Working languages:
English to Romanian
Romanian to English
French to Romanian

Cristina Balmus
Accuracy is the key

Romania
Local time: 18:02 EEST (GMT+3)

Native in: Romanian Native in Romanian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
User message
Quality translation services provided by a professional translator
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Poetry & LiteratureEngineering (general)
SurveyingEngineering: Industrial
Energy / Power GenerationLaw (general)
Law: Contract(s)Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Automotive / Cars & TrucksFurniture / Household Appliances

Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 161, Questions answered: 102, Questions asked: 169
Payment methods accepted Visa, MasterCard
Portfolio Sample translations submitted: 8
Romanian to French: Industrie metalurgica
Source text - Romanian
Atelierele noastre sunt dotate cu o gama cuprinzatoare de echipamente :
- masini de debitat : CNC oxigaz, plasma, mecanice;
- masini de indoit tabla, profiluri, teava;
- valturi, grosimea maxima a tablei de 50 mm, roluita la rece;
- prese si matrite pentru ambutisarea la cald a fundurilor bombate, cu diametrul de pana la 800 mm;
- echipament pentru sudura manuala , semiautomata si automata : ME, TIG, MIG/MAG, sub strat de flux;
- masini-unelte universale pentru prelucrari mecanice;
- utilaje pentru forjare libera, masa pieselor 400 kg;
- cuptoare pentru tratament termic ( dimensiuni maxime piese detensionate 5000x5000x15500 mm);
- instalatie de sablare;
- instalatii de vopsire: cu aer comprimat si airless.
Translation - French
Nos ateliers disposent d'une gamme large d'équipements:
- des machines de découpe: oxycoupage à commande numérique par calculateur (CNC), découpe plasma, machines de découpe mécaniques;
- des machines à plier la tôle, les profilés, les tubes;
- des rouleaux, épaisseur maximale de tôle: 50 mm, roulée à chaud ;
- des presses et des moules pour l’emboutissage à chaud de fonds bombés, diamètre jusqu’à 800 mm ;
- des équipements pour le soudage manuel, semi-automatique et automatique : ME (soudure manuelle), TIG, MIG/MAG, soudage sous flux ;
- des machines-outils universelles pour les usinages mécaniques ;
- des outils pour le forgeage libre, la masse des pièces: 400 kg ;
- des fours pour le traitement thermique (dimensions maximales des pièces ayant subi un recuit de détente : 5000x5000x15500 mm);
- des installations de sablage ;
- des installations de peinture à air comprimé et sans air.
Romanian to French: Industrie metalurgica II
Source text - Romanian
1.Freza FU-32
2.Strung normal SN800x3000
3.Masina de danturat FD500
4.Masina de mortezat MMR 630
5.Presa cu excentric PAI 40A
6.Masina de rectificat universala RU 350
7.Masina de alezat si frezat
8.Masina de gaurit radial GR 50
9.Foarfeca ghilotina FG 1030
10.Presa hidraulica de indoit tabla PIT 100
11.Utilaje pentru roluit vtabla – Calandru
12.Pod rulant de 8 To
13.Forfeca combinata (pt.debitat si indoit metale)
14.Masini si utilaje pt.sudat (convertizoare,invertoare sudura, aparat sudura MIG/MAG ; WIG)
Translation - French
1. Fraiseuse FU-32
2. Tour normal SN800x3000
3. Machine à denteler FD500
4. Machine à mortaiser MMR 630
5. Presse à excentrique PAI 40A
6. Machine à rectifier universelle RU 350
7. Machine à aléser et à fraiser
8. Perceuse radiale GR 50
9. Cisaille à métal FG 1030
10. Presse hydraulique plieuse de tôle PIT 100
11. Outillages pour rouler la tôle – Calandre
12. Pont roulant de 8 To
13. Cisaille combiné (à découper et plier les métaux)
14. Machines et outillages à souder (convertisseurs, inverseurs pour soudure, poste à souder MIG/MAG ; WIG)
English to French: Supply Agreement/Accord de fourniture
Source text - English
Prohibited Substances. X shall comply with the restrictions and obligations prohibiting the use of certain hazardous substances in the manufacture of the Products as outlined in Directive 2002/95/EC of the European Parliament and the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and subsequent updates and revisions thereto.
Translation - French
Substances interdites. X va observer les limitations et les obligations qui interdisent l’utilisation de certaines substances dangereuses dans la fabrication des Produits, telles que reprises dans la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, avec ses modifications et intégrations successives.
English to Romanian: Technical specifications
Source text - English
Maximum takeoff weight (MTOW), VTOL: X– Y kg.
Maximum useful load of minimum Z kg.
Certified ceiling, in hovering flight conditions with ground effect, minimum X m.
Certified ceiling, in hovering flight conditions with no ground effect, minimum Y m.
Certified ceiling, of maximum flight service, (AEO, rate of climb100 ft/min) minimum Z m.
Translation - Romanian
Masa maximă la decolare, VTOL: X - Y kg.
Încărcătura utilă maximă - minim Z kg.
Plafon certificat, în zbor stationar cu efect de sol - minim X m.
Plafon certificat, în zbor stationar fără efect de sol - minim Y m.
Plafon certificat, serviciu maxim de zbor, (AEO, viteza ascensionala 100 ft/min) - minim Z m.

English to Romanian: How is LAM Treated?
Source text - English
Although there is no direct evidence of a relationship between estrogen and LAM, much of the treatment of LAM has focused on reducing the production and effect of estrogen. That’s why women with LAM are advised against taking birth control pills.
Two treatments that have commonly been used in the last twenty years were the administration of medroxyprogesterone, a synthetic version of the hormone progesterone, and/or oophorectomy, and the removal of the ovaries, to stop the body’s main estrogen producer. Neither of these treatments has been scientifically proven. Because of a lack of proven benefit, the risks of surgery, and the possibility of future osteoporosis and heart disease, surgery to remove your ovaries is no longer recommended.
Translation - Romanian
Deşi nu s-au descoperit dovezi directe care să indice vreo legătură între estrogen şi limfangioleiomatoza pulmonară (LAM), tratamentul acestei boli s-a orientat în mare parte pe reducerea producţiei şi efectului estrogenului. Din această cauză, femeile care suferă de LAM sunt sfătuite să nu folosească contraceptive.
Două din tratamentele folosite în mod frecvent în ultimii douăzeci de ani au fost administrarea de medroxiprogesteron, o versiune sintetică a hormonului progesteron, şi/sau ovariectomia şi ablaţiunea ovarelor, cu scopul de a stopa principalul producător de estrogen din corp. Niciunul din aceste tratamente nu a fost dovedit, însă, ştiinţific. Din această cauză, dar luând în considerare şi riscurile pe care le implică, precum şi posibilitatea apariţiei ulterioare a osteoporozei şi a bolilor de inimă, operaţia de ablaţiune a ovarelor nu mai este astăzi recomandată.
Romanian to English: CAPACITATEA ECONOMICA- FINANCIARA
Source text - Romanian
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca ofertantul care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare.

Demonstrarea situatiei economico – financiara se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante cum ar fi:

- declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului professional;
- bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertatul.
Translation - English
The Contracting Authority has the right to require that the Tenderer that takes part in the procedure for the award of the public procurement contract prove its economic and financial standing.

In order to prove its economical/financial standing the Tenderer can submit, according to case, one or more relevant documents such as:

- adequate bank statements or, according to case, proofs of the professional liability insurance;
- the balance sheet or balance sheet extracts if the publication of these documents is requested by the legislation in force in the tenderer’s country.
Romanian to French: Mostra Contract
Source text - Romanian
Obiectul Contractului consta in preluarea de la locatia Beneficiarului specificata in Anexa nr. X la Contract, transportul si predarea, de catre Prestator, a rovinietelor si altor documente adiacente la punctele de lucru ale Beneficiarului, mentionate in Anexa nr. Y la Contract, pe baza de Comanda, in schimbul achitarii tarifelor agreate intre Parti.
Translation - French
L’objet de ce Contrat est la collecte des vignettes et d’autres documents contigus de la location du Bénéficiaire mentionnée à l’Annexe no. X au Contrat, leur transport et leur transfert par le Prestataire aux bureaux externes du Bénéficiaire mentionnés à l’Annexe no. Y du Contrat, en fonction des Commandes reçues de ce dernier et en échange du paiement des tarifs sur lesquels les Parties se sont entendues.
French to Romanian: NOTE D INFORMATION
Source text - French
NOTE D'INFORMATION RELATIVE AU RETRAIT DE LA CARTE DE CONDUCTEUR
(un exemplaire a conserver par l'agent de controle procedant au retrait de la carte, un exemplaire a remettre lors du controle au conducteur dont la carte tachygraphique est retiree, les deux exemplaires doivent etre dates et signes par l'agent de controle et le conducteur)
Translation - Romanian
NOTA INFORMATIVA REFERITOARE LA RETRAGEREA CARTELEI CONDUCATORULUI AUTO
(un exemplar va fi păstrat de către agentul de control care a efectuat reţinerea cartelei,
un alt exemplar îi va fi înmânat în timpul controlului conducătorului a cărui cartelă tahografică a fost reţinută;
cele două exemplare trebuie datate şi semnate atât de către agentul de control, cât şi de către conducător)

Glossaries Accounting, Banking, Education, Engineering, Financing, Legal, Linguistics
Translation education Bachelor's degree - Al. I. Cuza University, Iasi, Romania
Experience Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Apr 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Romanian (Romanian Ministry of Justice)
Romanian to English (Romanian Ministry of Justice)
French to Romanian (Romanian Ministry of Justice)
Romanian to French (Romanian Ministry of Justice)
Memberships N/A
Software SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Bio
Sworn translator certified by the Romanian Ministry of Justice.

Expertise in:
- law/patents
- accounting
- technical field (construction, surveying, remote sensing, GIS)
- literature


Publications:

1. "CLARISSE" by - SPANDUGINO Publishing House, May 2011,
novel translated from French into Romanian, author: Frédéric Vitoux - French writer and journalist, member of the "Académie française".

2. "Grand Hôtel Nelson" - Editura SPANDUGINO, November 2013,
novel translated from French into Romanian, author: Frédéric Vitoux - French writer and journalist, member of the "Académie française".
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 161
(All PRO level)


Top languages (PRO)
English to Romanian52
English to French33
French to English32
Romanian to English20
Romanian to French20
Pts in 1 more pair >
Top general fields (PRO)
Law/Patents40
Other39
Bus/Financial34
Tech/Engineering20
Medical16
Pts in 3 more flds >
Top specific fields (PRO)
Law: Contract(s)24
Medical (general)16
Business/Commerce (general)12
Law (general)12
Management8
Finance (general)8
Construction / Civil Engineering8
Pts in 19 more flds >

See all points earned >
Keywords: English to Romanian, French to Romanian, Romanian to French, Romanian to English, English to French, French to English, sworn translator, accurate translations, contracts, invoices, income tax returns, balance sheets, articles of association, articles of incorporation, records of employment, academic transcripts, diplomas, certificates, technical specifications, operating instructions, vehicle registration certificates, marketing materials, brochures, training, conference interpreter, translation projects, fields: law, economics, accountancy, technical, constructions, medecine, telecommunications, linguistics, roads and bridges, human resources, subtitling, proofreading contrats, factures, déclaration de revenus, bilans, statuts, actes constitutifs, carnets de travail, relevés de notes et résultats, diplômes, certificats, cahiers des charges, modes d'emploi, certificats d'immatriculation, matériel de marketing, brochures, formation, interprète de conférence, projets de traduction; domaines: droit, économie, compatbilité, technique, constructions, médecine, télécommunications, linguistique, voies et ponts, ressources humaines, sous-titrage, correction contracte, facturi, fise fiscale, bilanturi contabile, statute, acte constitutive, carti de munca, foi matricole, dilpome, certificate, specificatii tehnice/caiete de sarcini, instructiuni de utilizare, certificate de inmatriculare, materiale marketing, brosuri, training, interpret de conferinta, proiecte de traducere; domenii: juridic, economic, contabilitate, tehnic, constructii, medical, telecomunicatii, lingvistica, drumuri si poduri, resurse umane, subtitrare, proof-reading


Profile last updated
Sep 17, 2017