Member since Jun '08

Working languages:
Czech to English
English to Czech
Slovak to English

Jana Bedanova
Accuracy, reliability and deadlines

Prague, Praha, Hlavni Mesto, Czech Republic
Local time: 13:42 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
6 positive reviews

 Your feedback
User message
Accuracy, perfectionism and strict self time managment = a high quality translation
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Project management, Vendor management
Expertise
Specializes in:
Marketing / Market ResearchTelecom(munications)
EconomicsGovernment / Politics
Finance (general)International Org/Dev/Coop
Internet, e-CommerceSocial Science, Sociology, Ethics, etc.
Computers: SoftwareEducation / Pedagogy

Rates
Czech to English - Rates: 0.08 - 0.13 EUR per word / 25 - 35 EUR per hour
English to Czech - Rates: 0.08 - 0.13 EUR per word / 25 - 35 EUR per hour
Slovak to English - Rates: 0.08 - 0.13 EUR per word / 25 - 35 EUR per hour
KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 130, Questions answered: 88, Questions asked: 32
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
Czech to English: Technical Degree/Technicky diplom
Source text - Czech
Archiv Českého vysokého učení technického v Praze potvrzuje na základě úředních dokladů zde uložených, že
pan
XXXX
narozený dne XXXX v XXXX, byl zapsán ve školních letech XXXX/XXXX- XXXX/XXXX na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, obor Fyzikální inženýrství - inženýrství pevných látek. Během studia, které ukončil dne XXXXX vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhajobou diplomové práce na téma Matematické zpracování difrakčních měření na polykrystalických látkách, vykonal tyto zápočty a zkoušky:.....
Fyzika polovodičů 2
Praktikum z polovodičů
Fyzika kovů
Fyzika dielektrik
Konstrukce polovodičových součástek
Supravodivost a fyzika nízkých teplot
Translation - English
On the evidence of the official documents archived herein, the Archives of the Czech Technical University in Prague confirm that Mr.
XXXXX
born on XXXX in XXXX, studied during the years XXXX/XXXX- XXXX/XXXX at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering at the Czech Technical University in Prague, in the programme Physical Engineering - Solid State Engineering. In the course of his studies, which he completed on XXXXX by passing the state final examination and by defending his diploma thesis on Mathematical Processing of Diffraction Measurements on Polycrystalline Substances, he passed the following credits and exams:

....
Semiconductor Physics 2
Semiconductors Laboratory
Metal Physics
Physics of Dielectrics
Construction of Semiconductor Devices
Superconductivity and Low Temperature Physics
English to Czech: Localization/Legal, Pravo, Lokalizace
Source text - English
All content on the Site and available through the Service, including designs, text, graphics, pictures, video, information, applications, software, music, sound and other files, and their selection and arrangement (the "Site Content"), are the proprietary property of the Company, its users or its licensors with all rights reserved. No Site Content may be modified, copied, distributed, framed, reproduced, republished, downloaded, scraped, displayed, posted, transmitted, or sold in any form or by any means, in whole or in part, without the Company's prior written permission, except that the foregoing does not apply to your own User Content (as defined below) that you legally post on the Site.

Provided that you are eligible for use of the Site, you are granted a limited license to access and use the Site and the Site Content and to download or print a copy of any portion of the Site Content to which you have properly gained access solely for your personal, non-commercial use, provided that you keep all copyright or other proprietary notices intact. Except for your own User Content, you may not upload or republish Site Content on any Internet, Intranet or Extranet site or incorporate the information in any other database or compilation, and any other use of the Site Content is strictly prohibited. Such license is subject to these Terms of Use and does not permit use of any data mining, robots, scraping or similar data gathering or extraction methods. Any use of the Site or the Site Content other than as specifically authorized herein, without the prior written permission of Company, is strictly prohibited and will terminate the license granted herein. Such unauthorized use may also violate applicable laws including copyright and trademark laws and applicable communications regulations and statutes.
....
Translation - Czech
Veškerý obsah Stránky a obsah dostupný prostřednictvím Služby včetně designu, textu, grafické úpravy, obrázků, videa, dat, aplikací, softwaru, hudby, zvukových a jiných souborů a jejich výběru a uspořádání (tzv. „Obsah Stránky“) je zákonem chráněným majetkem Společnosti, jejích uživatelů či poskytovatelů licence s veškerými výhradními právy. Obsah Stránky nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Společnosti žádným způsobem upravován, kopírován, distribuován, přizpůsobován, reprodukován, zveřejňován, stahován, zobrazován, publikován, šířen či prodáván, a to ani v celku ani částečně. Toto ustanovení se nevztahuje na váš vlastní Uživatelský obsah (definovaný níže), jenž na Stránce zveřejníte v souladu se zákonem.

Za předpokladu, že jste způsobilí Stránku používat, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a jejího obsahu a ke stahování či tisku jakékoli části obsahu Stránky, ke kterému jste náležitě získali přístup, a to čistě pro vaše osobní a nekomerční využití, pod podmínkou, že neporušíte žádná autorská či vlastnická práva. S výjimkou vašeho vlastního Uživatelského obsahu nesmíte stahovat či reprodukovat obsah Stránky na žádné internetové, intranetové či extranetové stránce ani tyto údaje zanášet do jakékoli databáze či souboru. Jakékoliv jiné než uvedené omezené použití obsahu Stránky je přísně zakázáno. Tato licence se řídí těmito Podmínkami užití a neopravňuje k použití jakékoli techniky dolování dat, robotů či podobných metod shromažďování a extrahování dat. Jakékoli využití Stránky a jejího obsahu jiné než to, které je povoleno v tomto dokumentu, je bez předchozího písemného souhlasu Společnosti přísně zakázáno a povede ke zrušení udělené licence. Takovéto neoprávněné používání může rovněž porušovat příslušné zákony týkající se ochrany autorských práv a obchodní značky a příslušné předpisy a nařízení o komunikacích.
....

Glossaries EU-test
Translation education Master's degree - (Grad.Dip.) in Localisation Technology (University of Limerick)
Experience Years of experience: 17. Registered at ProZ.com: Jun 2008. Became a member: Jun 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Czech (Cambridge University (ESOL Examinations), verified)
Czech to English (Cambridge University (ESOL Examinations), verified)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Catalyst, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Jana Bedanova endorses ProZ.com's Professional Guidelines (v1.1).
Bio

I am a Czech native localization specialist with a 9-yr experience in the l10n industry. I have been working as a part-time freelancer since 2003. I hold post-graduate degrees in Localization Technology (Grad.Dip.) and Comparative Literature (MA) from the University of Limerick, Ireland. I am currently pursuing a law degree.


I have been engaged by VistaTec for over 3 years as a Czech localization specialist to work on Google's products and devices on-site at a client's office based in Prague. Previously I worked for a 1.5 yr as a Czech localization tester at Apple Inc., Cork, Ireland), where I was responsible for the quality of the first official Czech version of Mac OS X in 10.7 Lion. I also have a 7-month l10n experience from Symbio Oy, Tampere, Finland, where I tested Nokia N900.


My major translation areas cover issues related to the IT, software, localization, marketing, EU, market research, general legal and business English, political and social sciences, and literature and linguistics.


LOCALIZATION & TESTING EXPERIENCE

Apr 2015-PRES - External l10n specialist engaged by VistaTEC

Feb 2012-Apr 2015 - Localization specialist engaged by VistaTEC to work full-time on-site at Google office based in Prague

Oct 2010-Jan 2012 - Localization tester at Apple Inc. (Cork, Ireland)

Jun-Dec 2009 - Localization tester (mobile phones), Symbio (f. Flander) (Tampere, Finland)

Aug 2009 - ISEB Foundation Certificate in Software Testing


TRANSLATION EXPERIENCE

PRES. (fr. Mar 2011) - VistaTEC (Ireland) [QA/review of marketing materials of leading IT companies]

PRES. (fr. Feb 2010) - Sophia (Czech R.) [business T&Cs, short stories, press releases]

PRES. (fr. Feb 2010) - Tekom Vertalers BV (Netherlands) [translation, transcription, voice recording of phone messages]

PRES. (fr. Jul 2008) - Eurotext Translations (Ireland) [QA projects - hardware, legal, business]

PRES. (fr. Jul 2008) - Gallup Hungary [short projects/questionnaires for Eurobarometer statistics] 

Apr-May 2009 - translation of biology and chemistry test questions (over 55,000 words) for The Abbey College (UK)

Aug-Dec 2008 - occasional proofreading/translation for FLS (Israel) [police report, personal letters, online poker game]

Jun-Dec 2008 2008 - translations for Marvel, s.r.o., Czech Republic (transl.agency) [advert. spots, business letters, tech. diplomas]

Aug 2008 - job advertising QA for Rus Lingo (India)

Apr-Jun 2008 - voluntary localization of Facebook into Czech (ca 200 winning phrases and 4,500 words, ranked 8th out of 760 on the translation leader-board)


Oct 2003-2007 Part-time freelance translator for Mareco s.r.o. (market research company)

(Czech, English)

• Various qualitative surveys of public opinion for the European Commission’s purposes - 15 projects 

(e.g., quality of services in the Czech Republic, future of Europe, attitudes towards enlargement of the EU, Euro, EuropeanConvention, and Turkey’s accession)


EDUCATION 

2015-2020 Charles University, Prague

- Master of Laws (expected)

2008-2009 University of Limerick, Ireland

- Grad.Dip. (Hons), 1st class - Localization Technology (GPA 3.9)

2006-2007 University of Limerick, Ireland

- MA (Hons), 1st classComparative Literature and Cultural Studies (GPA 3.78)

2005-2006 Erasmus scholarship at University of Limerick

- European Studies (President’s List for exceptional results)

2004-2005 Charles University, Prague

- English and American Literature/Linguistics with Philosophy (BA 1st yr, unifinished)

- European Studies (MA 1st year, unfinished)

2001-2004 Charles University

- BA (Hons), 1st classInternational Area Studies (EU studies focus - courses in economics, law, politics, history, English, French, Spanish)

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 134
PRO-level pts: 130


Top languages (PRO)
English to Czech52
Czech to English48
Slovak to English12
Spanish to English8
Portuguese to English4
Pts in 2 more pairs >
Top general fields (PRO)
Social Sciences40
Other28
Law/Patents15
Bus/Financial13
Tech/Engineering12
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Religion19
Education / Pedagogy16
Esoteric practices12
Economics10
Government / Politics8
Mechanics / Mech Engineering8
Poetry & Literature8
Pts in 13 more flds >

See all points earned >
Keywords: czech translator, business, marketing, legal, CV, letters, European Union, EU, political science, government, politics, social science, minorities, refugees, asylum policy, philosophy, religion, academic, market, research, market research, journalism, software, localisation, localization, computers, telecommunications, mobile phones, evropska unie, politika, politologie, mezinarodni vztahy, cestina, mensiny, uprchlici, azyl, sluzby, filosofie, nabozenstvi, pruzkum trhu, verejne mineni, dopisy, korespondence, zivotopis, studie, zurnalistika, noviny, telekomunikace, mobilni telefony, pocitace, informatika, informacni technologie


Profile last updated
Oct 10, 2016More translators and interpreters: Czech to English - English to Czech - Slovak to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search