Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
3 May 10 '17 dut>pol wijziging aanvuling aktualizacja danych / podanie ewentualnych zmian / zgłoszenie zmiany pro closed no
- Jul 28 '05 dut>pol aanzeggen powiadomić pro open no
- Sep 5 '13 dut>pol de schade ten gevolge van tijdverzuim odszkodowanie za utracony czas pro open no
4 Dec 30 '16 dut>pol RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer ) niderlandzki numer identyfikacyjny osoby prawnej (RSIN) pro closed no
- Sep 11 '14 dut>pol tenzij deze onder voorbehoud is geschied o ile nie nastąpiło z zastrzeżeniem pro open no
- Sep 11 '14 dut>pol aangestelde of bediende van de verkoper osoby zatrudnione lub współpracownicy sprzedającego pro open no
4 Jul 16 '15 dut>pol overbedeeld przyznano/zasądzono nadwyżkę przysporzenia pro closed ok
- Sep 4 '11 dut>pol vervangen bij zastąpiony pro open no
- Mar 22 '17 dut>pol voor zover rechtens vereist gesommeerd prawnie wiążące wezwanie do zapłaty pro closed ok
4 Mar 22 '17 dut>pol zulks onder gelijktijdige ingebrekestelling takie zaległe płatności pro closed no
4 Dec 31 '16 dut>pol Inzien uittreksel wyciąg z rejestru pro closed no
4 Jul 15 '15 dut>pol Akte van verdeling umowa o dział spadku pro closed ok
4 Mar 23 '12 deu>pol Direktkommanditist komandytariusz pro closed ok
4 Mar 23 '12 deu>pol Treuhandkommanditist powiernik pro closed ok
4 Mar 18 '12 deu>pol Notentendenz punktacja oceniania pro closed no
4 Feb 26 '12 deu>pol Bewertungsreservern ukryte rezerwy pro closed ok
4 Apr 17 '11 deu>pol recherchefähig pozwalający na podjęcie poszukiwań pro closed ok
4 Apr 16 '11 deu>pol Luftkissen/Haken 'poduszka powietrzna'/haczyk pro closed no
- Apr 4 '11 deu>pol Schriftsatznachlass dodatkowy termin na dopuszczenie pism procesowych pro closed ok
4 Mar 31 '11 pol>deu władza opiekuńcza Vormundschaftsgericht pro closed ok
4 Aug 3 '06 deu>pol Versorgungsträger fundusz emerytalny pro closed no
- Mar 23 '09 deu>pol übernächstes Jahr za dwa lata pro closed no
4 Feb 10 '09 deu>pol Kommunalwirtschaft gospodarka komunalna pro closed no
4 Jan 31 '09 deu>pol Mündigkeit pełnoletność pro closed no
4 Jan 14 '09 deu>pol grobe Sorglosigkeit rażące zaniedbanie pro closed ok
4 Jan 5 '09 deu>pol Aslösung(en) ryczałtowy ewkiwalent przy wykonywaniu pracy poza terenem zakładu pro closed ok
4 Jan 2 '09 deu>pol Angestelltenversicherungshöchstbeitrag maksymalny wymiar składki ubezpieczenia pracownika pro closed no
4 Nov 30 '08 pol>deu władanie Innehabung pro closed no
4 Aug 3 '08 pol>deu przesłuchanie w charakterze świadków Zeugenvernehmung pro closed no
4 Aug 3 '08 pol>deu dopuszczenie dowodów Zulassung der Beweise pro closed ok
4 Jul 23 '08 deu>pol einziehen wycofać z obiegu pro closed no
- Jul 2 '08 pol>deu netykieta Netiquette pro closed ok
- Jul 1 '08 pol>deu witryna Website pro closed ok
4 Jul 1 '08 pol>deu e-commerce E-Commerce pro closed no
- Jun 22 '08 deu>pol Arbeitnehmerueberlassung odstąpienie/użyczenie pracownika pro closed ok
4 Apr 21 '08 deu>pol Prozessordnung procedura procesowa pro closed no
4 Jan 18 '08 deu>pol Urkundenrolle repertorium pro closed no
4 Dec 4 '07 deu>pol freigehalten zarezerwowane pro closed no
4 Nov 25 '07 deu>pol Rückgriffsfrist termin roszczenia regresowego pro closed no
- Nov 24 '07 deu>pol Zurückbehaltungsrecht prawo zatrzymania cudzej rzeczy pro just_closed no
4 Nov 20 '07 deu>pol Erlagsgegner składający depozyt pro closed ok
4 Nov 20 '07 eng>pol in the presence of each other w swojej obecności pro closed ok
4 Nov 15 '07 deu>pol Qualitätssicherungsvereinbarung umowa o zapewnieniu jakości pro closed no
4 Nov 12 '07 deu>pol Eigentumswechsel tu: przeniesienie prawa własności pro closed no
- Nov 4 '07 deu>pol Verleiharbeiter wypożyczony pracownik pro closed no
- Nov 5 '07 deu>pol Einsatzwechsel zmiana zakresu pracy pro closed ok
4 Sep 17 '07 deu>pol nach StVO nicht erlaubt kodeks drogowy nie dopuszcza... pro closed ok
4 Sep 3 '07 deu>pol tu: bestimmt określone pro closed no
4 Sep 2 '07 deu>pol in arbeitsteiliger Begehungsweise wspólnie popełniając przestępstwo pro closed ok
- Aug 29 '07 deu>pol Rückkaufwerte wartość ponownego zakupu pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next