Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 29 '13 pol>eng hipotyreoizujący decreasing the effects of thyroid hormones pro closed ok
4 Jun 3 '13 eng>pol to express the receptor wykazywać ekspresję receptora pro closed no
4 Feb 26 '13 eng>pol quantified in 100X microscopy fields policzono w polach widzenia mikroskopu pod powiększeniem 100x pro closed no
4 Feb 17 '13 eng>pol human dendritic cells HLA A O2O1-positive donor ludzki komórki dendrytyczne od ludzkiego dawcy HLA-A0201-dodatniego pro closed no
4 Aug 6 '12 eng>pol acneiform follicular rash trądzikopodobna osutka (wysypka) okołomieszkowa pro closed ok
- Nov 22 '10 pol>eng na nośniku (dekstrozowym) on the dextrose carrier pro closed ok
- Nov 1 '10 eng>pol named patient program import docelowy pro closed ok
4 Aug 28 '10 eng>pol release zwolnienie pro closed no
4 Feb 24 '10 pol>eng controller medicine lek kontrolujący objawy pro closed ok
- Jan 29 '10 eng>pol Batch Production Record raport szarżowy pro closed ok
4 Jul 8 '09 eng>pol seizure drugs v. anticonvulsants leki przeciwpadaczkowe lub przeciwdrgawkowe pro closed ok
4 Jun 11 '09 eng>pol secondary manufacturing wytwarzanie postaci farmaceutycznej pro closed no
4 Apr 19 '09 eng>pol reconstitutable powder proszek do sporządzania roztworu (doustnego) lub zawiesiny (doustnej) pro closed ok
4 Mar 1 '09 eng>pol induction of treatment opuścić induction pro closed no
4 Sep 24 '08 eng>pol (anti)neoplastic preparations preparaty przeciwnowotworowe pro closed no
4 Sep 5 '08 eng>pol developmental diseases zaburzenie rozwojowe pro closed no
- Jun 4 '08 eng>pol acid regurgitation regurgitacja kwaśnej treści pro closed no
4 May 20 '08 pol>eng skorygowany względem częstości serca heart rate-corrected pro closed no
4 Jan 15 '08 eng>pol Pneumococcal NTHi-protein D Conjugate Vaccine szczepionka przeciwko pneumokokom skoniugowana z białkiem D NTHi pro closed no
- Dec 12 '07 eng>pol platinum-resistant vs. platinum-refractory krótkotrwała odpowiedź vs. brak odpowiedzi na leczenie pochodnymi platyny pro closed no
4 Nov 1 '07 eng>pol receptor rebound efekt z odbicia w mechanizmie receptorowym pro closed ok
- Oct 27 '07 eng>pol non-pyrogenic apirogenny pro closed no
3 Oct 17 '07 eng>pol "two-way comparison" porównanie za pomocą testu dwustronnego... pro closed no
- Oct 14 '07 eng>pol pathway szlak pro open no
- Sep 15 '07 pol>eng kontrola wewnątrzprocesowa in-process control pro just_closed no
4 Jul 31 '07 eng>pol neuronal nicotine receptor (NNR) neuronalny receptor nikotynowy pro closed no
4 Jun 16 '07 eng>pol time-to-endpoint event czas do wystąpienia punktu końcowego pro closed no
4 Jun 8 '07 pol>eng tożsamość met. IR IR identification pro closed no
4 Jun 7 '07 eng>pol Dihydroergotamine Mesilate mesylan dihydroergotaminy pro closed ok
4 Jun 6 '07 eng>pol incremental recovery odzysk przyrostowy pro closed no
4 May 30 '07 eng>pol Best Overall Response najlepszy wynik leczenia (kiedykolwiek) pro closed ok
4 May 29 '07 eng>eng blinded center user center with workers unaware of drug allocation pro closed no
4 May 23 '07 eng>pol surrogate antibody przeciwciało zastępcze/równoważne pro closed no
4 May 18 '07 eng>pol anti-p24-Biotin and HRP Streptavidin conjugates przeciwciała przeciwko p24 znakowane biotyną połączone ze streptawidyną sprzężoną z HRP pro closed no
4 May 9 '07 eng>pol heartburn and acid indigestion zgaga i objawy nadkwasoty (ze strony żołądka i dwunastnicy) pro closed no
- May 9 '07 eng>pol GORD (Gastroesophageal Reflux Disease) choroba refluksowa przełyku pro just_closed no
4 Apr 11 '07 eng>pol cardioplegia solutions roztwory do kardioplegii pro closed no
4 Mar 9 '07 eng>pol supression of paroxysmal atrial tachyarrhythmias brak nawrotów napadowych tachyarytmii przedsionkowych pro closed no
- Mar 9 '07 eng>pol fixed quinidine-verapamil combination złożony preparat o stałej zawartości chinidyny i werapamilu pro closed no
2 Mar 7 '07 pol>eng receptura a formuła technological process vs formula pro closed no
3 Feb 6 '07 eng>pol front-line population leczenie pierwszego wyboru pro closed no
4 Jan 25 '07 eng>pol extension phase faza kontynuacji (badania) pro closed no
4 Jan 8 '07 eng>pol rate of drug discontinuation jak szybko odstawiano lek pro closed no
4 Nov 9 '06 eng>pol nucleoside fludarabine analog nukleozydu fludarabina pro closed no
4 Sep 27 '06 eng>pol excursions dopuszczalny zakres pro closed ok
- Sep 17 '06 pol>eng w przeliczeniu na calculated with reference to... pro closed no
4 Sep 16 '06 pol>eng trójwodzian amoksycyliny amoxicillin trihydrate pro closed ok
4 Sep 16 '06 pol>eng hydroksybenzoesan metylu methyl hydroxybenzoate pro closed no
- Aug 28 '06 eng>pol product-licence holder licencjobiorca pro closed no
- Aug 27 '06 eng>eng "test on distribution of organisms" distribution in organisms? pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last



Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search