Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 2 '14 pol>eng szk slide pro closed no
- Jan 4 '14 pol>eng elektrownia wiatrowa wind power station pro closed ok
4 Dec 10 '13 pol>eng gorączka obwodowa increase of peripheral (body) temperature pro closed no
- Dec 9 '13 pol>eng zdjęcie jamy brzusznej "na wisząco" abdominal ultrasound in vertical position pro closed ok
4 Dec 9 '13 pol>eng NN kidneys pro closed no
4 Dec 5 '13 pol>eng niepowietrzne not aerated pro closed no
4 Nov 13 '13 pol>eng bliższa część uda proximal thigh pro closed no
4 Nov 9 '13 pol>eng drogi wydalania trucizn paths of toxin elimination pro closed no
3 Nov 6 '13 pol>eng prawidłowy rozkład regular (parenchymal echo) pattern pro closed no
4 Oct 27 '13 pol>eng zespolenie staplerowe zstępniczo-odbytnicze stapled (low) colorectal anastomosis pro closed no
3 Oct 25 '13 pol>eng cysta zastoinowa sebaceous (retention) cyst pro closed no
4 Oct 23 '13 pol>eng wzmożenie napędu increased/enhanced drive pro closed no
- Oct 23 '13 pol>eng zniesienie siły mięśniowej (complete) loss of muscle strength pro closed no
4 Oct 22 '13 pol>eng osutka trądzikowa acne-like rash pro closed ok
4 Oct 16 '13 pol>eng bok z barytem lateral (projection) with barium (sulphate) pro closed ok
4 Oct 15 '13 pol>eng tłumaczenie skrótu "nb" neg pro closed ok
- Oct 11 '13 pol>eng leczenie zabiegowe surgical treatment pro closed no
4 Oct 10 '13 pol>eng Abbreviations: "Młod." and "Podziel." Segmented pro closed no
4 Oct 8 '13 pol>eng B-RKZ acid-base balance pro closed no
4 Oct 2 '13 pol>eng stomia jelitowa intestinal stoma pro closed ok
4 Sep 30 '13 pol>eng utrzymujce się ograniczenia sprawności persistent reduction of (physical) performance pro closed ok
4 Sep 28 '13 pol>eng HA DM arterial hypertension, diabetes mellitus pro closed no
4 Sep 28 '13 pol>eng KIM IMC pro closed ok
4 Sep 27 '13 pol>eng protezowanie niedosłuchów hearing aid treatment pro closed no
4 May 29 '11 pol>eng pracownia pielęgniarstwa nursing laboratory pro closed ok
4 May 4 '11 pol>eng przeciek przez otwór owalny (patent) foramen ovale shunt(ing) pro closed ok
4 May 4 '11 pol>eng Śladowa IT i IP Trace TI and PI pro closed no
4 Apr 24 '11 pol>eng faza ostra acute phase pro closed no
- Apr 24 '11 pol>eng śmiertelność odległa late mortality pro closed no
4 Apr 12 '11 pol>eng C III P III 22 tyg. gravida 3, para 3, 22nd week of gestation pro closed no
4 Apr 5 '11 pol>eng t.n. II o granicach wyraźnych... optic disc of well-defined margin pro closed ok
4 Apr 5 '11 pol>eng Tarcza części pochwowej vaginal portion of the cervix pro closed no
4 Mar 24 '11 pol>eng świder ogniowy hand/bow drill pro closed no
- Mar 10 '11 pol>eng drobnofalisty oczopląs small/low-amplitude nystagmus pro closed ok
4 Mar 10 '11 pol>eng ozdr. convalescent pro closed ok
3 Mar 8 '11 pol>eng płat nabłonkowo-łącznotkankowy epithelial-connective tissue flap pro closed no
4 Mar 3 '11 pol>eng nieprawidłowo kształtująca się osobowość abnormal personality development pro closed ok
4 Mar 3 '11 pol>eng obserwacja w warunkach szpitalnych in-patient observation pro closed ok
- Feb 27 '11 pol>eng Konwencja Nowojorstka 1956 New York Convention pro open no
- Feb 24 '11 pol>eng zespoly mikrodelecji/mikroduplikacji chromosomów (chromosomal) microdeletion/microduplication syndrome pro open no
4 Feb 20 '11 pol>eng w wymiarze dwubiegunowym along (its) long axis pro closed ok
4 Feb 7 '11 pol>eng wsk. protrombiny Prothrombin index pro closed ok
4 Jan 24 '11 pol>eng elipsy stałe / elipsy otwierane elliptical port(-)holes pro closed ok
4 Jan 18 '11 pol>eng holniocek Foehn wind pro closed no
4 Jan 17 '11 pol>eng "OA" Ankle jerk/Achilles reflex pro closed ok
4 Jan 16 '11 pol>eng własne pobudzenia tu: sinus/SA beats pro closed no
4 Jan 16 '11 pol>eng lok. flat/premises pro closed ok
4 Jan 14 '11 pol>eng zgłoszenie produktu leczniczego tu: dossier of medicinal product pro closed ok
4 Jan 6 '11 pol>eng klosz lampy zespolonej tylnej prawej right rear lamp cluster casing pro closed ok
4 Jan 4 '11 pol>eng pokontrastowo tu: contrast enhancement pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last