Working languages:
English to Bulgarian
Bulgarian to English

4leavedClover
Competence & Ingenuity - QA specialist

Bulgaria
Local time: 23:46 EEST (GMT+3)

Native in: Bulgarian 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
7 positive reviews
This person is a top KudoZ point holder in English to Bulgarian, Bulgarian to English
  Display standardized information
User message
ASAP before the deadline
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified site user
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Translation, Subtitling, Training, Transcription
Expertise
Specializes in:
Marketing / Market ResearchIT (Information Technology)
Computers: SoftwareEngineering (general)
Law (general)Linguistics
Education / PedagogySocial Science, Sociology, Ethics, etc.
PhysicsCinema, Film, TV, Drama

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1288, Questions answered: 656, Questions asked: 52
Blue Board entries made by this user  19 entries

Payment methods accepted Visa, Wire transfer, PayPal
Portfolio Sample translations submitted: 5
English to Bulgarian: Product Presentation
General field: Tech/Engineering
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English
Express your ideas more visually
Office 2010 opens up a world of design options to help you give life to your ideas. The new and improved picture formatting tools such as color saturation and artistic effects let you transform your document visuals into a work of art. Combined with a wide range of new prebuilt Office themes and SmartArt® graphic layouts, Office 2010 gives you more ways to make your ideas stick. Check out PowerPoint 2010 and Word 2010.
Translation - Bulgarian
Визуализирайте идеите си по-добре
Office 2010 открива цял свят от възможности, които ще Ви помогнат да вдъхнете живот на идеите си. Новите, както и подобрените съществуващи инструменти за форматиране на изображения, като например цветово насищане и художествени ефекти, Ви дават възможност да превърнете визуалните обекти в документа си в произведение на изкуството. В комбинация с широка гама нови, предварително подготвени Office теми и SmartArt® графични оформления, Office 2010 Ви предлага повече възможности да направите идеите си наистина впечатляващи. Разгледайте PowerPoint 2010 и Word 2010.
English to Bulgarian: Servers
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Computers (general)
Source text - English
After a decade of investing in research and development, HP has received more than 1,000 patents for advances in power and cooling technology. That is why Gartner research calls HP “the most vocal and visionary of the main server hardware vendors in addressing the issues.” HP’s BladeSystem c-Class servers use 30% less power than regular rack-mount servers and their ‘active fan technology’ – inspired by the jet engine - uses 50% less power than conventional cooling fans
Translation - Bulgarian
След десет години на инвестиции за изследване и развитие, компанията HP е получила повече от 1000 патента за постижения в технологията за захранване и охлаждане. Поради това изследване на Gartner нарича HP „най-активната и ентусиазирана компания сред основните производители на сървърен хардуер по отношение на тази технология.” Сървърите HP BladeSystem c-Class консумират 30% по-малко енергия, отколкото обикновените сървъри в комуникационен шкаф, а използваната при тях технология „активен вентилатор“, вдъхновена от реактивния двигател, консумира 50% по-малко енергия, отколкото конвенционалните охлаждащи вентилатори.
English to Bulgarian: Laser Imaging System
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - English
The DRYVIEW 6850 Laser Imaging System is a continuous-tone laser imager with an internal photothermographic film processor.
Heat, rather than photo chemicals, is used to develop the film.
The Laser Imager prints images on KODAK DRYVIEW Laser Imaging Film, which is packed in 125-sheet cartridges.
Depending on the configuration of your Imager, you can load up to three cartridges simultaneously.
Translation - Bulgarian
Системата за образна диагностика DRYVIEW 6850 представлява лазерен принтер за образна диагностика с вътрешен процесор за фототермографична обработка на филми.
За проявяването на филма се използва топлина вместо фотографски химикали.
Лазерният принтер отпечатва изображения върху филм за образна диагностика на KODAK DRYVIEW, който е пакетиран в касети от 125 листа.
В зависимост от конфигурацията на принтера може да се зареждат до три касети едновременно.
English to Bulgarian: Bulb Shooting
General field: Tech/Engineering
Detailed field: Photography/Imaging (& Graphic Arts)
Source text - English
You can take a picture with a bulb exposure time in which the shutter stays open as long as
you hold down the shutter button.
Bulb shooting can also be done using an optional remote control (RM-1) or remote control
cable (RM-CB1).
Translation - Bulgarian
Можете да направите снимка с удължено време за експониране, през което затворът остава отворен дотогава, докато задържате бутона на затвора натиснат.
Снимки с бавен затвор (удължено експониране) може да се правят и с допълнително дистанционно управление (RM-1) или с кабел за дистанционно управление (RM-CB1).
English to Bulgarian: Regulation
General field: Law/Patents
Detailed field: Government / Politics
Source text - English
CLP is the Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. This Regulation aligns previous EU legislation on classification, labelling and packaging of chemicals to the GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Its main objectives are to facilitate international trade in chemicals and to maintain the existing level of protection of human health and environment. The GHS is a United Nations system to identify hazardous chemicals and to inform users about these hazards through standard symbols and phrases on the packaging labels and through safety data sheets (SDS).
Translation - Bulgarian
CLP е регламент за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. Този регламент привежда в съответствие предишни законодателни актове на ЕС относно класифициране, етикетиране и опаковане на химикали, с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали). Основните му цели са улесняване на международната търговия с химикали и поддържане на съществуващото ниво на защитa на човешкото здраве и околната среда. GHS е система на ООН за определяне на опасните химикали и за информиране на потребителите за тези опасности чрез стандартни символи и фрази върху етикети на опаковки и чрез информационни листове за безопасност (SDS).

Translation education Master's degree - University
Experience Years of experience: 12. Registered at ProZ.com: Jun 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Bulgarian (University of Shumen , verified)
Bulgarian to English (University of Shumen , verified)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, FrameMaker, Frontpage, Google Translator Toolkit, Idiom, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Publisher, SmartCAT, Pagemaker, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
Professional practices
Bio


Hello! Thank you for visiting my profile!Important info for agencies:

Please kindly see my rates before sending me personal invitations for collaboration!Here are some facts about me:Education:

* MA in English Philology, Linguistics and Translation.

* Specialisation in ICT and Computing.

* MSc in Communications Engineering.

Experience:


* Translator and proofreader. Various areas of expertise, including

ICT and Computing, European Union,
Engineering, Science, Linguistics,
Social Sciences, Education.


* Teacher of English, Computing, and ICT. Programmer and designer.

* Working experience in the UK (Teacher of ICT).

Personal qualities:

* Excellent command of English and Bulgarian.

* Excellent communication skills.

* Excellent PC literacy: various office applications.

* CAT: SDL TRADOS 2007, MemoQ, Passolo and more.
I can work with any CAT software according to clients' needs.

Availability: full time, including weekends
Rates: negotiable.
Productivity: High
Quality: Excellent


Important info for agencies:

Please see my rates before sending me personal emails.

(This will save time for both of us):

Word - 0.10 to 0.15 (EUR)

Hour  -  30 to 50 (EUR)


Thank you for visiting my profile!

This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 1570
PRO-level pts: 1288


Top languages (PRO)
English to Bulgarian872
Bulgarian to English416
Top general fields (PRO)
Tech/Engineering447
Other213
Bus/Financial151
Science106
Medical102
Pts in 4 more flds >
Top specific fields (PRO)
Construction / Civil Engineering94
Electronics / Elect Eng68
Law (general)60
Finance (general)60
Medical (general)46
Mechanics / Mech Engineering44
Engineering (general)44
Pts in 73 more flds >

See all points earned >
Keywords: translation, interpreting, localization, subtitling, children and students books, tutorials, manuals, linguistics, ICT, software, science, Trados, university diploma, teaching experience, excellent command of English, strong communication skills, PC literate, professionalism,
Profile last updated
Dec 21, 2020More translators and interpreters: English to Bulgarian - Bulgarian to English   More language pairs