Member since Jan '16

Working languages:
English to Hungarian
French to Hungarian
German to Hungarian
Romanian to Hungarian
Hungarian to English

Zsuzsánna Kupán
Translator/interpreter - four MA degrees

Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany

Native in: Hungarian Native in Hungarian
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
38 positive reviews
5 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
This person has translated 2,729 words for Translators without Borders
This person is a top KudoZ point holder in French to Hungarian
User message
Academic certificates, qualifications and references are available upon request.
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Transcreation, Interpreting, Website localization, Software localization, Editing/proofreading, Training, Subtitling
Expertise
Specializes in:
Government / PoliticsIT (Information Technology)
LinguisticsLaw (general)
Marketing / Market ResearchMedical (general)
Medical: Health CareMedical: Instruments
SurveyingScience (general)

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 2,729
Preferred currency EUR
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 44, Questions answered: 22, Questions asked: 3
Payment methods accepted Wire transfer, Transferwise
Portfolio Sample translations submitted: 8
English to Hungarian: Communication of the European Commission
General field: Law/Patents
Detailed field: Government / Politics
Source text - English
The communication identifies a number of specific social challenges:
• changing demographics - a shrinking working population and an increase in older people
• room for more efficiency in social policies
• the need for private and non-profit organisations to complement the private sector
• the need to invest in human capital throughout life and ensure adequate livelihoods
• the gender dimension - 12 million more women than men in poverty and women's total earnings on average 40% less than men.
Action
The communication puts forward a number of proposals to address these challenges.
These include recommendations for action by EU countries and measures to be taken by the European Commission to support EU countries.
Increase the sustainability and adequacy of social systems through simplification and better targeting
EU countries are urged to:
• put greater focus on policies such as (child)care, education, training, active labour market policies, housing support, rehabilitation and health services
• simplify benefit systems and their administration for users and providers, reduce administrative burdens as well as fraud, and increase their use.
The Commission supports EU countries by:
• monitoring the efficiency and effectiveness of social systems and their emphasis on social investment, with a view to also improving adequacy and sustainability.
• setting up an expert panel to provide independent advice on effective ways of investing in healthcare.
Pursue investment policies that activate and enable through targeted, conditional and more effective support
EU countries are urged to take a number of measures including:
• closing the gender pay gap and address other barriers to women’s and other underrepresented workers’ participation in the labour market
• tackling homelessness through comprehensive strategies based on prevention, housing-led polices and reviewing regulations and practices on eviction.
Translation - Hungarian
A közlemény egy sor konkrét szociális kihívást nevez meg:
• demográfiai változások: csökken a munkaképes korúak száma, az időseké pedig növekedik;
• nagyobb hatékonyságra van szükség a szociális politikák terén;
• szükség van arra, hogy a magán- és nonprofit szervezetek kiegészítsék az állami szektort;
• szükség van a humán tőkébe történő, egész életen át tartó beruházásra, valamint a megfelelő megélhetés biztosítására;
• a nemek közötti megoszlás kérdése: 12 millióval több nő él szegénységben, mint férfi, valamint a nők összjövedelme átlagosan 40%-kal alacsonyabb a férfiakénál.
Fellépések
A közlemény több javaslatot fogalmaz meg az említett kihívásoknak való megfelelés érdekében. Idetartoznak többek között az uniós országok felé megfogalmazott, intézkedésre irányuló ajánlások, valamint azok a lépések, amelyeket az Európai Bizottság tehet az uniós országok támogatása érdekében.
Fenntarthatóbb és megfelelőbb szociális rendszerek egyszerűsítés és fokozott célirányosság révén
Az uniós országokat a következőkre kérik fel:
• helyezzenek nagyobb hangsúlyt az olyan politikákra, mint a (gyermek)gondozás, oktatás, képzés, aktív munkaerő-piaci intézkedések, lakhatási támogatás, rehabilitáció és egészségügyi szolgáltatások;
• a szociális ellátórendszereket és azok adminisztrációját egyszerűsítsék a felhasználók és szolgáltatók számára, az adminisztratív terheket, valamint a csalás lehetőségét csökkentsék, az igénybevételt pedig növeljék.
A Bizottság a következők révén támogatja a tagállamokat:
• a szociális rendszerek hatékonyságának és eredményességének nyomon követése, valamint annak ellenőrzése, hogy e rendszerek milyen hangsúlyt helyeztek a szociális beruházásra, törekedve a megfelelőség és a fenntarthatóság javítására is;
• olyan szakértői testület létrehozása, amely független szaktanácsadást nyújt az egészségbe való beruházás hatékony módjairól.
A munkaerő-piaci aktivizálást és a támogatást elősegítő befektetési politikák megvalósítása célirányos, feltételekhez kötött és hatékonyabb támogatás révén
A dokumentum számos lépés megtételére hívja fel az uniós országokat, többek között a következőkre:
• hidalják át a nemek közötti bérszakadékot, és törekedjenek a nők és más alulreprezentált munkavállalók munkaerő-piaci részvételét megnehezítő további akadályok lebontására;
• kezeljék a hajléktalanság problémáját átfogó, a megelőzésen, a lakhatást elősegítő megközelítésen, valamint a kilakoltatási szabályozás és gyakorlat felülvizsgálatán nyugvó stratégiákon keresztül.
English to Hungarian: STATEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL PARTNERS ON THE REFUGEE CRISIS
Source text - English
TRIPARTITE SOCIAL SUMMIT – 16 MARCH 2016

STATEMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL PARTNERS ON THE REFUGEE CRISIS


1. Since the refugee crisis started in 2013, the EU Member States have received about 2 millions refugees. More than 1 million have arrived in 2015 and another million are expected in 2016 because of the persisiting conflicts.

2. Responding to the unprecendented flows of migrants into Europe is urgent. The Council does not yet address the key challenges for managing the humanitarian crisis on Europe’s borders in a common programme of work. A stronger cooperation among member states is the only solution to the extraordinary flows of refugees arriving in the EU, which have led some Member States to close their borders, putting at risk the Schengen acquis.

3. Schengen is one of the most tangible achievements of the benefits of European integration for citizens and companies. Damaging or breaking the Schengen area will seriously disrupt value chains and will ultimately destroy jobs and reduce wealth. In particular, effective control of the EU’s external borders is essential. Adequate financial means are necessary to allow Frontex to play its role, while ensuring that international protection is available to those who are in need for it, according to the EU Treaties and to international law.

4. Integration of asylum-seekers and refugees in the labour market is essential. Europe’s population is ageing. In a number of member states, the workforce is starting to shrink. Many unfilled vacancies, in both qualified and unqualified functions, co-exist with high unemployment throughout Europe. This undermines our overall future growth prospects. Besides necessary measures to make better use of our labour markets and to improve intra-EU mobility, legal migration from third countries is part of the answer to ensure our future prosperity and overcome demographic change challenges. It is in our interest to ensure that people from around the world who have skills needed on our labour markets regard Europe as an attractive destination to study, live in and work legally.

5. Integrating people rightly staying in Europe in training, employment and society in general is crucial. The organisation of integration courses, housing, language learning classes and other education and training measures is a responsibility of public authorities and society as a whole. However, economic and social partners are taking a large number of initiatives to contribute to this.

6. The issue of assessment, testing and screening of skills and competences is a cornerstone of a revitalised policy for labour market inclusion of asylum-seekers and refugees in Europe. It is crucial to increase capacities of all players within the integration chain to help validation of skills and skill matching; this exercise has to be tailored to the


specific conditions of people who could not plan their migration project. The different layers of integration paths (language learning, civic education, social assistance, balance of competences, labour market activism) are not always well integrated and do not work in synergy. This is an impediment for smooth and right-based inclusion in the labour market.

7. To foster a better integration and fair participation in the labour market is the only way to build solidarity and social cohesion and prevent further social unrest and rejection of refugees and migrant populations.

8. The key issues, in our shared view,

- are the need for a joint, Europe-wide solution involving all EU Member States, in a fair, balanced and responsible manner, factoring in skills analysis / validation and national / regional economic needs;

- furthermore, the inclusion and integration of refugees that are granted permission to remain in the EU into society, particularly in the labour market has to be a common goal of all member states.

European economic and social partners underline:

A. their commitment and willingness to work with governments and other stakeholders to design and to develop policies to support inclusion. Employer organisations in the public and private sectors, chambers of commerce and industry, chambers of skilled crafts, and trade unions, as well as other actors, have an important role to play and are committed to promote and support the inclusion of refugees into work and society.

B. the numerous national actions engaging employers, chambers of commerce and industry as well as trade unions in the integration of refugees and migrants. We agree that employers have to rely on a stable and skilled workforce adapted to their needs. We agree that inclusion into work must be on the basis of guaranteeing equality of opportunity and treatment between national and migrant workers, taking into account the objective situation of refugees as part of active labour market instruments available to job-seekers.

C. the need for a coordinated, pan-European programme for the provision of VET, apprenticeship to refugees/migrants which encompasses transit countries - both within the EU and neighbouring states - as well as the countries of destination.

D. the challenge facing local public services, as they confront the need to improve the capacity of newly arrived people to contribute to the local labour market at a time when resources are increasingly scarce, without causing reductions in services to local communities.

E. the impact of the arrival of hundreds of thousands of refugees on public services, and the need for Member States to use the built-in flexibility within the Stability and Growth Pact to deal with the fiscal consequences of the refugee crisis.F. that migration, when properly managed, can play an important role in addressing the increasing old-age dependency ratio deriving from the ageing of European populations.
Translation - Hungarian
HÁROMOLDALÚ SZOCIÁLIS CSÚCSTALÁLKOZÓ – 2016. MÁRCIUS 16.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS PARTNEREK ÁLLÁSFOGLALÁSA A MENEKÜLTVÁLSÁGGAL KAPCSOLATBAN


1. A menekültválság 2013-as kezdete óta az Európai Unió tagállamaiba körülbelül kétmillió menekült érkezett. 2015-ben több mint egymillióan érkeztek, és a tartós konfliktusok következtében 2016-ban újabb egymillió menekült várható.

2. Sürgős cselekvésre van szükség az Európába érkező migránsok korábban nem tapasztalt áramlásával kapcsolatban. A Tanács még nem foglalkozik azokkal a kulcsfontosságú kihívásokkal, amelyek egy közös cselekvési program keretében az Európa határain zajló humanitárius válsághelyzet kezelésével kapcsolatban fellépnek. A tagállamok közötti erősebb együttműködés az egyetlen megoldás az Unióba érkező rendkívüli menekültáradat kezelésére, amely bizonyos tagállamokat a határaik lezárásához vezetett, veszélyeztetve a schengeni vívmányokat.

3. Schengen az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb előnyös vívmánya az állampolgárok és a vállalkozások számára. A schengeni térség sérülése vagy szétesése súlyosan veszélyezteti az értékláncokat, végső soron pedig munkahelyeket semmisít meg, és csökkenti a jólétet. Az Európai Unió külső határainak hatékony ellenőrzése alapvető fontosságú. Megfelelő pénzügyi eszközökre van szükség, hogy a Frontex betölthesse szerepét, egyúttal pedig biztosítani kell a nemzetközi védelmet minden rászoruló számára az uniós szerződéseknek és a nemzetközi jognak megfelelően.

4. A menedékkérők és menekültek beilleszkedése a munkaerőpiacra létfontosságú kérdés. Európa lakossága öregszik. Számos tagállamban csökken a munkaképes korúak száma. Európa-szerte sok az üresedés a képzettséget igénylő és nem igénylő területeken egyaránt, ezzel párhuzamosan ugyanakkor magas a munkanélküliség is. Ez teljes mértékben aláássa a jövőbeni növekedési kilátásainkat. A munkaerőpiacok jobb kihasználására és az Unión belüli mobilitás javítására irányuló szükséges intézkedéseken túl a harmadik országokból történő legális migráció része annak a megoldásnak, amelynek segítségével biztosíthatjuk a további jólétet, valamint leküzdhetjük a demográfiai változás jelentette kihívásokat. Érdekünkben áll, hogy a világ minden táján élő, a munkaerőpiacaink szükségleteinek megfelelő képességekkel rendelkező emberek számára Európa vonzó célpont legyen, ha legálisan szeretnének itt tanulni, élni és dolgozni.

5. Az Európában jogszerűen tartózkodók integrálása a képzésbe, a foglalkoztatásba és a társadalomba nélkülözhetetlen. Az integrációs kurzusok, a lakhatás, a nyelvtanulás, valamint az egyéb oktatási és képzési lehetőségek megszervezése a hatóságok és a társadalom egészének felelőssége. A gazdasági és szociális partnerek ugyanakkor számos kezdeményezéssel járulnak hozzá ehhez az erőfeszítéshez.

6. A készségek és kompetenciák felmérése, tesztelése és szűrése a menedékkérők és menekültek európai munkaerő-piaci befogadását elősegítő megújult politika sarokköve. Rendkívül fontos az integrációs lánc minden szereplőjének kapacitásának növelése a készségek érvényesítését elősegítése, valamint a készségkereslet és a készségkínálat összehangolása érdekében – ennek végrehajtását azok különleges körülményeihez kell igazítani, akik nem tervezett migráció következtében érkeznek Európába. Az integráció különböző rétegeinek integrálása (nyelvtanulás, állampolgársági oktatás, szociális támogatás, a kompetenciák egyensúlya, munkaerő-piaci aktivitás) nem mindig sikeres, és ezek nem működnek szinergiában. Ez akadályozza a zökkenőmentes és jogokon alapuló munkaerő-piaci integrációt.

7. A jobb integráció és a munkaerőpiacon való méltányos részvétel elősegítése az egyetlen mód a szolidaritás és a társadalmi kohézió kiépítésére, valamint a további társadalmi nyugtalanság, illetve a menekültek és a migráns népesség elutasításának megelőzésére.

8. A kulcsfontosságú kérdések véleményünk szerint a következők:

- közös, a teljes Európára kiterjedő megoldásra van szükség az összes uniós tagállam részvételével méltányos, kiegyensúlyozott és felelős módon, figyelembe véve a készségek elemzését és érvényesítését, valamint a nemzeti és regionális gazdasági szükségleteket;

- az Európai Unió területén jogszerűen tartózkodó menekültek társadalmi befogadása, különösen pedig munkaerő-piaci beilleszkedése minden tagállam közös célkitűzése kell, hogy legyen.

Az európai gazdasági és szociális partnerek hangsúlyozzák a következőket:

A. Elkötelezik magukat a kormányokkal és más érdekeltekkel történő együttműködésre a befogadást célzó politikák megtervezése és kidolgozása tekintetében. Az állami és magánszektor munkaadó szervezeteinek, a kereskedelmi és iparkamaráknak, a kézművesipari kamaráknak, a szakszervezeteknek és a többi szereplőnek fontos szerepe van, és elkötelezik magukat a menekültek munkaerő-piaci és társadalmi befogadásának elősegítése és támogatása mellett.

B. Számos, a menekültek és migránsok beilleszkedését megcélzó nemzeti intézkedésre van szükség a munkaadók, a kereskedelmi és iparkamarák, valamint a szakszervezetek részvételével. Egyetértenek azzal, hogy a munkaadóknak stabil és képzett, az igényeiknek megfelelő munkaerőre van szükségük. Egyetértenek azzal, hogy a nemzeti és migráns munkavállalók közötti esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a munkaerő-piaci beilleszkedés alapja, figyelembe véve a menekültek objektív helyzetét a munkakeresők számára elérhető aktív munkaerő-piaci eszközök részeként.

C. Koordinált, páneurópai programra van szükség a szakoktatás és szakképzés, illetve a menekültek és migránsok számára is elérhető tanulószerződéses gyakorlati képzés támogatására az Európai Uniót és a szomszédos államokat felölelő tranzitországok, valamint a célországok részvételével.

D. Felismerik azokat a kihívásokat, amelyekkel a helyi közszolgáltatásnak kell szembenéznie az újonnan érkezők azon képességének javítása tekintetében, hogy hozzá tudjanak járulni a helyi munkaerőpiachoz egy olyan időszakban, amikor az erőforrások egyre inkább szűkösek – megtartva a helyi közösségeknek nyújtott szolgáltatásokat.

E. Felismerik azokat a kihívásokat, amelyeket több százezer menekült érkezésének hatása jelent a közszolgáltatásokra nézve, valamint azt, hogy a tagállamoknak használniuk kell a Stabilitási és Növekedési Paktum által nyújtott rugalmasságot a menekültválság pénzügyi következményeinek kezelése érdekében.

F. Egyetértenek azzal, hogy a megfelelően kezelt migráció fontos szerepet játszik az európai népesség elöregedéséből következő időskori eltartottak növekvő arányának kezelésében.
English to Hungarian: Marketing text (tourism)
General field: Marketing
Source text - English
With a reputation for exceeding expectations, there is no better place in the world than Los Angeles for unrivaled relaxation. The city has one of the greatest concentrations of spas, salons and beauty treatment centers of any destination of its size.
Indulge in any number of ultra-luxurious facials or body treatments at our hotels and stand-alone spas or transform yourself with a once-in-a-lifetime makeover from the same makeup artists and stylists who serve the entertainment industry’s elite.

Make a splash. With water views from every room, treat yourself to stunning sunrises and sunsets everyday over the Intracoastal Waterway and the Atlantic Ocean. Step out onto the edge of the ocean, where pristine, powder-soft sands touch warm, turquoise waters. Dive right in for a day of snorkeling, stand-up paddleboarding or sailing.
Let Miami’s sultry Latin rhythms turn up the heat during a romantic rendezvous. Or, linger leisurely among beachfront Art Deco architecture and Cuban cafes, while blue skies and rustling palms hang overhead. Feeling spoiled yet? We’re just getting started.
Translation - Hungarian
Los Angeles mindig is híres volt arról, hogy messze túlszárnyalja az elvárásokat, és páratlan relaxálási lehetőségeket kínál. Gyógyfürdői, fodrászatai és szépségszalonjai száma vetekszik bármelyik világvároséval.
Kényeztesse el magát a hoteljeink és gyógyfürdőink által kínált számtalan fényűző arc- és testápolási lehetőséggel, vagy pedig alakítsa át teljesen a megjelenését olyan sminkesek és stylistek segítségével, akik a szórakoztatóipar elitjének dolgoznak.
Engedje át magát a hullámok ringatásának! Minden szobánkból kilátás nyílik az Atlanti-óceánra és az Intracoastal Waterway-re, így naponta megcsodálhatja a bámulatos napfelkeltéket és naplementéket. Kilépve az óceán partján találja magát, ahol a szűz, bársonyosan puha homok csókot vált a meleg, türkizkék vízzel. Merüljön el egy egész napra a könnyűbúvárkodásban, állószörfözésben vagy vitorlázásban.
Engedje át magát Miami fülledt latinó ritmusainak egy romantikus randevú során, vagy tegyen egy kényelmes sétát a vízparton az art déco stílusú épületek és kubai kávézók között, a kék ég és a suhogó pálmafák alatt. Úgy érzi, máris el van kényeztetve? Pedig ez még csak a kezdet!
German to Hungarian: Gemeinsame Erklärung der Präsidenten von BDA, BDI und ZDH zur Asyl- und Flüchtlingspolitik
General field: Other
Source text - German
Gemeinsame Erklärung der Präsidenten von
BDA, BDI und ZDH zur Asyl- und Flüchtlingspolitik

Berlin, 22. Januar 2016. BDA-Präsident Ingo Kramer, BDI-Präsident Ulrich Grillo und ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer erklären:


Dauerhafte Lösung nur gesamteuropäisch möglich

Deutschland leistet aktuell eine überwältigende humanitäre Aufgabe. Bund, Länder und Kommunen sind aufs Höchste angespannt. Allein im letzten Jahr wurden über 1 Million Flüchtlinge bei uns erfasst. Wer vor Krieg, Ver- treibung oder politischer Verfolgung flieht, muss auch in der Europäischen Union humanitären Schutz erhalten. Unsere gemeinsamen Werte verpflich- ten uns, die wachsenden Flüchtlingszahlen als europäische Herausforde- rung anzunehmen. Die Konzentration massiver Fluchtbewegungen auf eini- ge wenige EU-Staaten muss diese auf Dauer zwangsläufig überfordern.
Nur durch EU-weite solidarische Anstrengungen, denen sich kein Mitglied- staat entziehen darf, sind die Probleme zu meistern. Wir unterstützen die Bundesregierung in ihrem Europa-Engagement für abgestimmtes Vorgehen und faire Lastenteilung. Eine Beschädigung oder gar Scheitern des Schen- genraums wäre ein schwerwiegender Rückschlag für die Europäische Uni- on und ihre Bürgerinnen und Bürger, für die Reisefreiheit und ungehinderte grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit von elementarer Bedeutung sind.


Konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber

BDA, BDI und ZDH treten dafür ein, dass Deutschland weiterhin seinen Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise leistet. Aber den wirklich Ver- folgten kann man Schutz nur wirksam geben, wenn nicht gleichzeitig die Kräfte überstrapaziert werden, weil Menschen zu uns strömen, die keine Chance auf Anerkennung als Verfolgte haben. Deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung Maßnahmen ergriffen hat, um die Asylverfahren massiv zu beschleunigen und die Voraussetzungen für die schnelle Rück- führung abgelehnter Asylbewerber zu schaffen. Herkunftsländer, die sich weigern, ihre Staatsbürger zurückzunehmen und entsprechende Ersatzpa- piere auszustellen, müssen im Rahmen der bilateralen und europäischen Zusammenarbeit durch diplomatischen, notfalls auch massiven politischen Druck dazu bewegt werden, ihre Praxis zu ändern.

Die Bundesländer sind aufgerufen, die möglichen und notwendigen Rück- führungen, für die sie zuständig sind, ausnahmslos auch unverzüglich und konsequent durchzuführen. Dies ist bisher noch immer nicht überall ge- währleistet.


Flüchtlingszustrom reduzieren

Aber auch der weitere Zustrom von Flüchtlingen nach Europa muss deutlich nachlassen. Eine Überforderung unserer Gesellschaft birgt die Gefahr eines Erstarkens von politischen Kräften in sich, die unser freiheitliches Gesell- schaftssystem nachhaltig gefährden könnten.

Wir unterstützen deshalb die Anstrengungen für eine wirksame Sicherung der EU-Außengrenzen, die Bekämpfung der Fluchtursachen, bilaterale Ab- sprachen mit den wichtigsten Transitländern, insbesondere der Türkei, und finanzielle Unterstützung für die Staaten in den Flüchtlingsregionen, wohin die mit Abstand meisten Menschen geflohen sind – vor allem die Türkei, Jordanien und Libanon. Es ist für die Menschen humaner, materielle Hilfe, Unterbringung und Schutz nahe der Heimat der Flüchtlinge zu erhalten, als von skrupellosen Schlepperbanden auf lebensgefährliche Fluchtwege über das Mittelmeer und die Balkanroute gezwungen zu werden.


Schnelle und konsequente Integration in Ausbildung und Arbeit

Die Menschen, die zu Recht für längere Zeit oder für immer bei uns bleiben, müssen wir bestmöglich in Ausbildung, Beschäftigung und die Gesellschaft insgesamt integrieren. Die Wirtschaftsverbände, Kammern und Unterneh- men haben dazu bereits eine Vielzahl an Initiativen auf den Weg gebracht. Aus den ersten Erfahrungen wissen wir: Viele Flüchtlinge sind besonders motiviert, den Sprung in eine Beschäftigung, Ausbildung oder ein Studium bei uns zu schaffen. Wir wissen inzwischen aber auch, dass dies bei vielen Flüchtlingen eine große und schwierige Herausforderung wird. In der Regel fehlende Sprachkenntnisse, nur selten vorhandene, für unseren Arbeits- markt verwertbare Kenntnisse und Qualifikationen sowie die Unkenntnis unseres Bildungs- und Ausbildungssystems sind wesentliche Hürden.

Viele wichtige Verbesserungen, damit Integration von Flüchtlingen mit Blei- beperspektive in den Arbeitsmarkt gelingen kann, hat die Bundesregierung gerade auch auf Drängen der Wirtschaft bereits auf den Weg gebracht.
Weitere wichtige Weichenstellungen sind jedoch erforderlich. Dazu haben BDA, BDI und ZDH umfassende Vorschläge vorgelegt. Insbesondere kommt es jetzt darauf an:

• Integrationskurse – inklusive Vermittlung der Werteordnung und demokratischen Rechtsordnung – für alle Asylbewerber mit Bleibe- perspektive und Geduldete effektiv und vollständig zu öffnen und verpflichtend zu machen,
• auch an Schulen und Berufsschulen ausreichende Sprachförderan- gebote zur Verfügung zu stellen. Notwendig sind zudem eine bun- desweite Schulpflicht nach drei Monaten, ein bedarfsgerechter Aus- bau von Willkommens- und Sprachlernklassen und eine Sprachför- derung für Kinder und Jugendliche bereits in den Erstaufnahmeein- richtungen. Durch individuelle Verlängerung der Schulpflicht über das 18. Lebensjahr hinaus kann die Perspektive auf einen Schulab- schluss verbessert werden.
• für Asylbewerber mit Bleibeperspektive und Geduldete – auch über 21 Jahre – den Ausbildungsaufenthalt bundesweit einheitlich und von vornherein verlässlich zu sichern und die Aussichten auf einen gesicherten Aufenthalt bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zu verbessern,
• für Asylbewerber mit Bleibeperspektive den Zugang zu allen Förder- leistungen der Berufsausbildung ab Abschluss eines Ausbildungs- vertrages und nicht erst nach 15 Monaten Aufenthalt zu ermögli- chen,
• den Einsatz von Orientierungspraktika und Einstiegsqualifizierungen sowie den Einstieg in Beschäftigung zu erleichtern,
• das Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit – unabhängig von der jeweiligen Qualifikation – von Beginn an grundsätzlich aufzuheben.


Unsere Regeln gesellschaftlichen Zusammenlebens anerkennen

Integration ist keine Einbahnstraße. Flüchtlinge müssen Werte und Regeln unserer Demokratie und offenen Gesellschaft anerkennen. Die Gleichbe- rechtigung von Mann und Frau etwa oder das Gewaltmonopol des Staates darf niemand unter Hinweis auf seine eigene Kultur oder Religion in Frage stellen. Raub oder sexuelle Belästigung, Bedrohung und Gewalt haben kei- nen Platz in unserer Gesellschaft. Entsprechende Taten müssen ohne An- sehen der Person und unabhängig von der Herkunft der Täter konsequent bestraft werden. Die Hürden zur Abschiebung von verurteilten Straftätern müssen abgesenkt werden.
Translation - Hungarian
A Német Munkaadói Szövetségek Országos Szervezete (BDA), a Német Iparszövetség (BDI) és a Német Kézműipari Szövetség (ZDH) elnökeinek nyilatkozata
a menedékjogi és menekültpolitikával kapcsolatban

Berlin, 2016. január 22. A BDA elnöke, Ingo Kramer, a BDI elnöke, Ulrich Grillo, valamint a ZDH elnöke, Hans Peter Wollseifer nyilatkozata:


Tartós megoldás csak európai összefogással várható

Németország jelenleg rendkívüli erőfeszítést követelő humanitárius feladatot lát el. Németország, a szövetségi államok és a közösségek is hatalmas nyomás alatt vannak. Csak a tavalyi évben/Egyedül tavaly több mint egymillió menekült érkezett az országba. Aki háború, kiutasítás vagy politikai üldöztetés elől menekül, annak humanitárius védelmet kell nyújtani az Európai Unióban. Közös értékeink arra köteleznek, hogy a menekültek növekvő számára európai kihívásként tekintsünk. A menekültáradat néhány uniós tagállamra való koncentrálódása hosszú távon túlterheli ezeket az országokat.
Ezeket a problémákat csak úgy tudjuk megoldani, ha a teljes Unió szolidaritást vállal, és ha ezekből az erőfeszítésekből egyetlen tagállam sem vonhatja ki magát. Támogatjuk a német kormányt azon törekvésében, hogy uniós szintű, összehangolt megközelítés és méltányos tehermegosztás jöjjön létre. A schengeni övezet sérülése, netán bukása hatalmas visszaesést jelentene az Európai Unió és a polgárai számára, akiknek létszükségletük a szabad mozgás és az akadálymentes határokon átnyúló üzleti tevékenységek folytatása.


A visszautasított menekültkérők következetes visszaküldése

A BDA, a BDI és a ZDH elkötelezi magát amellett, hogy Németország továbbra is kivegye a részét a menekültválság rendezéséből. Azonban a tényleges üldözötteknek csak akkor tudunk hatékony segítséget nyújtani, ha egyúttal nem vagyunk túlterhelve, mert jelenleg rengetegen érkeznek olyanok, akiknek semmi esélyük nincs az üldözötti státusz megszerzésére. Ezért fontos a kormány azon döntése, amellyel jelentősen felgyorsítja a menekültügyi eljárást, valamint megteremti az elutasított menedékkérők gyors visszaküldésének a lehetőségét. Azokat a származási országokat, amelyek visszautasítják állampolgáraik visszafogadását és a megfelelő papírok kiállítását, kétoldalú és európai összefogással diplomáciai, szükség esetén akár határozott politikai nyomással is e gyakorlat megváltoztatására kell bírni.

Felszólítjuk a német szövetségi államokat arra, hogy a jogkörük alá tartozó, lehetséges és szükséges visszaküldéseket kivétel nélkül, gyorsan és következetesen hajtsák végre. Ez még mindig nem történt meg mindenhol.


A menekültáradat csökkentése

Ugyanakkor azonban az Európába irányuló további menekültáradatnak is jelentősen csökkennie kell. A társadalom túlterhelése olyan politikai erők megerősödésének veszélyét hordozza magában, amely szabad társadalmunkat tartósan veszélyeztetheti.

Támogatjuk ezért az Európai Unió külső határainak hatékony védelmére irányuló erőfeszítéseket, a menekülést kiváltó okok megszüntetését, a fontosabb tranzitországokkal, különösen a Törökországgal folytatott kétoldalú tárgyalásokat, valamint a menekültáradat által leginkább érintett államok, elsősorban Törökország, Jordánia és Libanon pénzügyi támogatását. Sokkal humánusabb, ha a menekülteknek a hazájukhoz közel nyújtunk anyagi segítséget, otthont és védelmet, mint ha arra kényszerítjük őket, hogy gátlástalan csempészbandákra bízzák magukat a Földközi-tengeren és a Balkánon át vezető életveszélyes útvonalakon.


Gyors és következetes integráció a szakképzésben és a munkaerőpiacon

Azokat, akik hosszabb ideig vagy végleg nálunk maradnak, a tőlünk telhető legmegfelelőbben integrálnunk kell szakképzési, munkavállalási és társadalmi tekintetben is. A szakszervezetek, kamarák és vállalkozások már több kezdeményezést indítottak el ebben a témában. Az első tapasztalatok alapján tudjuk, hogy nagyon sok menekült különösen motivált abban, hogy munkát találjon, szakképesítést szerezzen vagy folytassa a tanulmányait. Emellett tisztában vagyunk azzal is, hogy sok menekült számára ez rendkívül nagy kihívást is jelent. A legjelentősebb akadályok többnyire a hiányzó nyelvtudás, a német munkaerőpiacon fontos ismeretek és képesítések hiánya, illetve hogy az érkezők többnyire nincsenek tisztában a német a képzési és szakképzési rendszer működésével.

A német kormány az ágazati képviselők kérésére máris sok jelentős javító intézkedést hozott annak érdekében, hogy a maradási perspektívával rendelkező menekültek munkaerő-piaci integrációja sikeres legyen.
További fontos döntésekre van azonban szükség. Ehhez járul hozzá a BDA, a BDI és a ZDH a maga átfogó javaslataival. Különösen a következőkre van szükség:

• integrációs kurzusok – ideértve az értékek és a demokratikus törvények ismertetését – minden maradási perspektívával vagy megtűrt tartózkodással rendelkező menedékkérő számára hatékony, teljesen nyitott és kötelező jelleggel;
• az iskolákban és a szakiskolákban is megfelelő nyelvtanulási lehetőségek biztosítása; az egész országra kiterjedő iskolakötelezettség az érkezés utáni három hónap lejárta után, az igényeknek megfelelő nyelvi felkészítő osztályok kialakítása, valamint a gyerekek és fiatalok nyelvtanulásának biztosítása már az első fogadóközpontban; az iskolakötelezettség 18. éven túli egyéni meghosszabbításával javítható az iskolai végzettség szintje;
• a maradási perspektívával és eltűrt tartózkodással rendelkező menedékkérők esetében (akár 21 év fölött is) a képzési időszak időtartamának egységes és kezdettől fogva megbízható biztosítása, valamint a biztonságos tartózkodási kilátások növelése a szakképzés sikeres befejezése esetén;
• a maradási perspektívával rendelkező menedékkérők számára a szakképesítési lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása a képzési szerződés befejezése után, nem pedig 15 hónapnyi előzetes tartózkodás lejártával;
• szakmai orientációs gyakorlatok és bevezető képzések szervezése, valamint a foglalkoztatásba való átmenet megkönnyítése;
• a részmunkaidő tiltásának kezdettől fogva történő, feltétel nélküli megszüntetése – a meglévő képesítéstől függetlenül.


A társadalmi együttélési szabályok elfogadása

Az integráció nem egyirányú utca. A menekülteknek el kell fogadniuk a demokrácia és a nyitott társadalom értékeit és szabályait. A férfiak és nők egyenjogúságát, valamint az erőszak alkalmazásával kapcsolatos állami monopóliumot senki sem kérdőjelezheti meg a kultúrájára vagy a vallására hivatkozva. A rablásnak, a szexuális zaklatásnak, a fenyegetésnek és az erőszaknak semmi keresnivalója társadalmunkban. A bűncselekményeket az érintett személytől, és az elkövető származásától függetlenül következetesen büntetni kell. Meg kell könnyíteni az elítélt bűnözők kiutasításának lehetőségeit.
German to Hungarian: User manual of a self balance scooter
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Electronics / Elect Eng
Source text - German
LADEN DES AKKUS
KORREKTER UMGANG MIT DEM AKKU
1. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss und das Ladegerät beim Laden trocken sind.
2. Den Netzstecker des Ladegeräts an eine Steckdose anschließen (~ 230 V; 50-60 Hz) und prüfen, ob das Ladelicht (Grün) auf dem Ladegerät leuchtet. Anschließend die andere Seite des Ladegeräts an den Ladeanschluss des Self Balance Scooters anschließen.
3. Wechselt das Ladelicht von Rot auf Grün, ist der Akku aufgeladen und wird nicht weiter geladen.
4. Ist der Akku geladen, bitte das Ladegerät vom Stromnetz und vom Self Balance Scooter trennen.
Hinweise:
• Laden und lagern Sie den Akku gemäß der Anleitung, sonst könnte sich die Akkulebensdauer verkürzen.
• Die Ladezeit des Self Balance Scooters beträgt 1 - 2 Stunden. Bleibt das Ladegerät dauerhaft mit dem Self Balance Scooter und dem Stromnetz verbunden, wirkt sich das negativ auf die Akkulebensdauer aus.
• Laden Sie den Self Balance Scooter nur in einem trockenen und sauberen Umfeld.
• Laden Sie nicht, wenn der Ladeanschluss feucht ist.
• Beim Laden dürfen der Self Balance Scooter und das Ladegerät nicht abgedeckt werden.
Die Lebensdauer und Leistung eines Akkus ist abhängig von seinem Alter, der Pflege und wie oft dieser in Verwendung war. Im Vergleich zu anderen Akku Modellen haben Lithium Ionen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung und einen sehr geringen Memory Effekt, jedoch müssen diese periodisch geladen werden. Auch wenn Sie Ihren Self Balance Scooter nicht in Verwendung haben muss der Akku alle 2 Monate mindestens 1h Stunde aufgeladen werden sonst verliert dieser an Kapazität. Regelmäßiges Laden bewahrt den Akku vor Tiefentladung. Bitte beachten Sie, dass ein tief entladener Akku irreparabel zerstört ist und kostenpflichtig ausgetauscht werden muss, deswegen sollte der Akku auch im Betrieb niemals vollständig entladen werden.
• Akku niemals aus dem Self Balance Scooter entnehmen.
• Akku alle 2 Monate mindestens 1h Stunde aufladen, auch wenn dieser nicht in Verwendung war.
• Akku am Besten bei 7 - 15 °C Raumtemperatur und trockener Umgebung lagern, dies reduziert die Selbstentladung.
• Akku niemals erhitzen oder ins offene Feuer werfen.
• Akkuzellen niemals über den Hausmüll entsorgen.
• Akkukontakte niemals mit Nässe in Berührung bringen.
• Die beste Betriebstemperatur des Akkus liegt zwischen 10 ° C und 30 ° C. Darüber und auch darunter verschlechtert sich die Leistungsabgabe, dies führt zu einer reduzierten Reichweite.
UMWELTSCHUTZ
Das Produkt am Ende der Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgen, sondern
einer Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abge-
ben. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder zu verwerten. Mit der Wiederver-
wendung oder einer anderen Form der zulässigen Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Erfragen Sie dies bei Ihrer ortsansässigen Entsor-
gungsstelle. Den Akku niemals über den Hausmüll entsorgen. Defekte oder nicht mehr zu
verwendende Akkus bringen Sie bitte zu Ihrer ortsansässigen Sammelstelle. Achten Sie auf das
Symbol auf dem Akku!
FAHREN LERNEN


Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicher-heit einen Schutzhelm und Protekto-
Machen Sie sich mit dem Self Balance Scooter vertraut indem Sie den Anweisungen in der Bedienungsanlei¬tung folgen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit begrenzt der Self Balance Scooter die Höchstgeschwindigkeit auf 12 km/h. Wird diese überschritten erfolgt ein Alarmton . Wird die Geschwindigkeit danach nicht reduziert beginnt der Self Balance Scooter selbständig mit dem Brems-vorgang. Vorsicht es droht der Kontrollverlust, weil der Self Balance Scooter möglicherweise die Balance nicht mehr halten kann.
Translation - Hungarian
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
AZ AKKUMULÁTOR MEGFELELŐ KEZELÉSE
1. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó és az akkumulátortöltő szárazak legyenek.
2. Az akkumulátortöltő kábelét csatlakoztassa egy csatlakozóaljzathoz (~ 230 V; 50–60 Hz), és ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltőn levő töltésjelző lámpa (zöld) világít-e. Ezután csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a Self Balance Scooter töltőcsatlakozójához.
3. Ha a töltésjelző lámpa színe pirosról zöldre vált, az akkumulátor feltöltése befejeződik.
4. Az akkumulátor feltöltése után távolítsa el az akkumulátortöltő kábelét a csatlakozóaljzatból és a robogóból.
Fontos tudnivalók:
• Töltse és tárolja az akkumulátort a használati útmutató előírásainak megfelelően, ellenkező esetben az akkumulátor élettartama megrövidülhet.
• A Self Balance Scooter töltési ideje 1-2 óra. Amennyiben az akkumulátortöltőt huzamosabb ideig csatlakoztatva hagyja a Self Balance Scooter robogóhoz és a villamosenergia-hálózathoz, ez negatívan hat az akkumulátor élettartamára.
• A Self Balance Scooter robogó feltöltését kizárólag száraz és tiszta környezetben végezze.
• Ne töltse fel a járművet, ha a töltőcsatlakozó nedves.
• Töltés során ne takarja le a Self Balance Scooter robogót és az akkumulátortöltőt.
Az akkumulátor élettartama és teljesítménye függ az akkumulátor életkorától, az ápolástól, valamint a használat gyakoriságától. Bár a többi akkumulátorhoz képest a lítiumion-akkumulátorok rendkívül alacsony önlemerülési aránnyal és memóriaeffektussal rendelkeznek, ugyanakkor szükség van a rendszeres feltöltésükre. Akkor is töltse fel az akkumulátort kéthavonta legalább egy órán át, ha nem használja a Self Balance Scooter robogót. Ellenkező esetben az akkumulátor veszít a kapacitásából. A rendszeres feltöltés megvédi az akkumulátort a mélylemerülés ellen. Ne feledje, hogy a mélylemerült akkumulátor nem javítható és a cseréje díjköteles, ezért az akkumulátort használat során se merítse le soha teljesen.
• Soha ne vegye ki az akkumulátort a Self Balance Scooter robogóból.
• Az akkumulátort kéthavonta legalább egy órán keresztül töltse fel akkor is, ha nem használja a robogót.
• Az akkumulátor ideális tárolási hőmérséklete 7–15°C. Tartsa száraz helyen, ez csökkenti az önlemerülést.
• Soha ne forrósítsa fel az akkumulátort, és ne dobja nyílt tűzbe.
• Ne dobja ki az akkumulátorcellákat a háztartási hulladékkal.
• Az akkumulátor érintkezőit nem érheti nedvesség.
• Az akkumulátor ideális működési hőmérséklete 10–30°C. Ezen a tartományon kívül romlik az akkumulátor teljesítménye, és ez kisebb hatótávolsághoz vezet.
KÖRNYEZETVÉDELEM
A terméket az élettartam lejárta után ne dobja ki a háztartási hulladékkal, hanem
adja le az elektronikai eszközöket
újrahasznosító gyűjtőhelyen. Az anyagokat a címkéjük alapján újrahasznosítják. A régi készülékek
valamely engedélyezett újrahasznosítási formájának használatával jelentősen hozzájárul
a környezet védelméhez. Érdeklődjön a helyi hulladék-
gyűjtőben. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal. A hibás vagy már nem
működőképes akkumulátorokat vigye a helyi hulladékgyűjtőbe. Nézze meg figyelmesen
az akkumulátoron levő jelzést!
A ROBOGÓ VEZETÉSE


Saját biztonsága érdekében viseljen védő¬sisakot és védőruhát.
Ismerkedjen meg alaposan a Self Balance Scooter robogóval a használati útmutató figyelmes el-olvasásával. Saját biztonsága érdekében a Self Balance Scooter végsebessége 12 km/h-ra korlátozódik. Ha ezt a sebességet meghaladja, bekapcsol a riasztójelzés. Ha ezután sem csökken a sebesség, a Self Balance Scooter ön¬állóan fékezni kezd. Ilyenkor fennáll annak a veszélye, hogy elveszíti az irányítást a jármű fölött, mert a Self Balance Scooter már nem tudja tartani az egyensúlyt.
French to Hungarian: création littéraire en France
General field: Art/Literary
Source text - French
La France est sans doute le pays du monde où le système de soutien à la création littéraire est le plus puissant et le plus complet : prix littéraires innombrables, foires ou salons du livre répartis sur toute l’année et dans tous les départements, nombreux périodiques spécialisés, bourses de création et résidences d’écrivains. Il faut ajouter à cela un dense réseau de librairies. Un tel système permet à de nombreux écrivains de vivre et de se faire connaître. La diversité des maisons d’édition, aussi bien par la taille que par la spécialité, est un élément déterminant. Sans les petits éditeurs de littérature, beaucoup d’écrivains ne parviendraient pas à trouver leur place.
Translation - Hungarian
A világon talán Franciaországban a legerősebb és legsokoldalúbb az irodalmi alkotótevékenység támogatása: számtalan irodalmi díj, könyvvásárok és könyvszalonok egész évben és minden megyében, rengeteg folyóirat, alkotói ösztöndíjak és művésztelepek. Ehhez hozzájön még a kiterjedt könyvesbolthálózat. Ez a rendszer sok író számára biztosít megélhetést és lehetőséget arra, hogy ismertté váljon. A kiadók változatossága – méretben és szakterületben – rendkívül meghatározó elem. A kis irodalmi kiadók nélkül sok író nem találná meg a helyét.
French to English: création littéraire en France
General field: Art/Literary
Source text - French
La France est sans doute le pays du monde où le système de soutien à la création littéraire est le plus puissant et le plus complet : prix littéraires innombrables, foires ou salons du livre répartis sur toute l’année et dans tous les départements, nombreux périodiques spécialisés, bourses de création et résidences d’écrivains. Il faut ajouter à cela un dense réseau de librairies. Un tel système permet à de nombreux écrivains de vivre et de se faire connaître. La diversité des maisons d’édition, aussi bien par la taille que par la spécialité, est un élément déterminant. Sans les petits éditeurs de littérature, beaucoup d’écrivains ne parviendraient pas à trouver leur place.
Translation - English
France is without any doubt the country where the support system for literary creation is the most powerful and the most complete: countless literary prizes, book fairs spread throughout the year and in all departments, numerous periodicals, creation scholarships and writers’ residencies, not to mention the dense network of libraries. This system permits many writers a livelihood and an opportunity to become known. The diversity of publishing houses – both in size and specialty – is a determining element. Without the small scale literary publishers many writers would be unable to find their place.
French to Romanian: création littéraire en France
General field: Art/Literary
Source text - French
La France est sans doute le pays du monde où le système de soutien à la création littéraire est le plus puissant et le plus complet : prix littéraires innombrables, foires ou salons du livre répartis sur toute l’année et dans tous les départements, nombreux périodiques spécialisés, bourses de création et résidences d’écrivains. Il faut ajouter à cela un dense réseau de librairies. Un tel système permet à de nombreux écrivains de vivre et de se faire connaître. La diversité des maisons d’édition, aussi bien par la taille que par la spécialité, est un élément déterminant. Sans les petits éditeurs de littérature, beaucoup d’écrivains ne parviendraient pas à trouver leur place.
Translation - Romanian
Franța este fără dubii țara din lume unde sistemul de susținere a creației literare e cel mai puternic și cel mai complet: nenumărate distincții literare, târguri și saloane de carte răspândite pe tot parcursul anului și în toate departamentele, numeroase periodice de specialitate, burse de creații și reședințe pentru autori. La acestea se adaugă o rețea densă de librării. Un astfel de sistem permite multor autori de a trăi și a se face cunoscuți. Diversitatea editurilor, atât în mărime cât și de specialitate, este un element determinant. Fără editurile literare mici, mulți scriitori nu ar reuși să-și găsească locul.

Translation education Master's degree - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Oct 2004. Became a member: Jan 2016.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Credentials English to Hungarian (Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University), verified)
French to Hungarian (Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University), verified)
German to Hungarian (Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University), verified)
English to Hungarian (European Masters in Conference Interpreting, verified)
French to Hungarian (European Masters in Conference Interpreting, verified)


Memberships BDÜ
Software Across, Adobe Acrobat, Aegisub, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, SDL TRADOS 2019, Powerpoint, SDL TRADOS, Translation Workspace, Wordfast
Website http://sites.google.com/site/kupanzsuzsanna/
CV/Resume English (PDF)
Professional practices Zsuzsánna Kupán endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
Academic certificates, qualifications and references are available upon request.

Motto: Translation is a dish best served well done and on time.

Certified PROs.jpg Zsuzsánna Kupán TM-Town Profile
Keywords: english, german, french, romanian, hungarian, eu affairs, IT, marketing, multimedia european union, translation, conference interpreting, simultaneous interpreting, chuchotage, liaison, software, proofreading, editing, revision, localisation, technical translation, medical, government, politics, social sciences, economics, media, journalism, environment, white papers, energy efficiency, environment protection, legal, minutes


Profile last updated
Apr 15