Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 27 '11 eng>bul The same being accomplished the other(s) същият се попълва, а другите... pro closed no
4 Jul 28 '11 bul>eng кредит без лихва, безлихвен заем interest-free credit easy closed no
NP Apr 9 '11 bul>eng пазарна стойност на правото на строеж right on construction market value pro closed no
- Mar 25 '11 bul>eng Наредба 3 – за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии - on the electrical installations and distribution lines lay-out pro closed ok
4 Feb 19 '11 bul>eng средно-претеглена стойност weighted average pro closed ok
- Feb 15 '11 bul>eng счетоводно отразяване accounting entry pro closed ok
- Feb 10 '11 bul>eng пълномощно е безсрочно. indefinite period of time easy closed ok
4 Dec 8 '10 eng>bul submitting pipeline подаващ тръбопровод pro closed ok
4 Dec 8 '10 eng>bul return pipeline обратен тръбопровод pro closed no
4 Oct 15 '10 bul>eng Служба по регистрация Registry Office easy closed no
NP Jul 28 '10 bul>eng особен залог registered pledge or special pledge pro closed no
4 Jun 2 '10 bul>eng изпълнител contractor easy closed ok
- Apr 15 '10 bul>eng строително монтажни и ремонтни работи construction and assembly and repair works easy closed no
- Feb 28 '10 bul>eng възстановяване на липси recoup/ compensate for shortages pro closed ok
- Feb 27 '10 eng>bul bootstrap a business използване на съществуващи системи и процеси pro closed ok
4 Feb 23 '10 bul>eng нареден трансфер ordered (bank/ telegraphic) transfer pro closed ok
4 Feb 23 '10 bul>eng граждански договор за извършване на работа чрез личен труд freelance contract pro closed no
- Feb 18 '10 bul>eng отчуждаване alienation pro closed ok
4 Feb 9 '10 eng>bul fresh water сладка/ прясна вода easy closed no
- Feb 7 '10 bul>eng учредявам възмездно вещно право to establish compensated real right pro open no
- Feb 6 '10 eng>bul to have s.th otherwise with s.o. виж по-долу easy closed ok
- Feb 6 '10 eng>bul inventory conversion rate коефициент на преобразуване на запасите pro closed ok
- Feb 6 '10 bul>eng компенсират се вземанията... to set off receivables pro closed ok
- Feb 4 '10 eng>bul closing date дата на приключване pro closed ok
- Jan 29 '10 eng>bul focal concept основна концепция pro closed ok
4 Jan 28 '10 eng>bul advance vat return item статия по (авансово) възстановяване на ДДС pro closed no
4 Jan 27 '10 eng>bul with the result that, save to the extent varied by the terms hereof като, с изключение на условията, постановяващи друго в този документ, pro closed no
- Jan 22 '10 bul>eng искова претенция plaintiff's claim pro closed ok
- Jan 12 '10 eng>bul return of allotment of shares възръщаемост от разпределение на акции/ дялове pro closed ok
- Jan 12 '10 bul>eng монолитно строителство in-situ construction pro closed ok
2 Jan 12 '10 bul>eng комунално-битови услуги public utilities easy closed ok
2 Dec 24 '09 eng>bul WITNESS STATEMENT свидетелски показания pro closed ok
- Nov 5 '09 eng>bul TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF съгласно нашата информираност и убеждение pro closed no
4 Oct 30 '09 bul>eng виновна страна default party pro closed ok
- Oct 29 '09 eng>bul FDI stock out of total liabilities фондовете от директни чуждестранни pro closed ok
- Oct 29 '09 bul>eng петитум petitum easy closed ok
4 Oct 28 '09 bul>eng ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ STATE ACCEPTANCE COMMISSION pro closed no
- Oct 26 '09 eng>bul matching flanges съединителни фланци pro closed ok
4 Oct 25 '09 eng>bul chicken wire шестоъгълна телена мрежа pro closed ok
4 Oct 25 '09 eng>bul VP People Началник/ вицепрезидент Кадрова политика easy closed no
3 Oct 22 '09 eng>bul for only through защото, само чрез easy closed ok
4 Oct 19 '09 bul>eng право на ползване right of use easy closed ok
- Oct 18 '09 eng>bul printed circuit boards (PCBs) панел с печатна схема easy closed ok
- Oct 16 '09 bul>eng съдружници associates and partners pro closed ok
- Oct 14 '09 bul>eng внедряване на информационна система IS implementation pro closed ok
- Oct 12 '09 eng>bul companies law cap. 113 chapter pro closed no
- Oct 4 '09 bul>eng договор за продажба на дружествен дял interest sale contract pro closed ok
- Sep 28 '09 bul>eng подлагане на пластини padded plates pro just_closed no
- Sep 28 '09 bul>eng монтаж и демонтаж mounting, dismantling pro closed ok
4 Sep 25 '09 bul>eng гриф "Вярно с оригинала" True copy pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search