Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 12 '09 pol>deu %s %s pro closed no
- Jan 23 '09 deu>pol Brandschutzvorschriften przepisy przeciwpożarowe pro closed no
- Jan 6 '09 deu>pol Laserschneidanlage maszyna do cięcia laserowego pro closed no
- Jan 6 '09 deu>pol Schweißzange pistolet do zgrzewania pro open no
4 Sep 10 '07 deu>pol Grobeisenware wyroby żelazne pro closed ok
4 Sep 2 '07 deu>pol betriebsfertig w zdaniu gotowe do eksploatacji pro closed ok
4 Sep 1 '07 deu>pol BF2 /BF 3, VLM pojazd pilotujący drugiej / trzeciej generacji pro closed ok
3 May 30 '07 deu>pol kopfträger czołownica suwnicy pro closed no
- May 27 '07 deu>pol Kopfstück belka zderzakowa pro open no
- Apr 25 '07 deu>pol Stabstelle sztab pro closed ok
- Apr 22 '07 deu>pol Im Studiengang Wirtschaft na wydziale ekonomii pro closed no
4 Apr 22 '07 deu>pol Betriebliche Steuerlehre strategie podatkowe przedsiębiorstwa pro closed no
- Apr 20 '07 deu>pol in Bits und Bytes w wersji elektronicznej pro closed no
4 Apr 21 '07 deu>pol Kantenlänge długość krawędzi pro closed no
3 Apr 20 '07 deu>pol Verbindungsdaten dane dotyczące połączeń pro closed no
- Apr 18 '07 deu>pol Dokumentenmatrix matryca dokumentu pro just_closed no
4 Apr 18 '07 deu>pol ungemittelt nieuśredniony pro closed no
4 Apr 18 '07 deu>pol technische Einrichtung ohne BG urządzenie, instalacja, układ, system techniczny bez podzespołu pro closed no
- Apr 18 '07 deu>pol sicherheitsglas szkło bezodpryskowe pro closed no
4 Apr 3 '07 deu>pol Anlagenbegehungen obchody obiektu przemysłowego pro closed ok
4 Apr 1 '07 deu>pol Profilring pierścień profilowany pro closed no
4 Mar 24 '07 deu>pol Ölauffangwanne wanna wychwytywania oleju pro closed no
3 Mar 22 '07 deu>pol Mittelbau kadra średnia pro closed no
4 Mar 13 '07 deu>pol Lagerkäfig koszyczek łożyska pro closed no
4 Mar 9 '07 deu>pol AKL AKL pro closed no
- Feb 26 '07 deu>pol Einteilung podział pro closed no
4 Feb 12 '07 deu>pol kugelkopfkupplung hak holowniczy z zaczepem kulowym pro closed no
- Feb 12 '07 deu>pol maulkupplung sprzęg przyczepy z gardzielą pro closed no
- Jan 10 '07 deu>pol Hochlauf wysokie obroty pro closed no
4 Jan 7 '07 deu>pol Spiralfeder-Abdeckung W-Achse / Q-Achse pokrywa spirali oś W / oś Q pro closed no
3 Dec 29 '06 deu>pol Ladekontrollschalter rozłącznik kontrolny ładowania pro closed no
4 Dec 29 '06 deu>pol Einrichtbild obrazek/symbol ustawienia pro closed no
3 Dec 13 '06 deu>pol Regenstandrohr rura stojakowa pro closed no
4 Dec 14 '06 deu>pol Gewandtes Personal betreut gute chinesische Küche kompetentny personel odpowiedzialny za dobrą chińską kuchnię pro closed no
4 Dec 11 '06 deu>pol Metallstützfuß metalowa podpora (naczepy) pro closed ok
4 Dec 1 '06 deu>pol Gemeindeschlüsselnummer kod terytorialny (gminy) pro closed no
- Nov 21 '06 deu>pol Teilkaskoschaden szkoda częściowa z tytułu ubezbieczenia casco pro closed no
4 Nov 11 '06 deu>pol Schlüsseltaster, die verschiedene Funktionsarten gegeneinander verriegeln przyciski/klawisze kluczowe blokujące różne rodzaje funkcji pro closed no
4 Nov 11 '06 deu>pol AGB des Aufrtragnehmers ogólne warunki handlowe zleceniobiorcy pro closed no
- Oct 24 '06 deu>pol Radarstromaufnahme pobór prądu radaru pro closed no
- Oct 24 '06 deu>pol Lichtmaschinenstromaufnahme pobór prądu prądnicy pro closed no
4 Oct 22 '06 deu>pol Einsatzzeit czas eksploatacji pro closed no
4 Sep 18 '06 deu>pol WT-Rückführstrecke odcinek powrotny uchwytu przedmiotu obrabianego pro closed ok
3 Aug 24 '06 deu>pol Designkappe gefaßt oprawiony/fazowany kapturek końcowy o specjalnym wzornictwie pro closed no
4 Sep 6 '06 deu>pol Kabelrangiersockel cokół z zapasem kabla pro closed no
3 Sep 6 '06 deu>pol Federstiftscharnier zawias z kołkiem sprężyny pro closed no
3 Sep 4 '06 deu>pol Zugriffschutz für TE-WallBox zabezpieczenie dostępu do WallBox TE pro closed no
4 Sep 4 '06 deu>pol Auflagebügel für Gerätetisch podkładka w kształcie pałąka do stolika urządzeń pro closed no
4 Sep 1 '06 deu>pol Verbindungsrahmen f. mehrere VR rama łączeniowa do kilku VR pro closed no
4 Jul 10 '06 deu>pol Verdrahtung Zoeller okablowanie Zoeller pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next