliances, e-Commerce research, economy, podiatry, delivery application, healthcare, clinical trials, SmPCs, user license agreement, Android applications, TV menu localization, DG Mare, cosmetic devices, bilancio, lettera di incarico, tariffario, code of conduct, agriculture bio, jardinage, contratto, attestato di residenza, history, nurbs, spline surfaces, children's books, geography, oxycoupage, household appliances, conveyors, nanotechnology, amendments, draft reports, draft opinions, communications to members, petitions, verbatim reports, bladder sling, ancillary instruments, stent-graft system, management scenario, smartphone menu, clinical trials, Blood Glucose Meter, medical software, wisdom teeth extraction, SOPs, printer, scanner, projector, e-ticketing system design, exercise bike, motors, generators, smartphone application, hair care, cosmetics, ethics policy, health and safety policy, human rights policy, toy instructions, iPhone games, iphone applications, environmental policy, iPhone, whistleblower guidelines, performance excellence, survey, four steps to evaluate new product ideas, marketing presentation, game website localization, Supply Agreement, advertising transcreation, user manuals, laptops, entreprise de charpente, contrôler une commande antidémarrage, identifier un système antidémarrage, procédure de dépannage, découpe plasma, ligne de perçage, pêche, aquaculture, revues internes, dichiarazione di sostituzione dell’atto di notorietà, apostille, attestato di residenza, fattura accompagnatoria, decreto di citazione a giudizio, procura speciale, autenticazione della firma, fattura immediata, lettera di referenze, certificato di iscrizione nella sezione ordinaria, manuale di calcio, accendifuoco per carbonella, carbonella di legna compatta, laboratorio di emodinamica, affari europei, contratto quadro per la fornitura di servizi, specifiche technique, apparati elettrodomestici, manuali tecnici, lottery, stufa, specifica progettazione tecnica, trattamento ad effetto corona, terna articolata, skates, sports equipment, detergente alcalino schiumogeno per settore alimentare, pompa carrellata, studio clinico, folding unit, guillotine, overlapping belts, competition law


Profile last updated
Jan 16


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search