Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 11 sve>pol öppning för otwarcie na pro closed no
4 Jan 8 deu>pol Kernleder krupon pro closed ok
4 Jan 5 nor>pol anlagt tu: zawiązek pro closed no
4 Oct 25 '20 nor>pol aksel komb. kombinacje osi pro closed no
4 Oct 19 '20 nor>pol rekvirent zamawiający pro closed no
- Oct 1 '20 pol>deu Przedsiebiorstwo Panstwowe Wyodrebione ausgesondertes Staatsunternehmen pro closed no
- Sep 22 '20 pol>eng szeroki obwód wide peripherie pro just_closed no
- Sep 22 '20 pol>deu szeroki obwód breiter Umfang pro just_closed no
4 Sep 16 '20 nor>pol L/T-kode kod podatkowy pro closed no
4 Sep 16 '20 nor>pol kampanje tu: czynność pro closed no
4 Sep 9 '20 deu>pol Schnittstufenserien skrawki seryjne pro closed no
4 Sep 16 '20 deu>pol Spiegelung odbicie lustrzane pro closed ok
4 Aug 24 '20 deu>pol Shul'shes Instrument aparat Schultza pro closed no
4 Aug 25 '20 nor>pol eierseksjon współwłasność pro closed no
- Aug 24 '20 nor>pol omsetningsnummer nr płatnika VAT pro just_closed no
4 Aug 24 '20 nor>pol oppdrag zlecenie pro closed no
4 Aug 3 '20 deu>pol unecht steuerbefreit zwolniony z opodatkowania, ale nie odliczalny od należnego podatku VAT pro closed no
4 Jul 30 '20 nor>pol problemstilling opis problemu pro closed no
4 Jul 30 '20 nor>pol i mottagelsen na Izbie Przyjęć pro closed no
4 Jul 21 '20 deu>pol Urkundsperson osoba sporządzająca dokument / akt prawny pro closed no
- Jul 21 '20 dut>pol uitgegeven voor afschrift sporządzono w formie odpisu pro closed no
4 Jul 21 '20 dut>pol opbrengst verteren poniżej pro closed no
4 Jul 20 '20 dut>pol de verschenen personen stawający pro closed no
4 Jul 19 '20 dut>pol Akte van levering ten titel van certificering (notarialna) umowa kupna-sprzedaży certyfikatów akcyjnych pro closed no
4 Jul 19 '20 dut>pol onderliggende aandelen poniżej pro closed no
2 Jul 19 '20 dut>pol certificaten van aandelen certyfikaty akcyjne pro closed no
4 Jul 15 '20 nor>pol næringsinntekter dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol verrekenbeding roszczenie wyrównawcze pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol staaksgewijze w linii pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol bezwaarde en verwachter poniżej pro closed no
4 Jul 15 '20 dut>pol Vervangend register van aandeelhouders zmiana w rejestrze /lub/ wydanie duplikatu pro closed no
4 Jul 15 '20 nor>pol i arbeidsforhold ze stosunku pracy pro closed no
4 May 14 '20 dut>pol inzagenummer numer odpisu pro closed no
4 May 14 '20 dut>pol Sanctietoets kontrola sankcji pro closed no
4 May 1 '20 dut>pol het berusten in rechtsvorderingen odstąpienie od skargi na pozwy pro closed no
4 May 3 '20 dut>pol namaning ponowne dochodzenie/stawianie roszczeń pro closed no
4 Apr 28 '20 dut>pol vennoot onder firma contract wspólnik spółki jawnej VOF pro closed no
4 Mar 4 '20 deu>pol ABOE koszty transportu od granicy austriackiej pro closed ok
- Nov 29 '19 nor>pol kompenserende gange asekuracyjne kroki pro just_closed no
- Nov 27 '19 nor>pol utfall bezwład, paraliż pro closed no
- Oct 9 '19 nor>pol straffesak postępowanie o ukaranie mandatem pro closed no
- Sep 3 '19 deu>pol Schalterprogramm program sterujący pro closed no
3 Sep 19 '18 dut>deu bankofferte Bankangebot pro closed ok
4 Sep 19 '18 dut>pol Kleine deel. drobne cząstki pro closed no
4 Aug 17 '18 nor>pol Funn ved innkomst diagnoza na skierowaniu pro closed no
- Feb 21 '11 deu>pol überlagert nadrzędny pro open no
4 Jun 13 '18 dut>deu rekenmantel Berechnungsmaske pro closed ok
4 Jun 13 '18 dut>deu hoofmantelrelatie Relation in einer Hauptmaske pro closed ok
- Apr 2 '18 deu>pol Musisches Fach przedmiot artystyczny pro closed no
- Mar 29 '18 dut>deu opduwbeweging vertikale Bewegung pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search