Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 14 slk>eng organizačná zložka Business Unit pro closed ok
- Oct 29 '18 eng>ces waiver of default prominutí neplnění pro open no
4 Sep 29 '18 eng>ces capitalized terms pojmy psané s velkým počátečním písmenem pro closed ok
- Aug 7 '18 eng>ces to make credit checks provádět kontrolu platební morálky pro closed no
- Aug 7 '18 eng>ces principal zastoupený pro closed ok
4 Aug 7 '18 eng>ces taxes based on net income daně ve vztahu k čistému příjmu pro closed no
4 Aug 18 '16 eng>ces odd days za každých započatých 7 dní pro closed ok
1 Apr 19 '16 eng>ces under exclusion of s vyloučením pro closed ok
- Mar 22 '16 eng>ces performance construction výklad plnění pro closed no
4 Mar 16 '16 eng>ces maximum technical call rate (roční) limit čerpání záruky pro closed no
- Mar 16 '16 eng>ces product exhibit produktová příloha pro closed ok
- Nov 24 '15 slk>eng kat. uz. cadastral area pro closed no
- Mar 10 '15 eng>ces law dispositions volba právních předpisů pro just_closed no
- Feb 26 '15 eng>ces to exercise discretion to allow for uplatňovat zdrženlivost ... pro closed no
4 Jan 22 '15 eng>ces if and as requested na požádání náležitě pro closed ok
- Dec 2 '14 eng>ces as the same may be constituted je(n)ž se příležitostně ustavuje pro closed no
- Oct 16 '14 eng>ces communications decency laws zákony o slušném vyjadřování v komunikaci pro closed ok
- Sep 8 '14 eng>ces waiver of any subsequent waiver zřeknutí se jakýchkoliv následných práv na zřeknutí se pro closed ok
- Aug 30 '14 eng>ces third-party beneficiary (rights) práva ve vztahu k třetím osobám pro closed ok
- Aug 30 '14 eng>ces provisions shall inure to the benefit of ustanovení působí ve prospěch pro just_closed no
- Aug 25 '14 eng>ces tender výběrové řízení pro closed ok
4 Jul 28 '14 eng>ces Goods carrier pool system systém oběhu přepravního příslušenství pro closed ok
4 Jun 23 '14 eng>ces cash neutral terms of payment hotovost nezatěžující platební podmínky pro closed ok
- May 20 '14 eng>ces contract giver x contract acceptor zadavatel x zhotovitel pro closed ok
4 May 18 '14 eng>ces Standstill Agreement smlouva o dočasném uspořádání právních vztahů pro closed ok
4 Feb 8 '14 eng>ces recovery náhrady pro closed no
4 Oct 16 '13 ces>eng předávací protokol handover certificate pro closed ok
- Sep 17 '13 eng>ces right, title and interest práva, nároky a podíly pro closed no
4 Sep 16 '13 eng>ces to bind vis-a-vis third parties zavazovat vůči třetím stranám pro closed ok
- Sep 15 '13 eng>ces duplicate transfer duplicitní převod pro closed ok
4 Sep 14 '13 eng>ces liable to forfeiture způsobilý ke zrušení pro closed ok
- Sep 4 '13 eng>ces Common agreed delays vzájemně sjednané termíny pro closed ok
4 Aug 20 '13 slk>eng zmluva o dielo Contract for Work pro closed no
4 Aug 13 '13 eng>ces without giving effect to conflicts of laws principles bez ohledu na pravidla o kolizi právních norem pro closed no
- Aug 13 '13 eng>ces unlocked coding dekódováná podoba pro closed ok
4 Aug 13 '13 eng>ces syndicate sdílet / společně využívat pro closed ok
4 Jun 20 '13 eng>ces will and, will procure that... učiní veškeré přiměřené kroky….…. a totéž zajistí u.. pro closed no
- Jun 10 '13 eng>ces encumbrance on title břemeno vlastnictví pro closed ok
- May 27 '13 eng>ces to the extent that XY is not liable v případech, kdy odpovědnost nenese XY pro closed no
4 May 27 '13 eng>ces accrued and irrevocable expenses časově rozlišené nebo nevyhnutelné výdaje pro closed ok
4 Apr 2 '13 eng>ces Director statutární orgán pro closed no
- Jan 23 '13 slk>eng postup pri uzatvarani conclusion procedure pro closed ok
4 Jan 23 '13 slk>eng list vlastnictva Title Deed(s) pro closed ok
- Jan 22 '13 eng>ces settlement of the export documents vyřízení vývozních dokumentů pro closed ok
- Jan 22 '13 slk>eng scudzit alienate pro closed ok
- Jan 22 '13 slk>eng rozhodnutie o povoleni vkladu vlastnickeho prava decision to register the ownership (title) pro closed no
4 Jan 11 '13 eng>ces several and neither joint nor joint and several individuální, nikoliv společné nebo solidární pro closed ok
4 Dec 4 '12 eng>ces the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged jejichž přijetí a přiměřenost se tímto potvrzuje pro closed ok
- Nov 27 '12 eng>ces considered zohlednit pro closed no
- Nov 27 '12 eng>ces proceeding the financial year s postupem času během finančního roku pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search