Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 21 '20 deu>pol Urkundsperson osoba sporządzająca dokument / akt prawny pro closed no
- Jul 21 '20 dut>pol uitgegeven voor afschrift sporządzono w formie odpisu pro closed no
4 Jul 21 '20 dut>pol opbrengst verteren poniżej pro closed no
4 Jul 20 '20 dut>pol de verschenen personen stawający pro closed no
4 Jul 19 '20 dut>pol Akte van levering ten titel van certificering (notarialna) umowa kupna-sprzedaży certyfikatów akcyjnych pro closed no
4 Jul 19 '20 dut>pol onderliggende aandelen poniżej pro closed no
2 Jul 19 '20 dut>pol certificaten van aandelen certyfikaty akcyjne pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol verrekenbeding roszczenie wyrównawcze pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol staaksgewijze w linii pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol bezwaarde en verwachter poniżej pro closed no
4 Jul 15 '20 dut>pol Vervangend register van aandeelhouders zmiana w rejestrze /lub/ wydanie duplikatu pro closed no
4 May 14 '20 dut>pol inzagenummer numer odpisu pro closed no
4 May 14 '20 dut>pol Sanctietoets kontrola sankcji pro closed no
4 May 1 '20 dut>pol het berusten in rechtsvorderingen odstąpienie od skargi na pozwy pro closed no
4 May 3 '20 dut>pol namaning ponowne dochodzenie/stawianie roszczeń pro closed no
4 Apr 28 '20 dut>pol vennoot onder firma contract wspólnik spółki jawnej VOF pro closed no
- Oct 9 '19 nor>pol straffesak postępowanie o ukaranie mandatem pro closed no
4 Jul 25 '17 deu>pol Beweistatsache fakt dowodowy pro closed ok
4 Jul 25 '17 deu>pol Die unter Beweis gestellten Tatsachen wurden bereits erwiesen. fakty, na okoliczność których mają zostać przedstawione dowody, zostały już dowiedzion pro closed ok
4 Jul 24 '17 deu>pol Hilfsbeweisantrag wniosek o dopuszczenie dowodu (posiłkowego) z przesłuchania pro closed ok
4 Jul 14 '17 deu>pol LÜ-Nr. numer ewidencyjny pro closed ok
4 Jul 16 '17 deu>pol Vorzeigegeld pieniądze (z funduszu operacyjnego policji) pro closed ok
- Jul 12 '17 deu>pol pp. per procura pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Rueckstehungserklaerung Umowa o podporządkowaniu wierzytelności pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Schlussrechnungstagsatzung posiedzenie końcowe pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Berichtstagsatzung posiedzenie sprawozdawcze pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Pruefungstagsatzung posiedzenie sprawdzające pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Respirofrist prolongata pro closed ok
4 Jun 26 '17 deu>pol Sorgeregister Informacja odnośnie wpisów w rejestrze niemieckiego urzędu ds. młodzieży pro closed ok
4 Jun 7 '17 deu>pol Sorgeregister poniżej pro closed no
4 May 28 '17 pol>deu w.z. p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego i.A. Stellvertretender Bezirksstaatsanwalt pro closed ok
- Jul 28 '05 dut>pol aanzeggen powiadomić pro open no
- Sep 5 '13 dut>pol de schade ten gevolge van tijdverzuim odszkodowanie za utracony czas pro open no
4 Dec 30 '16 dut>pol RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer ) niderlandzki numer identyfikacyjny osoby prawnej (RSIN) pro closed no
4 Jul 16 '15 dut>pol overbedeeld przyznano/zasądzono nadwyżkę przysporzenia pro closed ok
- Sep 4 '11 dut>pol vervangen bij zastąpiony pro open no
- Mar 22 '17 dut>pol voor zover rechtens vereist gesommeerd prawnie wiążące wezwanie do zapłaty pro closed ok
4 Mar 22 '17 dut>pol zulks onder gelijktijdige ingebrekestelling takie zaległe płatności pro closed no
4 Dec 31 '16 dut>pol Inzien uittreksel wyciąg z rejestru pro closed no
4 Jul 15 '15 dut>pol Akte van verdeling umowa o dział spadku pro closed ok
4 Apr 17 '11 deu>pol recherchefähig pozwalający na podjęcie poszukiwań pro closed ok
4 Apr 16 '11 deu>pol Luftkissen/Haken 'poduszka powietrzna'/haczyk pro closed no
4 Mar 31 '11 pol>deu władza opiekuńcza Vormundschaftsgericht pro closed ok
4 Aug 3 '06 deu>pol Versorgungsträger fundusz emerytalny pro closed no
4 Jan 31 '09 deu>pol Mündigkeit pełnoletność pro closed no
4 Jan 14 '09 deu>pol grobe Sorglosigkeit rażące zaniedbanie pro closed ok
4 Nov 30 '08 pol>deu władanie Innehabung pro closed no
4 Aug 3 '08 pol>deu przesłuchanie w charakterze świadków Zeugenvernehmung pro closed no
4 Aug 3 '08 pol>deu dopuszczenie dowodów Zulassung der Beweise pro closed ok
- Jun 22 '08 deu>pol Arbeitnehmerueberlassung odstąpienie/użyczenie pracownika pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search