https://www.proz.com/profile/852038?show_mode=kudoz&sub_mode=answered&dsid=35

Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 5 '18 deu>ces Trennaufnahme dělicí upínač (upínka/upínací přípravek) pro closed ok
4 Apr 4 '18 deu>ces Sleepstrom klidový proud pro closed ok
4 Apr 5 '18 deu>ces Rohspannung nestabilizované napětí pro closed ok
4 Mar 19 '18 eng>ces rating point jmenovitý (pracovní) bod pro closed ok
- Mar 18 '18 deu>ces Spleiß-Baugruppenträger subrack pro uložení svárů pro closed ok
4 Mar 18 '18 deu>ces Patch-Baugruppenträger patchovací subrack pro closed no
4 Mar 19 '18 deu>ces Crimp-/Schrumpfspleißschutz krimpovací / teplem smrštitelná ochrana sváru pro closed no
4 Mar 18 '18 deu>ces EMK-Kassette jednovláknová kazeta pro closed no
4 Mar 19 '18 deu>ces Koppler vláknová odbočnice pro closed no
- Jan 18 '17 deu>ces Zwischenstutzen spodní díl kabelové průchodky pro closed no
4 Jan 18 '17 deu>ces Schirmgeflecht opletené stínění pro closed no
4 Dec 30 '16 deu>ces in Abhängigkeit geschaltet spínané v závislosti pro closed no
4 Dec 30 '16 deu>ces Rückmeldeeingang zpětnovazební vstup pro closed no
4 Dec 30 '16 deu>ces Lastbereich rozsah zátěže pro closed no
4 Dec 29 '16 deu>ces Gebäudemassung kostra/ukostření budovy pro closed no
4 Nov 23 '16 rus>ces минимальный (по модулю) отрицательный коэффициент minimální záporný koeficient (v absolutní hodnotě) pro closed no
4 Aug 31 '16 deu>ces Impulsuntersetzer dělič(ka) impulzů pro closed no
4 Jul 12 '16 deu>ces das neunadrige Steuerkabel devítižilový řídicí kabel pro closed no
4 Jul 31 '15 deu>ces einhüllende Grenzen meze obalové křivky pro closed ok
4 Jul 31 '15 deu>ces Hüllkurve/einhüllende Kurve obalová křivka / obalující křivka pro closed ok
4 Jul 23 '15 deu>ces Sicherungsabgang výstup jištěný pojistkou pro closed ok
4 Jul 23 '15 deu>ces nullspannungssicher abgelegt uloženy v energeticky nezávislé paměti (uloženy nesmazatelně) pro closed ok
4 Apr 2 '15 deu>ces Kabelzugliste seznam/přehled kabelových tras pro closed ok
4 Nov 17 '14 deu>ces Aufsatz-//Einsatz-Kompatibilität kompatibilita vložky a krytu pro closed ok
4 Nov 17 '14 deu>ces Phasenabschnitt-Verfahren fázová regulace se zpožděným vypínáním (se spouštěním na sestupné hraně) pro closed ok
4 Nov 17 '14 deu>ces Lamellenstrom proud lamel pro closed ok
4 Sep 25 '14 ita>ces conduttore equipotenciale di protezione vodič ochranného pospojování pro closed ok
4 Jul 25 '14 deu>ces Durchzündspannung průrazné napětí el. výboje pro closed ok
4 Nov 30 '13 deu>ces Bänder ordern objednat odběrná pásma pro closed ok
4 Nov 30 '13 deu>ces Tranchenmodell model tranší (dílčích dodávek) pro closed ok
- Nov 12 '13 deu>ces Basiskohle základní úhlonosná vrstva pro closed no
4 Aug 5 '13 fra>ces pré-fosse / préfosse přípravná jímka pro closed ok
4 Aug 2 '13 eng>ces up and down method metoda nahoru-dolů pro closed no
4 Aug 2 '13 eng>ces dry lightning impulse flashover voltage přeskokové napětí při atmosférickém impulzu za sucha pro closed no
4 Jul 2 '13 deu>ces Spreizung rozdíl (teplot) pro closed no
4 Jun 30 '13 deu>ces Linien-/Systemseite strana dálkových/systémových kabelů pro closed ok
4 Jun 30 '13 deu>ces Steg můstek pro closed ok
4 Jun 28 '13 deu>ces DALI-Broadcast-Ansteuerung broadcast adresování dle DALI pro closed ok
4 Jun 28 '13 deu>ces Milieuleuchte osvětlení s regulací podle prostředí pro closed ok
4 Jun 28 '13 deu>ces Trennung in Starkstrom-und Schwachstrombereiche rozdělení na oblasti silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro closed ok
4 Jun 28 '13 deu>ces Fernabfragegerät dálkový dotazovač pro closed ok
4 Jun 28 '13 deu>ces Umlagezähler čítač/elektroměr k rozúčtování nákladů pro closed no
4 Jun 26 '13 eng>ces Mechanical residual strength test mechanická zkouška zbytkové (reziduální) pevnosti pro closed no
4 Jun 25 '13 deu>ces Netzparallelspeisung paralelní napájení do distribuční sítě pro closed no
4 Jun 25 '13 deu>ces 4 Leiter-Drehstrom čtyřvodičová třífázová síť pro closed no
- Jun 25 '13 deu>ces ausgeklammert odpojena svorka obvodu / odsvorkován pro closed no
- Jun 25 '13 deu>ces Anzug (viz souvislost) přítah pro closed ok
4 Jun 25 '13 eng>ces The voltage was applied to a ball socket on the pin side. napětí bylo přivedeno ke spoji paličky s pánvičkou na straně roubíku (dříku). pro closed no
- Jun 25 '13 deu>ces stochersicher s ochranou proti vniknutí cizích předmětů pro closed no
4 Jun 25 '13 deu>ces Klemmstein (propojovací) svorkovnice pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next