Member since Jun '08

Working languages:
English to Czech
Czech to English
Slovak to English
Slovak to Czech

Pavel Prudký
Quality First And Foremost


Native in: Czech Native in Czech
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
59 positive reviews
(5 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person is a top KudoZ point holder in English to Czech, Czech to English, Slovak to English
User message
Specialized in mechanical engineering, automotive industry, etc.
Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization
Expertise
Specializes in:
Engineering (general)Mechanics / Mech Engineering
Automotive / Cars & TrucksLaw: Contract(s)
ManagementHuman Resources
Law: Patents, Trademarks, CopyrightMarketing / Market Research
Chemistry; Chem Sci/EngMetallurgy / Casting

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 4774, Questions answered: 2251, Questions asked: 340
Currencies accepted Euro (eur), U. S. dollars (usd)
Portfolio Sample translations submitted: 10
English to Czech: Example of marketing thinking in the target language - headset marketing leaflet
Source text - English
Drive and talk, simple and safe.
Translation - Czech
Proč netelefonovat za volantem? Jak snadné a bezpečné!
English to Czech: How to make a difference
Source text - English
We’re confident that once our customers start using it they’ll wonder how they ever managed without it.
Translation - Czech
Jsme přesvědčeni, že jakmile to naši zákazníci začnou používat, nebudou chápat, jak vůbec mohli předtím takto ochuzeni fungovat.
English to Czech: Another example of making a difference
Source text - English
If we want to reach our customers, we have to approach them through digital channels.
Translation - Czech
Chceme-li se dostat k našim zákazníkům, musíme k nim digitální cestou.
English to Czech: One more example of making a difference.
General field: Marketing
Detailed field: Materials (Plastics, Ceramics, etc.)
Source text - English
Built to last.
Translation - Czech
Odolnost zaručena.
English to Czech: Never guessing... Client’s term, not googled out.
Source text - English
The edge-conditioning unit is designed to round off the edges on the borders of the coil plate material.
Translation - Czech
Arondovací jednotka je určena k zaoblení hran na okrajích svitku.
English to Czech: Car User´s Guide
Source text - English
If the vehicle is driven under extreme conditions, such as excessive wheel spinning and subsequent hard braking, the Fail-safe system may be activated. This will occur even if all electrical circuits are functioning properly. In this case, turn the ignition switch “OFF” and wait for 3 seconds. Then turn the key back to the ON position. The vehicle should return to its normal operating condition. If it does not return to its normal operating condition have your dealer or qualified workshop check the transmission and repair it, if necessary.
Translation - Czech
Při jízdě za extrémních podmínek, například v případě nadměrného protáčení kol a následného prudkého brzdění, se může aktivovat nouzový režim. Systém zareaguje i za situace, kdy všechny elektrické obvody fungují správně. V takovém případě je nutné klíč zapalování přepnout do polohy OFF (VYP) a vyčkat 3 sekundy. Poté zapalování znovu zapněte. Vozidlo by se mělo vrátit do normálního provozního stavu. Pokud se tak nestane, zajistěte si prohlídku nebo případnou opravu u svého prodejce nebo autorizovaného servisu.
English to Czech: Service Manual
Source text - English
Being able to follow the correct “Trouble Diagnosis” procedure is vital for successful diagnosis and “right first time” fault repair. It is essential that time is taken to understand the customer complaint and obtain full details which will aid your diagnosis. The best person to give detailed information on a fault is the customer/owner/driver and this is especially invaluable with intermittent faults. Inadequate understanding of the customers concern will result in lost time and poor diagnosis. Example of a Work Flow Chart from a ………………..ESM - EC Section
Translation - Czech
V zájmu úspěšného provedení diagnostiky a opravy „správně a napoprvé” je velmi důležité dodržovat správný postup „Diagnostiky závad”. V diagnostice vám velmi pomůže, pokud věnujete čas pochopení stížnosti zákazníka a získáte veškeré podrobnosti. Nejlepší osobou pro poskytnutí podrobných informací o závadě je zákazník (majitel vozu, řidič), a to platí zejména u závad s nepravidelným výskytem. Nesprávné pochopení problémů zákazníka povede ke ztrátě času a nesprávné diagnóze. Příklad diagramu pracovního postupu je uveden v části EC návodu ESM.
Czech to English: Marketing
Source text - Czech
Chceme-li se posunout vpřed a dosáhnout profesních a osobních cílů, v dnešním světě je to čím dál více podmíněno schopností ovládat angličtinu. Potřeba být schopen komunikovat s různými lidmi, ať už v podnikání, ve škole nebo na cestách prostřednictvím jednoho sjednocujícího jazyka je stále větší a větší. Ve skutečnosti mají nejlépe placená zaměstnání a většina vyhledávaných kariér v České republice a v celé Evropě jednu věc společnou: Vyžaduje se zde angličtina!
Translation - English
English is increasingly becoming a necessity in today’s world in order to advance and achieve professional and personal goals. The need to be able to communicate with various people whether it is for business, school or travel through one unifying language is becoming greater and greater. In fact, many of the best paying jobs and most sought-after careers in the Czech Republic and throughout Europe have one thing in common: They require English!
English to Czech: Finite Element Method
Source text - English
For an accurate finite element prediction of material flow in a forging process, the formulation must take into account the large plastic deformation, incompressibility, workpiece-tool contact, and, when necessary, temperature coupling.
The basic equations to be satisfied are the equilibrium equation, the incompressibility condition, and the constitutive relationship. When applying the penalty method, the velocity is the primary solution variable. The variational equation is in the form [Li et al., 2001]:
Translation - Czech
Má-li být predikce proudění materiálu během procesu kování na základě metody konečných prvků přesná, musí formulace zohlednit výraznou plastickou deformaci, nestlačitelnost, kontakt mezi obrobkem a nástrojem, případně i teplotní vazby.
Základními rovnicemi, kterým je nutno vyhovět, jsou rovnice rovnováhy, podmínka nestlačitelnosti a konstitutivní vztah. Při aplikaci penaltové metody je primární proměnnou řešení rychlost. Variační rovnice je ve tvaru [Li a kol., 2001]:
English to Czech: When I ask EN-CZ translators whether they know the Czech translation of that famous song's title, and they provide their translation, I always reply with mine, but they never realize I’ve just disclosed the correct translation beforehand.
Source text - English
You’ve Got Another Thing Coming
Translation - Czech
Seš vedle jak ta jedle

Glossaries Kudos glossary
Experience Years of experience: 28. Registered at ProZ.com: Jun 2008. Became a member: Jun 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Czech (1988 - State Exam in English language, CVUT Prague, verified)
Czech to English (1988 - State Exam in English language, CVUT Prague, verified)
Memberships N/A
TeamsCzech Team
Software Adobe Acrobat, FrameMaker, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Word, Trados Studio 2014, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit, Translation Workspace
Website http://www.prudky.cz/translations
Events and training
Professional practices Pavel Prudký endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.0).
Bio
I have been working as a translator for 28 years since 1992. The first 8 years as a secondary job, of course, as you need to gain a certain amount of experience to know what is going on in real business, what terminology to use, etc - so that your translations are easy to understand.
I work for several Czech agencies as well as a number of international clients. Though I am quite busy, there are many business opportunities I would like to take advantage of, namely by working with more international clients.
For large projects, I have a team of proven subcontractors who are available at a moment’s notice to assist me. However, I take full responsibility for proofreading the final product to ensure the quality of the work.
For my background, simply download my CV above, or visit my personal website for more details.
If you wish to know more about the quality of my work, you may ask dozens of happy clients here.
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 4823
PRO-level pts: 4774


Top languages (PRO)
English to Czech4013
Czech to English563
Slovak to English198
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering2585
Bus/Financial716
Other705
Law/Patents315
Science171
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Mechanics / Mech Engineering806
Engineering (general)368
Electronics / Elect Eng266
Automotive / Cars & Trucks249
Law: Contract(s)226
Law (general)183
Finance (general)161
Pts in 79 more flds >

See all points earned >
Keywords: Engineering, hydraulics, pneumatic mechanisms, automotive industry, service manuals, owner´s manuals, technological processes, technical data sheets, car paints, MSDS, management, marketing, production control, quality and environmental management, 5S, Poka Yoke, Kaizen, Kanban, Six Sigma, lean manufacturing, human resource management, contracts, industrial property protection, patents, trade marks, licence agreements, etc.
Profile last updated
May 16, 2020More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English - Slovak to English   More language pairs