Member since Jun '08

Working languages:
English to Polish
Polish to English

Joanna Jaszczerska
Experienced and Reliable

Local time: 09:39 PST (GMT-8)

Native in: Polish Native in Polish
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing)
Expertise
Specializes in:
Law: Contract(s)Tourism & Travel
InsuranceMedical: Dentistry
Finance (general)Cooking / Culinary
General / Conversation / Greetings / LettersMedical: Health Care
PsychologySocial Science, Sociology, Ethics, etc.

Rates
English to Polish - Rates: 0.08 - 0.10 USD per word / 50 - 60 USD per hour
Polish to English - Rates: 0.10 - 0.12 USD per word / 50 - 60 USD per hour
Portfolio Sample translations submitted: 1
English to Polish: Order
Source text - English
Order


IT IS HEREBY ORDERED THAT:

1. the student IEP dated (…) provides him with a free and appropriate public education;

2. the parent’s request to have the student’s placement changed to (…) is denied; and

3. the District appropriately disciplined the student;


Finality of Decision

This decision shall be binding upon all parties.

Right to Request Clarification

Either party may request clarification of this decision by submitting a written request for such clarification the undersigned hearing officer within five (5) days of receipt of this decision. The request for clarification shall specify the portions of the decision for which clarification is sought, and a copy of the request shall be mailed to the other party(ies) and the Illinois State Board of Education. After a decision is issued, the hearing officer may not make substantive changes to the decision. The right to request such clarification does not permit a party to request reconsideration of the decision itself, and the hearing officer is not authorized to entertain a request for reconsideration.

Right to File Civil Action

This decision is binding on the parties unless a civil action is timely commenced. Any party to this hearing aggrieved by this final decision has the right to commence a civil action with respect o the issues presented in the hearing. Pursuant to ILCS 5/14-8.02a(i), that civil action shall be brought in any court of competent jurisdiction within 120 days after a copy of this decision is mailed to the parties.Translation - Polish
Nakaz

NINIEJSZYM NAKAZUJE SIĘ ŻE:

1. IEP ucznia z datą (…) zapewnia mu bezpłatną i właściwą edukację publiczną;

2. Wniosek rodzica o to, żeby lokacja ucznia została zamieniona na (…) został rozpatrzony odmownie; i

3. Okręg odpowiednio dyscyplinował ucznia;

Ostateczność Decyzji

Niniejsza decyzja jest wiążąca dla wszystkich stron.

Prawo do Żądania Wyjaśnienia

Każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o wyjaśnienie tej decyzji, składając pisemny wniosek o takie wyjaśnienie do niżej podpisanego urzędnika przesłuchującego w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania niniejszej decyzji. Wniosek o wyjaśnienie określa cześć decyzji w odniesieniu, do których wnioskuje się o wyjaśnienie, a kopia wniosku ma być wysłana do drugiej strony (stron) i Komisji Edukacji (…). Po wydaniu decyzji, urzędnik ds. przesłuchań nie może dokonać zmian merytorycznych decyzji. Prawo do żądania takiego wyjaśnienia nie pozwala stronie na wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji i urzędnik ds. przesłuchań nie jest upoważniony do rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie.

Prawo do Wniesienia Powództwa Cywilnego

Niniejsza decyzja jest wiążąca dla stron, chyba że powództwo cywilne jest rozpoczęte na czas. Każda ze stron tego przesłuchania, poszkodowana przez tą ostateczną decyzję, ma prawo rozpocząć postępowanie cywilne w odniesieniu do kwestii przedstawionych w rozprawie. Zgodnie z ILCS 5/14-8.02a (I), że powództwo będzie wniesione w jakimkolwiek właściwym sadzie w ciągu 120 dni po wysłaniu kopii tej decyzji do stron.

Experience Years of experience: 15. Registered at ProZ.com: May 2008. Became a member: Jun 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Polish (California Court Registered)
Polish to English (California Court Registered)
Memberships NCTA
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
CV/Resume English (DOC)
Bio
I grew up and in Poland, in the US since 1987. Undergraduate education at University of California Los Angeles, B.A. in Psychology and graduate at Alliant International University (Psychology). Several years of work experience in the fields of technical support and social services. California Registered Court Interpreter. Polish interpreter and translator for the last 14 years. Consecutive and simultaneous interpreter for various court hearings. Interpreter in the medical, social services, insurance and other fields. Translates medical and school records, certificates and other translation projects.
Keywords: health care, psychology, medicine, social sciences, general, education, social services, law, Polish court registered interpreter, general business, interpretation, workers compensation, depositions, medical interpreter, psychological evaluations, legal interpreter


Profile last updated
Jan 15, 2020More translators and interpreters: English to Polish - Polish to English   More language pairs